Natječaj za stipendiranje srednjoškolaca i studenata
Kategorija:
Vijesti

Caritas nadbiskupije Rijeka s početkom školske i akademske godine pokrenuo je program stipendiranja učenika i studenata slabijeg imovnog stanja. Dodijelit će ukupno 20 stipendija, 10 za srednjoškolce i 10 za studente. Mjesečni iznos stipendije od 750,00 kuna za srednjoškolce i 1.000,00 kn za studente, isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka tijekom akademske godine.

Iz tog je razloga pokrenut natječaj tijekom kojeg se prikupljaju prijave zainteresiranih za dobivanje stipendije. Osnovni kriterij za odabir stipendista je imovinski status, ali potrebno je zadovoljiti još uvjeta: kandidati moraju biti državljani Republike Hrvatske, redovno upisani u godinu škole, odnosno studija, imati prebivalište na području Riječke nadbiskupije te ne smiju imati novčanu potporu za školovanje odobrenu od nekog drugog subjekta.

Prijave se primaju do 15. listopada, a više informacija o natječaju dostupno je na web stranicama Caritasa. www.caritas.ri-nadbiskupija.com

Dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti kod svojih župnika, jer od njih moraju dobiti i preporuku za pristupanje natječaju.

 

Tekst natječaja pročitajte u nastavku:

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima slabijeg imovinskog stanja za akademsku godinu 2022./2023.

 

I.            Za akademsku godinu 2022./2023. Caritas Riječke nadbiskupije raspisuje natječaj za dodjelu stipendija srednjoškolcima i studentima slabijeg imovinskog stanja.

II.          Caritas Riječke nadbiskupije će dodijeliti ukupno 10 (deset) stipendija za srednjoškolce i 10 (deset) stipendija za studente. Mjesečni iznos stipendije u iznosu od 750,00 kuna za srednjoškolce i 1.000,00 kn za studente, isplaćivat će se u deset mjesečnih obroka tijekom natječajne akademske godine.

III.        Pravo sudjelovanja na natječaju za stipendije, imaju srednjoškolci i studenti koji:

–      su državljani Republike Hrvatske;

–      su redovno upisani u godinu škole, odnosno studija na sveučilišni ili stručni

studij u Republici Hrvatskoj ili van Republike Hrvatske;

–      imaju prebivalište na području Riječke nadbiskupije;

–      nemaju novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta.

 

Svi sudionici natječaja svoj status dokazuju dostavom dokumentacije nadležnih tijela.

 

IV.         Pravo na stipendiju mogu ostvariti srednjoškolci i studenti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 

–              da su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Riječke nadbiskupije;

–              nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta;

–              ispunjavaju uvjet imovine i prihoda iz stavka 2 ovog Članka.

 

Uvjet prihoda ispunjava ako je korisnik zajamčene minimalne naknade ili ne ostvaruje ukupan mjesečni prihod veći od dolje navedenih iznosa:

 

–              samac                    ……………………… 3.000,00 kuna

–              dvočlana obitelj    …………………………   5.100,00 kuna (2.550,00 kn po članu)

–              tročlana obitelj    ………………..………  6.900,00 kuna (2.300,00 kn po članu)

–              četveročlana obitelj …………………….  8.800,00 kuna (2.200,00 kn po članu)

–              za svakog daljnjeg člana ……………….  uvećano za 700,00 kuna.

 

 

Pri utvrđivanju visine iznosa mjesečnih prihoda za ispunjenje uvjeta iz prethodnog stavka ovog Članka neće se uzimati u obzir iznosi koje korisnik izdvaja za podmirenje obveze novčanih kredita za kupnju stana odnosno iznosi koje korisnik izdvaja za podmirenje obveze s osnova najma stana u kojima živi.

 

V.           Kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

1.        mišljenje župnika župne zajednice kojoj kandidat pripada,

2.        uredno i cjelovito popunjen obrazac Prijave na Natječaj,

3.        presliku osobne iskaznice,

4.        uvjerenje o prebivalištu,

5.        potvrdu škole/fakulteta o redovito upisanoj šk./ak. godini,

6.        potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka  u posljednjih 12 mjeseci (za sve punoljetne članove kućanstva),

7.        popunjenu Izjavu o prihvaćanju volonterskog rada,

8.        Izjavu kandidata da u okviru istog stupnja obrazovanja ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od drugog isplatitelja.

 

Obrasce pod točkama 2., 7. i 8. možete isprintati s web stranice: http://caritas.ri-nadbiskupija.com.

 

VI.        Sve potrebne dokumente srednjoškolci i studenti podnose do zaključno 15. listopada 2022. g., neposredno u ured Caritasa Riječke nadbiskupije, Osječka 84a, Rijeka ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu s naznakom „Prijava za stipendiju“. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonski broj 051/511-443 ili mail: caritasrijeka@gmail.com.

 

VII.       Nepotpune prijave i prijave koje su stigle izvan propisanog roka se neće razmatrati.

 

 

Srednjoškolci i studenti koji su podnijeli zamolbe za dodjelu stipendija će pismenim putem biti obaviješteni o donesenoj odluci, najkasnije u roku od 30 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje prijava navedenog u točki VI.

 

 

U Rijeci, 23. rujna 2022. godine                        Ravnateljica: s. M. Faustina Kovačević

 

Skip to content