Adresar župa

Adresa: 51222 BAKAR, Turan 281
Telefon/fax: (051) 761-15o
Župnik: Vlč. Nikica Jurić,  dek. 29.6.2017.
E-mail: zupasv.andrijeapostolabakar@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Andrija apostol – 30. studenoga

Kapele:

 • Kalvarija
 • sv. Josip
 • sv. Križ
 • sv. Kuzma i Damjan
 • sv. Margareta
 • sv. Marija
 • sv. Mihovil na groblju

Adresa: 51261 bb Mavrinci, Ravan 16

E-mail: filipovicp94@gmail.com

Upravlja iz Kraljevice: vlč. Petar Filipović, dek. 03.07.2021.

Župni blagdan: Sv. Petar apostol, 29. lipnja


Adresa: 51253 BRIBIR 22 pp 11
Tel. i faks (051) 248-510

Župni blagdan: Sv. Petar i Pavao apostoli, 29. lipnja

Župnik: vlč. Ivan Mandić, dek. 9.7.2020.

Kapele:

 • sv. Josip
 • sv. Ante
 • sv. Stjepan
 • sv. Juraj
 • sv. Martin
 • sv. Barbara
 • sv. Nikola Tavelić.

Kapele-ruševine:

 • Ime Marijino, Mala Gospa
 • sv. Ana
 • Sveti Duh
 • sv. Ivan
 • sv. Jeronim
 • sv. Luka
 • sv. M. Magdalena
 • sv. Matija
 • sv. Mihovil
 • sv. Nikola b.
 • sv. Rok
 • sv. Vid

Adresa: 51312 BROD MORAVICE, Ivana Gorana Kovačića 1
Tel. i fax: (051) 817-240

Župni blagdan: Sv. Nikola biskup, 6. prosinca

Župnik: preč. Tomislav Ravnjak, dek.16.6.2014.

E-mail: tomislavravnjak76@gmail.com

Kapele u župi: 

 • Sveti Rok (Brod Moravice)
 • crkva Majke Božje Karmelske (Moravička Sela)
 • Sveti Josip (Stari Laz)
 • Sveti Duh (Male Drage)
 • Srce Isusovo (Velike Drage)
 • Sveti Andrija (Parg, Kuti)

Župni blagdan: sv. Marija Magdalena, 22. srpnja

Adresa: upravlja iz Plešci, nema župne kuće

tel. i fax (051) 825-155

Upravlja: vlč. Josip Tomić, dek. 6.2.2018.

E-mail: kupskadolina.upravazupa@gmail.com

Kapele u župi:

 • Uskrsnuće Isusovo (groblje)
 • Majka Božja Kraljica (Donji Ložac)
 • Majka Crkve (Gornje Tihovo)
 • Sveti Andrija ap. (Rogi)
 • Kraljica svete Krunice (velika Lešnica)
 • Sveti Rok (Zakrajc B.)

Adresa: 51418 BRSEČ 32

Tel: 051 737 201

Župni blagdan: Sv. Juraj mučenik, 23. travnja

Upravlja: vlč. Ivan Zimmerman iz župe Mošćenice, dek. 24.6.2016.

Raspored misa:
Radnim danom: 16.00 ili 18.00
Nedjeljom i blagdanom: 15.00

Kapele:

 • sv. Jelena
 • sv. Križ
 • sv. Martin
 • sv. Nikola
 • sv. Stjepan

Adresa: 51306 ČABAR, Trg kralja Tomislava 1

Tel./Fax.: (051) 821-054

E-mail: mzderic07@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski , 13. lipnja

Župnik: vlč. Marijan Žderić, dek. 23.6.2020.

Kapele:

 • Srce Isusovo – Tropeti
 • M.B. Lurdske – Potok
 • Sv. Ivan Nepomuk (Čabar)

Adresa: 51219 ČAVLE, Cernik 52

Tel:/Fax: 051) 259-638
Mobitel: 091/532-14-67

E-mail: dondomagojduvnjak@gmail.com


Župni blagdan:
Sv. Bartol apostol – 24. kolovoza

Župni upravitelj: mr. Domagoj Duvnjak, dek. 9.7.2020.

Župni vikar: vlč. Marko Pavlinović, dek. 23.6.2020.

Stanuje u župi Cernik: don Josip Radić, voditelj vjerničkog društva Omnia Deo

Kapele:

 • Krista Kralja na groblju

Adresa: 51260 CRIKVENICA, Pavla Radića 8

Tel/fax: (051) 242-395

Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski – 13. lipnja

Župnik: fra Ivan Gavran, OFM,  dek. 7.11.2019.

član franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra.

E-mail: ivan.gavran.hr@gmail.com

Svete mise: 

nedjeljom: 9:00, 11:00 i 18:30

od ponedjeljka do petka u 18:30

subotom u 7:30

Ljetni raspored misa nedjeljom: 9:00 i 19:30 sati

Adresa: 51260 CRIKVENICA, Šetalište V. Nazora 2

Tel/fax: (051) 243-136

Župni blagdan: Uznesenje Blažene Djevice Marije, 15. kolovoza

Župnik: vlč. dr. Mario Tomljanović, dek. 26.6.2019.

E-mail: uznesenja.bdm.crikvenica@gmail.com

Raspored misa:

LJETNI RASPORED (1. svibnja – 14. rujna)

PONEDJELJAK
u 8:00 sati

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK
u 19:00 sati

SUBOTA
u 8:00 sati

NEDJELJA
u 8:00, 10:00 i 19:00 sati

ZIMSKI RASPORED (15. rujna – 1. svibnja)

PONEDJELJAK
u 8:00 sati

UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK i PETAK
u 18:00 sati

SUBOTA
u 8:00 sati

(TIJEKOM DOŠAŠĆA SV. MISE ZORNICE od PONEDJELJKA – SUBOTE
u 6:00 sati)

NEDJELJA
u 8:00, 10:00 i 18:00 sati

web stranica župe

Kapele:

 • Majka Božja (Dolac)
 • Sveti Ivan Nepomuk (groblje)
 • Presvetog Srca Isusova

Adresa: 51317 CRNI LUG, Školska 4

Tel./Fax: (051) 831-116

E-mail: zlatkocibaric@yahoo.com

Župni blagdan: Sv. Petar i Pavao apostoli,  29. lipnja

Upravlja iz župe Lokvevlč. Zlatko Čibarić, dek. 24.6.2016.

Adresa: 51300 DELNICE, Frana Supila 219

Tel./Fax.: (051) 811-573

Župnik: vlč. Tadija Tomkić, dek. 24.6.2016.

E-mail: ttadija@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Ivan Krstitelj, 24.lipnja

Kapele:

 • sv. Antun Padovanski (Dedin)
 • sv. Josip (Lučice)
 • Sveti Križ (Kalvarija)
 • Majka Božja Utješiteljica (Marija Trošt)

Adresa: 51265 DRAMALJ, 2

Tel./Fax.: (051) 787-007

Župni upravitelj:  vlč. Tomislav Kutleša, dek. 23.6.2020.

E-mail: tome.kutlesa@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Jelena djevica i mučenica,  22. svibnja

Kapele u župi:

 • Kalvarija

Adresa: 51242 DRIVENIK 1

tel. i fax (051) 248-510

Župni blagdan: Sv. Dujam mučenik, 7. svibnja

Upravlja iz Bribira: vlč. Pave Džiko

Kapele:

 • Kalvarija
 • sv. Martin
 • sv. Stjepan

Adresa: 51322 FUŽINE, Dr. Franje Račkoga 18

Tel./Fax: (051) 835-371

Župnik: vlč. dr. sc. Tomislav Zečević,  dek. 29.6. 2017.

E-mail: tomislavzeko@yahoo.com

Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski, 13. lipnja


Crkve i kapele u župi: 

 • Gospa Lurdska (Vrata)
 • Sveti Križ (Benkovac F.)

Adresa: 51304 GEROVO, Eugena Kvaternika 40

Tel./Fax: (051) 823-115

Župni upravitelj: vlč. Ivan Marković, dek. 23.6.2020.

E-mail: markovicivan@outlook.com

Župni blagdan: Sv. Hermagor i Fortunat, 12. srpnja 

Kapele:

 • Bl. Djevica Marija (Sveta Gora)
 • Gospa Snježna (Lividraga)
 • sv. Ana (Mali Lug)
 • sv. Obitelj (Vode)
 • sv. Rok (Gerovo)

Adresa: 51244 GRIŽANE 9

tel. i fax (051) 764-185

Upravlja iz župe Selce: preč. Tomislav Ćurić, dek. 19.6.2009.

E-mail: tomcur333@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Martin biskup, 11. studenoga

Kapele:

 • sv. Ana (Barci)
 • M. B. Sniježna(Belgrad)
 • sv. Mihovil
 • sv. Rok
 • sv. Križ(Kalvarija)

Adresa: 51219 ČAVLE, Grobnik, Banija 6

Tel./Fax: (051) 250-150

Župnik: preč. Ivan Friščić, dek. 14.6.2006.

E-mail: ivan.friscic.zupnik@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Filip i Jakov apostoli, 1.. svibnja


Kapele:

 • Presveto Trojstvo
 • Uzvišenja sv. Križa kapela na groblju.

Adresa: 51226 HRELJIN 117

Tel./Fax: (051) 809-179
Mob: 095 877 2135

Župni upravitelj: vlč. Marko Šarić, dek. 12.7.2018.

E-mail: msaric88@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Juraj mučenik , 23. travnja

Kapele:

 • Gospa Snježna na Starom gradu
 • Kalvarijske kapele
 • sv. Nikola (Meja-Gaj).

Adresa: 51304 GEROVO, Skednari 12

tel. i fax (051) 823-115

Župni blagdan: Sv. Leonard opat – 13. svibnja

Upravlja iz župe Gerovo: vlč. Ivan Marković, dek. 23.6.2020.

Adresa: 51414 IČIĆI, Liburnijska 10

Tel./Fax: (051) 704-008

Župnik: o. Ivan Androić MSI, dek. 26.8.2019.

E-mail: msc.hrvatska@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Josip, 19.ožujka


Mise:

 • Nedjeljom u 9.30
 • Četvrtkom i subotom u 18.00/19.00

Kapela sv. Ivan od Boga (u župnoj kući)

Adresa: 51264 JADRANOVO, Ivani 1

Tel./Fax: (051) 246-078

Župnik: vlč. Jaroslav Wilczynski, dek. 24.6.2016.

E-mail: jaroslawadam918@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Jakov apostol – 25. srpnja

Adresa: 51218 DRAŽICE; Jelenje 25

Tel.: (051) 230-034
Fax: (051) 506-718

Web stranica: http://www.zupa-jelenje.hr/

Župnik: vlč. Ivan Milardović,  dek. 29.6.2012.
Župnik in solidum: vlč. Miroslav Pergl, dek. 26.6.2019.

E-mail: zupni.ured.sv.mihovila@ri.t-com.hr

Župni blagdan: Sv. Mihovil arkanđeo , 29. rujna

Kapele:

 • sv. Anton (Kukuljani)
 • sv. Rok (na groblju)
 • sv. Maksimilijan Kolbe ( u Podhumu)

Adresa: 51215 KASTAV 72, Nova župna kuća: Školska 2

Tel./Fax: (051) 691-001

Župnik: vlč. Nikola Gajić, dek. 14.8.2020.

E-mail: ngajic36@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Jelena Križarica, 22. svibnja


Raspored Misa:

 • Nedjeljom i blagdanom u 8.00 i 11.00 sati
 • Radnim danom u 7,00 sati

Kapele:

 • Presvetog Trojstvo
 • sv. Antun op.
 • sv. Fabijan i Sebastijan
 • sv. Lucija (na groblju)
 • sv. Viktor na Kalvariji

Adresa: Klana 34, 51217 Klana

Tel./Fax: (051) 808 342

Župnik: vlč. Kristijan Malnar, dek. 23.6.2020.

E-mail: upravazupa.klana.sapjane@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Jeronim – 30. rujnaKlana-Jeronim


Raspored Misa:

 • Svakoga dana u 18.00 sati
 • Nedjeljom i blagdanom u 8.00 i 11.00 sati

Kapele:

 • Bezgrešno začeće (Breza)
 • Majka Božja (Strmašćica)
 • sv. Juraj (Lisac)
 • sv. Mihovil (groblje)
 • sv. Nikola (Studena)
 • sv. Rok (Klana)
 • sv. Vinko (Škalnica)

Adresa: nema župne kuće

Tel./Fax: (051) 289-218

Župni blagdan: Sv. Barbara – 4. prosinca

Upravlja iz župe sv. Lucije: vlč. mr. Ivan Stošić, dek. 15.10.1985.

Adresa: 51221 KOSTRENA, Sv. Lucija 31

Tel./Fax: (051) 289-218

Župnik: preč. mr. sc. Ivan Stošić,  dek. 15.10.1985.

E-mail: i.stosicrijeka@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Lucija – 13. prosinca 

Raspored misa u ljetnim mjesecima:

Crkva sv. Lucije: od ponedjeljka do subote: 7:00 sati; nedjeljom u 9:00 i 19:00 sati

Crkva sv. Barbare: nedjeljom u 8:00 sati

Adresa: 51262 KRALJEVICA, Braće Radića 3

Tel: (051) 551-830

Župni upravitelj: vlč. Đulijano Trdić, dek. 9.7.2020.

E-mail: dulianotrdic@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Nikole biskupa, 6. prosinca


Kapele:

 • “Kalvarija”
 • sv. Katarina na groblju
 • Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije

Raspored svetih misa za cijelu godinu:

Siječanj, veljača, ožujak, travanj, studeni: 17,00h

Svibanj, lipanj, rujan, listopad: 18,00h

Srpanj, kolovoz: 19,00h

Srijedom kroz cijelu godinu: 9,00h

Nedjeljom:

8,00h i 10,00h

Srpanj, kolovoz: samo u 10,00h

Euharistijsko klanjanje:

Svaki četvrtak (osim u srpnju i kolovozu): nakon svete mise

Adresa: 51224 KRASICA 126, upravlja iz župe Draga

Tel./Fax: (051) 766-165

Upravlja iz Drage: vlč. Marinko Kajić, dek. 14.8.2020.

Župni blagdan: Blažena Djevica Marija Karmelska, 16. srpnja

Adresa: 51241 KRIŽIŠĆE, Mali Dol 60

Tel./Fax: (051) 286-292

Župni blagdan: Presv. Srce Isusovo – drugi petak nakon Tijelova

Upravlja iz Jadranova: vlč. Jaroslav Wilczynski, dek. 24.6.2016.

Župni blagdan: Sv. Jakov apostol, 25. srpnja

Adresa:  nema župne kuće, upravlja iz župe Ledenice

Tel./Fax: (051) 796 019

Upravlja: vlč. Pero Ljubičić, dek. 24.6.2016.

Adresa: 51227 KUKULJANOVO, Kukuljanovo 116

Tel./Fax: (051) 251-385

Župni blagdan: Sv. Franjo Asiški, 4. listopada

Upravlja iz Cernika: vlč. Domagoj Duvnjak, dek. 9.7.2020.

Župni vikar: vlč. Marko Pavlinović, dek. 23.6.2020.

Kapele:

 • Kalvarija u industrijskoj zoni

Adresa: Kuželj 15, 51302 Kuželj

Upravlja iz Plešci: vlč. Josip Tomić, dek. 6.2.2018.

tel. i fax (051) 825-155

E-mail: kupskadolina.upravazupa@gmail.com

Kapele:

 • Majka Božja Pomoćnica (Kočičin)
 • Sveti Lovro (Zagolik)

Adresa: 51252 KLENOVICA, Kula 10

Tel./Fax: (051) 796 019

Župni blagdan: 16. srpnja

Župnik: vlč. Pero Ljubić, dek.24.6.2016.

Kapele:

 • sv. Margareta u Klenovici
 • sv. Marija Magdalena u Povilama

Adresa: nema župne kuće, upravlja  iz župe Fužine

Tel./Fax: (051) 835-371

Upravlja: vlč. dr.sc. Tomislav Zečević, dek. 23.6.2020.

Crkve i kapele u župi:

Gospa Snježna (Ličko Polje)

Adresa: 51316 LOKVE , Šetalište Golubinjak 11

Tel./Fax: (051) 831-116

E-mail: zlatkocibaric@yahoo.com

Župni blagdan: Sv. Katarina djevica i mučenica – 25. studenoga


Župnik: vlč. Zlatko Čibarić, dek.24.6.2016.

Crkve i kapele u župi:

 • Srce Isusovo (groblje – Lokve)
 • Blažena Djevica Marija (Kuk)
 • Sveta Ana (Mrzle Vodice)

Adresa: 51415 LOVRAN, Stari grad 76

Tel./Fax: (051) 291-611

Župnik: preč. Matija Rašpica,  dek. 21.7.2003.

E-mail: mraspica64@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Juraj mučenik, 24. travnja

Raspored misa: 

 • Od 01.09. do 31.05 sv. mise u 18.00 sati , srijedom u 08.00 sati; Od 01.06. do 31.08. sv. mise u 19.00 sati., ponedjeljkom i srijedom u 08.00 sati; Nedjeljom i blagdanima  sv. mise u 09.00 , 10.30  i u 18.00 ili 19.00 ( ljetno vrijeme )

Kapele:

 • Kristovo uskrsnuće (groblje),
 • Presveto Trojstvo (obala),
 • sv. Ivan Krstitelj (Stari grad),
 • sv. Mihovil (Lovranska Draga),
 • sv. Nikola (Ika),
 • sv. Rok (Liganj)

Adresa: 51328 LUKOVDOL 31

Tel./Fax: (051) 871-243

Župnik: vlč. Branko Dragojević,  dek. 12.7.2005.

E-mail: branko.dragojevic@gmail.com

Župni blagdan: Uznesenje Blažene Djevice Marije, 15. kolovoza

Kapele:

 • sv. Ilija (Damalj)
 • Svi sveti (Veliki Jadrč)
 • sv. Petar i Pavao (Osojnik)
 • sv. Franjo Ksaverski (Ertić)
 • Krist Kralj (Rim)

Adresa: 51211 MATULJI, Milana Frlana 14

Tel.: (051) 274-977

web stranica: http://zupa-matulji.com/
facebook: https://www.facebook.com/ZupaMatulji


Župnik: vlč. Pero Marijanović;  dek. 23.6.2020.

E-mail: mapero@net.hr

Župni blagdan: Krist Kralj – zadnja nedjelja kroz godinu u studenom

Raspored misa:

Radnim danima u 19:00 (od 24.7. – 8.8. mise će se slaviti u 8:00)

Subotom u 8:00

nedjeljom: 9:00, 10:30


Kapele u župi:

 • Majke Božje (Jušići)
 • sv. Mihovil (Matulji)

Adresa: 51417 MOŠĆENIČKA DRAGA, Mošćenice 7

Tel.: (051) 737-201

Župni blagdan: sv. Andrija apostol, 30. studenoga

Župnik: vlč. Ivan Zimmerman,  dek. 24.6.2016.

Raspored misa: 

 • Radnim danom: 17.00
 • Nedjeljom i blagdanom: 8.30

Kapele u župi:

 • Sveta Marina (M. Draga)
 • Sveti Petar (M. Draga)
 • BDM (Kraj)
 • Kalvarija (Mošćenice)
 • Sveti Bartul (Mošćenice)
 • BDM (Mala Učka)
 • Sveti Sebastijan (Mošćenice)
 • Krist Kralj (Kalac)
 • Sveti Anton Padovanski (Sveti Anton)

Adresa: 51315 MRKOPALJ, Stari kraj 51

Tel.: (051) 833-234

Župnik: vlč. Ante Zovko,  dek.24.6.2016.

E-mail: gv.antezovko@gmail.com


Kapele u župi:

 • sv. Ćiril i Metod (Sunger)
 • sv. Stjepan Kralj (Stari Laz)
 • Gospa Lurdska (Begovo Razdolje)

Adresa: 51250 NOVI VINODOLSKI, Braće Radića 39, pp 53

Tel.: (051) 244-205

Župni upravitelj: vlč. Mario Frlan, dek. 26.8.2019.

E-mail: mariofrlan@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Filip i Jakov apostoli, 1. svibnja

Kapele u župi:

 • Sveti Nikola b.
 • Sveta Trojica
 • Sveta Lucija
 • Sveti Ivan kristitelj
 • Sveti Marko ev.
 • Sveti Kuzma i Damjan

Adresa: 51410 OPATIJA, Park Sv. Jakova 2

Tel.: (051) 271-602

web stranica: http://isusovci-opatija.hr/

e-mail: patron.opatija@gmail.com

Župni blagdan: sv. Jakov apostol – 25. srpnja


Ostale informacije:
Župnik: o. Ivan Tambolaš, DI, dek.31.7.2016.
Župni vikar: o. Ivan Vinkov, DI, dek. 25.7.2014.

Raspored misa: 

 • Radnim danom: 8.00, 18.00 / 8.00, 19.00
 • Nedjeljom i blagdanom: 9.00, 11.00, 18.00 / 8.30, 10.00, 19.00


 • Raspored misa: srpanj-kolovoz
 • Nedjelja: 9.00, 11.00 i 19.00
 • Radnim danom: 8.00

Crkve i kapele:

 • Naviještenja BDM – 25. ožujak
  Mise:
  • Radnim danom: 7.00, 18.00
  • Nedjeljom i blagdanom: 10.00, 18.00
  • Raspored misa: srpanj-kolovoz
  • Radnim danom: 18.00
  • Nedjeljom: 10.00 i 18.00
 • sv. Mihovil (groblje)

Adresa: 51328 LUKOVDOL, Plemenitaš

Tel./Fax: (051) 871-243

Župni blagdan: sv. Antun opat, 17. siječnja


Upravlja iz Lukovdola: vlč. Branko Dragojević, dek. 12.7.2005.

Kapele:

 • sv. Ivan Krstitelj (Blaževci)

Adresa: 51303 PLEŠCE, Antuna Muhvića 20

Župni upravitelj: vlč. Josip Tomić, dek. 23.6.2020.

tel. i fax (051) 825-155

E-mail: kupskadolina.upravazupa@gmail.com

Župni blagdan: Presveto Trojstvo – nedjelja poslije Duhova 

Kapele u župi: 

 • Marija Pomoćnica Kršćana (Plešce)
 • Sveti Ivan i sveti Rok (Zamost)
 • Pohođenje BDM (Zamost)

Adresa: 51312 BROD MORAVICE, Kocijani 17

Tel. i fax: (051) 817-240

Župni blagdan: Sv. Petar i Pavao apostoli – 29. lipnja

Upravlja: vlč. Tomislav Ravnjak iz Brod Moravica, dek. 16.6.2014.

Kapele u župi:

 • Presveto Trojstvo (Čedanj)
 • Presveta Krv Kristova

Adresa: 51225 PRAPUTNJAK 167

Tel.: (051) 766-957

Župnik: vlč. Vjekoslav Đapić, dek. 23.6.2020.

E-mail: vjekoslavdapic@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Josip, 19. ožujka

Kapela: 

 • Kalvarija

Adresa: 51307 PREZID, Goranska 75, upravlja iz župe Tršće

Tel.: (051) 822-137

Župni blagdan: Sv. Vid mučenik, 15. lipnja

Upravlja iz Čabra: vlč. Marijan Žderić, dek. 23.6.2020.

Kapele:

 • M.B. Sedam žalosti – Žalosni vrh
 • Sveti Ivan i Pavao – Kranjci
 • Sveti Jakov – Zbitke

Adresa: 51314 RAVNA GORA, Ivana Gorana Kovačića 96

Tel.: (051) 818-437


Župnik: vlč. Robert Riemann, dek. 27.6.2008.

E-mail: plodine22@gmail.com

Župni blagdan: sv. Terezija Avilska, 15. listopada

Kapele u župi:

 • Sveti Florijan (Kosa)
 • Sveti Antun Padovanski (Stara Sušica)

Adresa: Upravlja iz župe Lokve, nema župne kuće

Tel./Fax: (051) 831-116

Župni blagdan: Bezgrješno Začeće BDM,  8. prosinca

Upravlja Iz Lokava: vlč. Zlatko Čibarić, dek. 24.6.2016.

Adresa: 51000 RIJEKA, P. Rittera Vitezovića 3/II
Telefon: (051) 214-177

Župnik: mons. Sanjin Francetić, dek. 24.6.2016.

Župnik in solidum: vlč. Lovro Perić, dek. 2019.

E-mail: sanjinfrancetic@gmail.com


Župni blagdan: Uznesenje Blažene Djevice Marije – 15. kolovoza

Raspored misa: 

 • Radnim danom: 8.00, 18.00
 • Ljetni mjeseci: srpanj-kolovoz: 8:00
 • Nedjeljom i blagdanom: 8.00, 10.00, 18.00
 • Nedjeljom i blagdanima u ljetnim mjesecima (lipanj-rujan: 8.00, 10.00 i 19.00 )

Kapela:

 • Sv. Fabijan i Sebastijan

Adresa: 551000 RIJEKA, Vukovarska 62
Tel: (051) 675-633

Župnik.: don Tunjo Blažević, SDB, dek. 18.7.2016.

Župni vikar: Danijel Dragičević, SDB, dek. 10.7.2020.

E-mail: tunjo.blazevic10@gmail.com

Župni blagdan: Marija Pomoćnica, 24. svibnja


Raspored misa:

 • Radnim danom: 7.00, 18.30
 • Radnim danom u ljetnim mjesecima: 7.00 i 19.30
 • Nedjeljom i blagdanom: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30
 • Nedjeljom i blagdanima u ljetnim mjesecima: 7.30, 9.00 i 19.30

Adresa: 51000 RIJEKA, Cvetkov trg 2
Tel./Fax: (051) 254-481

Župnik: vlč. dr. sc. Dražen Volk, dek. 23.6.2020.

E-mail: gospakarmelska.rijeka@gmail.com

web stranica: http://bdm-karmelska.com/


Župni blagdan: Blažena Djevica Marija Karmelska,  16. srpnja


Raspored misa: 

 • Radnim danom: 18.00
 • Nedjeljom i blagdanom: 9.00, 11.00, 18.00

Kapele u župi:

 • Majka Božja od Utjehe (Veli Vrh)
 • Navještenja Gospodinova (U Kući matici Družbe sestara Presvetog Srca Isusova)

Adresa: Ivana Lenca 1, 51000 Rijeka
Tel.: (051) 264 031; (051) 684-360

Župnik: o. . Mate Samardžić DI, dek. 25.7. 2018.

Župni vikar: p. Šimo Marinović DI, dek. 25. 6. 2020

E-mail: zupni.ured.srca.isusova@ri-to-com.hr


Župni blagdan: Presveto Srce Isusovo – drugi petak nakon Tijelova

Raspored Misa:

 • Radnim danom zimi u: 8.00 i 18.30 sati
 • Radnim danom ljeti (srpanj – kolovoz): 8:00 sati
 • Nedjeljom: 8:00, 9:30, 11:00 i 18:30
 • Nedjeljom ljeti (srpanj – kolovoz) u 8.00, 9.30 i 18.00 sati

Adresa: Pod Ohrušvom 21
Tel./Fax: (051) 458-073

Župnik: vlč. Marinko Kajić, dek. 14.8.2020.

E-mail: okruglan121@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Antun opat – 17. siječnja

Kapele:

 • sv. Jakov apostol

Adresa: 51000 RIJEKA, Ul. Sv. Jurja 9
Tel./Fax: (051) 543-289

Župnik: vlč. dr. sc. Nikola Vranješ, dek. 29.06.2013.

E-mail: n.vranjes@outlook.com

Župni blagdan: Sv. Juraj mučenik – 23. travnja

Raspored misa: 

 • Radnim danom: 18.30
 • Radnim danom i subotom u ljetnim mjesecima (srpanj-kolovoz): 8.00
 • Subotom: 8.00
 • Nedjeljom i blagdanom: 9.00, 11.00 (7., 8. mjesec 9.00)
 • Nedjeljom u ljetnim mjesecima (srpanj-kolovoz): 9.00
 • Euharistijsko klanjanje: četvrtkom 18.30

Kapela:

 • Svi sveti (gradsko groblje)

Adresa: 51000 RIJEKA, Gornja Vežica 1
Tel./Fax: (051) 450-870

Župnik: vlč. Michele Cittadino, dek. 24.6.2016.

Župni vikar: vlč. Josip Pende, dek. 26.6.2019.

E-mail: sv.anagornjavezica@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Ana – 26. srpnjaRaspored misa:

Ljetni raspored

 • radnim danom od ponedjeljka do subote: 18:00 sati (župna crkva), 17:00 sati (kapela Sveti Križ)
 • nedjelja: 9:00 i 11:00 sati

 


Kapela u župi:

 • sv. Križ (14. rujna)

Adresa: Bujska 30, 51000 Rijeka

Tel./Fax: (051) 261 542

Župnik: vlč. Vjekoslav Kovač, dek. 15.7.2020.

E-mail: kovac.vjekoslav@gmail.com

web stranica: http://www.svantun-rijeka.hr/

Župni blagdan: Sveti Antun Padovanski, 13. lipnja

Adresa: 51000 RIJEKA, Baštijanova 25
Tel./Fax: (051) 513-430

Župnik: vlč. Luka Pranjić, dek. 26.6.2019.

E-mail: zupakozala@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Romuald i Svi Sveti, 19. lipnja i 1. studenoga

Raspored misa:

 • Radnim danom: 18.00 / 19.00 ljeti
 • Nedjeljom i blagdanom: 9.00, 10.30, 18.00 / 19.00 ljeti

Adresa: 51000 RIJEKA, Smolikara 22
Tel./Fax: (051) 643-499

Župnik: vlč. Slobodan Bunoza, dek. 12.7.2018.

E-pošta: sv.nikola.biskup.ri@gmail.com

web adresa: Župa sv. Nikole biskupa


Župni blagdan: sv. Nikola biskup, 6. prosinca

 • Raspored misa:

  • Radnim danom: 19.00
  • Subota: 9.00  (iznimno 1. subota u mjesecu u sklopu Cenakula Svećeničkog marijanskog pokreta: 11.00)
  • Nedjeljom: 9.00, 11.00 i 19.00

Adresa: 51000 RIJEKA, Ivekovićeva 8
Tel: (051) 641-449
Fax: (051) 648-697

Župnik: fra Tomislav Šanko, OFM,  dek. 2.7.2016.

Župni vikar: fra Josip Vidas OFM, dek. 26.7. 2018.

web stranica: http://www.svetinikola.hr/
mail: frs-sv.nikola@ri.htnet.hr

Župni blagdan: sv. Nikola Tavelić, 14. studenoga
 

Raspored misa:

 • Radnim danom 18.00/19.00 (ljeti večernja misa u 20.00)
 • Nedjeljom i blagdanom: 8.00, 9.00 (dječja misa, za vrijeme ljetnih praznika ove mise nema), 10.30, 18.00/19.00 ( misa za mlade )

Adresa: 51000 RIJEKA, Šetalište trinaeste divizije 101
Tel./Fax: (051) 436-590

Župnik.: vlč. mr. sc. Piotr Modrzejewski, dek. 29.6.2020.

E-mail: pwmodrz@gmail.com

Župni blagdan: Sveta Obitelj – nedjelja iza Božića ili 30. prosinca

Adresa: Pehlin 54, 51000 Rijeka
Tel: (051) 269 402
Fax: (051) 269 786

Župnik: fra Marijan Jelušić TOR, dek. 3.7.2013.

Župni vikar: fra mr. Milan Šokčević TOR,dek. 28.8.2009.

E-mail: milan.sokcevic@ri.t-com.hr

Župni blagdan: Sv. Franjo Asiški, 4. listopada


Raspored Misa:

 • Radnim danom u 19.00 sati
 • Radnim danom u ljetnim mjesecima (od 23. lipnja do 1. rujna) u 19.00
 • Nedjeljom u 9.00, (11.00 tijekom školske godine) i 19.00 sati
 • Nedjeljom u ljetnim mjesecima (od 23. lipnja do 1. rujna) u 9.00 i 19.00

Adresa: 551000 RIJEKA, Franje Čandeka 6a
Tel./Fax: (051) 672-450

Župni upravitelj: don Josip Petrčić, SDB dek. 10.7.2020.

Župni vikar: don Ante Guberac, SDB

E-mail: zupni.ured.sv.josipa@gmail.com


Župni blagdan: Sv. Josip, 19. ožujka

Raspored misa: 

 • Radnim danom: 7.00, 18.30
 • Nedjeljom i blagdanom: 8.00, 10.00, 18.30

Adresa: 51000 RIJEKA , Martina Kontuša 49
Tel./Fax: (051) 453-135

Župnik: Ivan Šarić, dek. 24.6.2011.

E-mail: donivansa@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Terezija od Djeteta Isusa – 1. listopada

Adresa: 51000 RIJEKA, Osječka 84
Tel.: (051) 298-940

Fax: (051) 298-939

Župnik: vlč. Mato Berišić, dek. 12.7.2018.

Email: zupa.skurinje.rijeka@gmail.com

https://sites.google.com/site/zupaskurinje/


Župni blagdan: Sv. Ivan Krstitelj,  24. lipnja

Raspored misa:

Radnim danom: 8.00

Nedjeljom: 8.00, 10.00 i 19.00 

Kapela: 

 • sv. Marije od milosti

Adresa: Marije Grbac 62, 51000 Rijeka
Tel: (051) 637-491

Župnik: vlč. Kristijan Zeba, dek. 29.6.2017.

E-mail: k.zeba@net.hr

Župni blagdan: Sveti Križ, 14. rujna

Župni ured Sv. Križa radi:

 • UTORAK od 9.00 do 10.30
 • SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK: od 9.00 do 10.30 i od 16.00 do 17.30(ljeti od 17.00 do 18.30)

Raspored Misa:

 • Radnim danom u 8.00 sati
 • Četvrtkom poslije večernje sv. mise Euharistijsko klanjanje
 • Nedjeljom u 8.30, 10.00 i 19.00 sati

Adresa: 51000 RIJEKA,
Bulevar oslobođenja 26a
Tel./Fax: (051) 424-838

Župnik: vlč. mr. Siniša Vujčić; dek. 16.6. 2014.

E-mail: sinkibj@gmail.com


Župni blagdan: Sv. Ćiril i Metod, 5. srpnja

Raspored misa:

od listopada do lipnja –  nedjeljom u 10:00 i 18:00 (u ljetnim mjesecima u 10:00 )

od listopada do lipnja – od ponedjeljka do subote u 18:00 (u ljetnim mjesecima u 8:00 )

Adresa: 51000 RIJEKA, župni ured u Bulevar oslobođenja 26a

Tel: (051) 424 838
Mob: (098) 237 293

E-mail: markostipetic@yahoo.com

Župni blagdan: Sv. Luka evanđelist – 18. listopada


Župnik: o. Marko Stipetić, dek. 23.9. 2020.

Raspored misa:

 • Nedjeljom i blagdanom: 10.00

Kapele u župi:

 • Sv. Katarina (1464. god.)
 • Spomen križ Jubilarne godine 1900. (oštećen)

Adresa: Petra Zrinskoga 11, 51000 RIJEKA
Tel: (051) 452-900

Župnik.: fra Zoran Bibić OFM, dek. 27.7.2020.

E-mail: zupa.trsat@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Juraj mučenik – 23. travnja


Sveta misa:

 • nedjeljom u 10.30 sati.

Župni ured je otvoren slijedećim danima:

 • utorak i četvrtak: od 8-9 sati
 • srijeda i petak: od 17-18 sati
 • u srpnju i kolovozu župni ured radi samo petkom od 17 do 18 sati

Svetište Majke Božje Trsatske i kapele u župi:

 • Sveti Mihovil ark. (groblje)

Adresa: 51211 MATULJI, Donji Kućeli 11
Tel./Fax: (051) 276-020

Župni upravitelj: vlč.  Niko Cvitkušić, dek. 26.7.2018.

E-mail: cvile@hi.t-com.hr

Župni blagdan: Sv. Luka evanđelist – 18. listopada

Raspored misa: 

 • Radnim danom: 18:30 (osim srpnja i kolovoza)
 • Srpanj-kolovoz: 8:00
 • Nedjeljom i blagdanom: 10:00
 • Došašće; mise zornice: 6:00
 • Ispovijed: svakim danom pola sata prije svete mise
 • Euharistijsko klanjanje: svaki četvrtak nakon mise

Kapele u župi: 

 • Sveti Rok (na groblju)
 • Majka Božja (Kućeli)

Župni blagdan: Sv. Antun opat,  17. siječnja

Upravlja iz Klane (nema župne kuće): vlč. Kristijan Malnar, dek. 23.6.2020.

Tel./Fax: (051) 808 342

Raspored misa:

 • Radnim danom: prema potrebi
 • Nedjeljom i blagdanom: 10.00

Crkve i kapele:

 • Duh Sveti (Brce)
 • sv. Mihovil (Pasjak)
 • sv. Nikola (Rupa)
 • sv. Jelena Križarica (Lipa)

Adresa: 51266 SELCE, Emila Antića 22
Tel./Fax: (051) 764-185

Župnik: Tomislav Ćurić,  dek. 19.6.2009.

E-mail: tomcur333@gmail.com


 

Župni blagdan: Sv. Katarina djevica i mučenica – 25. studenoga

Raspored misa:

Radni dan: 8:00 sati

Nedjeljom: 8:00 i 19:00 sati

Kapele:

 • sv. Fabijan i Sebastijan
 • sv. Josip
 • sv. Katarina
 

Adresa: 51311 SKRAD, Grič 11
Tel./Fax: (051) 810-656,
Mob:  (098) 758-179

Župnik: vlč. Stjepan Porkulabić, dek. 12.7.2000.

Župni blagdan: Sv. Izidor ratar – 10. svibnja


Kapele:

 • sv. Antun (Skrad)
 • sv. Rok (Šije)
 • sv. Vid (Kupjak)
 • Presveto Trojstvo (Bukov vrh)
 • Sveti Križ (Planina)
 • Uznesenje Marijino (Skradski vrh)

Adresa: nema župne kuće, upravlja iz Cernika

Tel:/Fax: 051) 259-638

Župni blagdan: Presveto Srce Isusovo – drugi petak nakon Tijelova

Upravlja: vlč. Domagoj Duvnjak, dek. 9.7.2020.

Župni vikar: vlč. Marko Pavlinović, dek. 23.6.2020.

Kapela:

 • Sveti Križ (Kalvarija)

Župni blagdan: Sv. Antun opat, 17. siječnja

Upravlja iz Jadranova: vlč. Jaroslav Wilczynski,, dek. 24.6.2016.

Tel./Fax: (051) 246-078

Adresa: 51243 TRIBALJ 10
Tel./Fax: (051) 798-196

Župni blagdan: Pohođenje Blažene Djevice Marije – 2. srpnja


Župni upravitelj: vlč. Tomislav Kutleša, dek. 23.6.2020.

Kapele:

 • sv. Ivan Nepomuk
 • Majka Božja
 • sv. Kuzam (ruševina)

Adresa: 51305 TRŠĆE, Školska 6
Tel./Fax: (051) 824-120

Župni blagdan: Sv. Andrija apostol, 30. studenoga

Upravlja : iz Čabra: vlč. Marijan Žderić, dek. 23.6.2020.

Kapele:

 • Marijino Pohođenje – Ravnice
 • sv. Ivan Krstitelj – Sokoli
 • Uzvišenje Svetog Križa – Makov Hrib

Adresa: Turke, 51302 Turke

tel. i fax (051) 825-155

Upravlja iz Plešci: vlč. Josip Tomić, dek. 6.2.2018.

Župni blagdan: Sveti Križ, 14. rujna

Kapele u župi: 

 • Gospa Lurdska (Gašparci)
 • Sveti Florijan (Hrvatsko)
 • Srce Isusovo
 • Sveti Antun Padovanski (Zakrajc Turkovski)

Adresa: 51212 MUNE, Vele Mune 138

Tel(051) 279-121

Upravlja iz Velog Brguda: vlč.  Josip Blažotić, dek. 23.6.2020.

Župni blagdan: Sv. Marija Magdalena – 22. srpnja

Raspored misa:

 • Radnim danom: prema potrebi
 • Nedjeljom i blagdanom: 9.30

Crkve i kapele:

 • sv. Andrija (Žejane)
 • sv. Križ (groblje)

Adresa: 51213 JURDANI, Veli Brgud 19
Tel: (051) 279-121

E-mail: josip.blazotic@gmail.com

Župnik: vlč.  Josip Blažotić, dek. 23.6.2020.

Župni blagdan: Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije – 8. prosinca

Raspored misa:

 • Radnim danom: 8.00
 • Nedjeljom i blagdanom: 11.00

Crkva i kapela:

 • sv. Josip (Brešca)
 • sv. Antun opat (Zvoneće)

Adresa: 51414 IČIĆI, Veprinac 3
Tel./Fax: (051) 299-053

Župnik: vlč. Anto Aračić, dek. 29.6.2013.

E-mail: anto.aracic1@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Marko evanđelist – 25. travnja

Raspored misa:

 • Radnim danom: 18.00/19.00 (ponedjeljak, utorak, srijeda, petak)
 • Nedjeljom i blagdanom: 11.00

Kapele:

 • sv. Ana (1442. god.)
 • sv. Jelena
 • Majka Božja
 • sv. Petar (Poljane) misa nedjeljom u 8.00

Adresa: 51216 VIŠKOVO 30
Tel./Fax: (051) 256 862

web stranica: http://www.zupa-viskovo.org/
e-mail: zupa.sv.matej.viskovo@ri.t-com.hr

Župnik.: mons. Ivan Nikolić, dek. 24.6.2010.
Župni vikar:
vlč. Mateo Šutić

Župni blagdan: Sv. Matej apostol – 21. rujna

Rspored misa:

 • Radnim danom u 8 i 19 sati
 • Nedjeljom 8, 10 (župna), 11.30 (dječja) i 19 (za mlade)

Adresa: nema župne kuće, upravlja iz župe Veli Brgud

Tel: (051) 279-121

Župni blagdan: Sv. Martin biskup, 11. studenoga

(slavi se drugu nedjelju u studenom)

Upravlja: vlč. Josip Blažotić, dek. 29.6.2017.

Kapele: 

 • sv. Jelena (Jelovice)
 • sv. Nikola (Dane)

Adresa: 51413 VOLOSKO, Andrije Štangera 37
Tel./Fax: (051) 701-444

Župnik: Petar Belanić,  dek. 24.6.2010.

E-mail: zupni.ured.sv.ane.volosko@ri.t-com.hr

Župni blagdan: Sv. Ana – 26. srpnja

Raspored misa:

 • Radnim danom: 18.00/19.00 ljeti
 • Nedjeljom i blagdanom u razdoblju od 15.6. do 15.9.:  u 9.00 i 19.00 sati
 • Na blagdan sv. Ane: 10.00 i 18.00

Kapele:

 • sv. Rok (15. st.)
 • sv. Ana (Pužev Breg)

Adresa: 51326 VRBOVSKO, Ivana Gorana Kovačića 27
Tel./Fax: (051) 875-170

Župni upravitelj: vlč. Hrvoje Poljak, dek. 26.8.2019.

E-mail: hrvoje,poljak@gmail.com

Župni blagdan: Sv. Ivan Nepomuk, 16. svibnja

Kapele:

 • M.B. Lurdska (Senjsko)
 • sv. Antun Padovanski
 • Majka Božja Karmelska (groblje)
 • sv. Mala Terezija (Moravice)
 • sv. Rok (Jablan)
 • Presvete Euharistije (podrum Župnoga doma)

Adresa:  nema župne kuće

Tel./Fax: (051) 796 019

Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski, 13. lipnja

Zagon1Upravlja iz Ledenica: vlč. Pero Ljubić, dek. 24.6.2016.

Adresa: nema župne kuće

Tel. i fax: (051) 817-240

Župni blagdan: Našašće Svetog Križa, 14. rujna

Upravlja iz Brod Moravica: preč.. Tomislav Ravnjak, dek. 16.6. 2014.

Kapele u župi:

 • Sveti Mihovil
 • Sveta Lucija (Goršeti)
 • kapelica Križnog puta (Šimatovo)
 • Sveta Ana (Zavrh)

Adresa: 51324 ZLOBIN 44,

Tel./Fax: (051) 809-179

Župni blagdan: Sv. Ivan Krstitelj, 24. lipnja

Upravlja iz Hreljina: vlč. Marko Šarić, dek 12.7.2018.

Kapele u župi:

 • Žalosna Gospa
 • Kameni znamen Svete Obitelji

Skip to content