Posjet dekana Učiteljskog fakulteta Katoličkoj osnovnoj školi „Josip Pavlišić“

Dekan Učiteljskog fakulteta u Rijeci Darko Lončarić i tajnik Fakulteta Željko Ševerdija dana  6. lipnja 2023. godine posjetili su Katoličku osnovnu školu „Josip Pavlišić“ Rijeka. Na sastanku s ravnateljicom Jasnom Buketom, razgovaralo se o mogućnostima buduće suradnje, a posebno o mogućnosti imenovanja Škole stručnom bazom Fakulteta.

Tom prigodom, izvršena je primopredaja prijenosnih računala Katoličkoj osnovnoj školi „Josip Pavlišić“ kao donacija Fakulteta, a s ciljem digitalizacije odnosno proširenja dostupnosti informatičke opreme učenicima u obrazovnim punktovima Škole.

(Izvor: web Učiteljski fakultet u Rijeci; Foto: 3 b razred s razrednicom Martinom Simonetti, ravnateljicom Jasnom Buketa i dekanom Darkom Lončarićem)

Skip to content