Gospa Trsatska 2021.

Poštovani oci franjevci, dragi biskupe Mate,

poštovana braćo svećenici,  dragi hodočasnici!

  1. U Franjevačkom misalu Hrvatske Provincije sv. Ćirila i Metoda iz 1980. godine, koji je dodatak Rimskom misalu, puni naslov današnjeg blagdana glasi: „Blagdan Blažene Djevice Marije, Majke Milosti, od Časne nazaretske kućice“. To znači da je ime ovog blagdana povezano s Nazaretskom kućicom u kojoj je Marija živjela zajedno sa svojim zaručnikom Josipom i s Isusom, kojeg je začela po Duhu Svetom i rodila u Betlehemu. Ta je kućica kasnije na čudesan način prenesena na Trsat, a potom u Loreto. Prema tome je i ovo nam tako drago svetište na Trsatu mjesto u kojemu trebamo posebno štovati ne samo Bl. Djevicu Mariju, majku Isusovu i Majku Crkve, nego i sv. Josipa, njezina prečistog zaručnika i Isusova poočima, kao i dijete Isusa, koje je Otac Nebeski povjerio njihovoj brizi. Ovo je svetište, dakle, ne samo marijansko nego i obiteljsko. Kao takvo ga moramo prepoznati i cijeniti. Zbog toga smo, kao vjernici, pozvani ovamo dovoditi svoje obitelji i ovdje se s njima i za njih moliti Mariji, Majci Svete obitelji i Majci Crkve, da se obnove u vjeri, učvrste u ljubavi i ojačaju u poslušnosti Bogu i jedni drugima, kako bi u njima djeca i mladi mogli tako odrastati u ozračju vjere, da se za svako od njih može reći ono što je sv. Luka zapisao o djetetu Isusu: „Dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu“ (usp. Lk 2, 40).
  2. Kao svaka ljudska obitelj i Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa proživljavala je teške kušnje i krize. Jedno od najvećih iskušenja dogodilo se na samom početku Marijina i Josipova zajedničkog života. O tome čitamo u Evanđelju po sv. Mateju: „A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše nađe se trudna po Duhu Svetom“ (Mt 1, 18). U takvim okolnostima, „Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice otpusti“ (Mt 1, 18). Ali, dok je tako razmišljao, anđeo mu se u snu objavio i rekao mu: „Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih“ (Mt 2, 20-21). Te riječi izražavaju srž svetopisamske istine o sv. Josipu. On voli Mariju, svoju zaručnicu, on ne sumnja u njezinu vjernost. A potajno je želi otpustiti, jer je svjestan da je njezina trudnoća veliko otajstvo, koje njega naprosto nadilazi.
  3. Marija je sličnu uznemirenost proživljavala i kad je čula anđeoski pozdrav: „Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« (Lk 1,28). Ali anđeo je smiruje riječima: „Ne boj se Marijo! Ta našla si milost u Boga! Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova“ (Lk 1, 30-32). Marija i dalje ne razumije, pa stoga pita anđela: „Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“ (Lk 1, 34). Anđeo joj na to odgovara: „Duh Sveti sići će na tebe i sila Svevišnjega ćete osjeniti. Zato će i čedo biti sveto, Sin Božji.“ (Lk 1, 35). To znači da će Marija, premda je već zaručena s Josipom, ostati djevica jer je dijete koje nosi i koje će roditi začeto po Duhu Svetomu.
  4. Draga braćo i sestre, vidimo kako je Otac Nebeski pratio Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa pomažući joj da nadvlada sve poteškoće na svome životnom putu, a bile su velike i brojne. Sjetimo se samo Isusova rođenja u betlehemskoj špilji, pa njihova bijega u Egipat, jer je Herod, bojeći se da će mu kad odraste uzeti prijestolje, htio ubiti dijete Isusa. Ali Marija i Josip računali su s Bogom i s njegovom pomoći, vjerovali su mu i s njime surađivali. Zato su mu dopustili da ih nadahnjuje i vodi na njihovu zajedničkom putu.

A ako je Bog imao tako važnu ulogu u njihovu životu, možemo pretpostaviti da se bez njegove volje i njegova posebnog nauma nije dogodio ni prijenos Svete nazaretske kućice iz Nazareta na Trsat, a zatim u Loreto u Italiji.

  1. Kako vidimo, Isus, Marija i Josip, stanovnici Nazaretske kuće, susretali se s mnogim životnim poteškoćama i problemima, ali su ih rješavali pouzdanjem u Boga i međusobnim razumijevanjem i pomaganjem, sačuvavši tako netaknutom međusobnu ljubav i vjernost Bogu. U tom smislu Nazaretska kuća, s kojom je prema predaji povezano ovo Trsatsko svetište, potiče i nas da se ugledamo u obitelj Isusa, Marije i Josipa i da od nje učimo kako možemo biti vjerni Bogu i jedni drugima. U tom smislu djevojke i majke pozvane su ugledati se u Mariju, mladići i očevi u Josipa, šutljivog i radinog, djeca i mladi u Isusa, o kojemu je sv. Luka u svom evanđelju napisao da „napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi“ (Lk 2, 52). A da bismo se mogli u njih ugledati i nasljedovati njihovu vjeru, potrebno je razmatrati otajstvo njihova zajedničkog života, koji je bio prožet molitvom, traženjem Božje volje i spremnošću da je, bez obzira na žrtve, uvijek prihvate i izvrše.

Izvrsno sredstvo za to je zajednička molitva sv. krunice, koja i jest osobno i zajedničko molitveno razmatranje životnih otajstava članova Sv. Obitelji, kako onih radosnih i slavnih tako i žalosnih. Koliko pobožnije i upornije u svojim obiteljima budemo prakticirali tu pobožnost, toliko će se više one po međusobnoj ljubavi, vjernosti i dubokom duhovnom zajedništvu uobličavati Svetoj obitelji.

 

  1. Poštovana braćo franjevci, draga braćo svećenici i svi poštovani sudionici

ovog svetog slavlja u povodu Blagdana BDM, Majke milosti, od časne nazaretske kućice u kojoj je živjela Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa, molimo danas ovdje za obitelji u našem narodu i za obitelji širom svijeta, da svojom međusobnom ljubavlju, poštovanjem i vjerom slijede primjer Svete nazaretske obitelji. Posebno nam na srcu trebaju biti obitelji koje su žrtve nasilja i progonstva, koje trpe neimaštinu ili su, kao trenutno u Indiji, teško pogođene pandemijom korone i drugim teškim bolestima. Za sve smo dužni moliti i pomagati im prema svojim mogućnostima.

  1. Znamo da su mnoge naše obitelji također u teškim kušnjama koje nisu posljedica pandemije korone. Sjetimo se tolikih mladih obitelji koje prolaze kroz velike kušnje iako su ne tako davno zasnovane, kušnje koje su posljedica neimaštine, nezaposlenosti, nevjernosti i sl. U našim obiteljskim nevoljama treba nas tješiti to da je Sv. obitelj Isusa, Marije i Josipa također prolazila kroz teška iskušenja, ali ih je nadvladala čvrstom vjerom u Boga i međusobnom ljubavlju i povjerenjem. Neka nam to bude poticaj da, slijedeći njihov primjer i utječući se njihovu zagovoru, i mi činimo sve što možemo da bismo, kao Crkva i društvo, bili istinska podrška svakoj obitelji, a posebno onima koje su u bilo kakvoj krizi ili potrebi.
  2. I na kraju, zapitajmo se, braćo i sestre, nije li nam Boga darovao ovo Svetište BDM, Majke Milosti, od Časne nazaretske kućice, s nakanom da ono služi duhovnom osnaživanju i obnovi naših obitelji? I nije li čudesni prijenos te kućice u Loreto također znak Božje brige za sve ljudske obitelji? Ako razmislimo o tome da je na Trsat iz Nazareta na čudesan način prenesena kuća u kojoj je živjela Sveta obitelj, uočit ćemo da je ovo mjesto gdje trebamo štovati ne samo Mariju, nego i njezina zaručnika sv. Josipa i dijete Isusa, koje je ona začela po Duhu Svetom i rodila nam ga za Spasitelja. Kako znamo, Papa Franjo je Apostolskim pismom „Očevim srcem“ (Patris corde) 8. prosinca 2020. proglasio „Godinu sv. Josipa“, koja će trajati do 8. prosinca 2021. U spomenutom pismu Papa ističe da je „Josip bio stvaralački hrabar i brižan otac Svete Obitelji“, koji je u Betlehemu „preuredio štalu da postane mjestom dobrodošlice Sinu Božjemu koji dolazi na svijet“ (Lk 2, 6-7). A zatim je usred noći „organizirao bijeg u Egipat“ (Mt 2, 13-14), da bi spasio Dijete od Heroda koji g je želio ubiti.
  3. Ako tako gledamo na ovo naše časno Svetište, shvatit ćemo da ono jest i da treba biti i ostati obiteljsko svetište, u kojem će naše obitelji dobivati potrebnu duhovnu, psihološku i stručnu pomoć koja im je potrebna za ostvarenje svoga poslanja. U tom smislu možemo današnju krizu brakova i obitelji shvatiti kao Božji znak i poticaj da ovo sveto brdo i ovaj Marijin dom učinimo mjestom trajne brige i pomoći, duhovne i stručne, našim obiteljima. Molimo Gospu Trsatsku, da ocima franjevcima i našoj mjesnoj Crkvi izmoli potrebnu odvažnost za iskorake u tom smjeru.

Majko Božja Trsatska, moli za nas i za naše obitelji! Amen.

Skip to content