7. vazmena nedjelja (B)

Isus je molio Oca da one koji su njegovi sačuva u svom imenu. Biti sačuvani u Očevom imenu, znači ostati trajno uključeni u jedinstvo koje postoji između Oca i Sina. Isus je do tog trenutka bio stalno sa svojim učenicima. Mogao ih je štititi. Njegova prisutnost bila je garancija njihove povezanosti s Ocem. I svi oni su po njemu bili uključeni u ono trajno jedinstvo s Ocem. Ali on sada odlazi. Vraća se Ocu. Pred njim je muka, smrt, uskrsnuće i uzašašće. Učenici će ostati sami. I sami će se morati suočiti s novim izazovima. Jedan od tih izazova je i donošenje odluka oko ustrojstva svoje zajednice. A postojat će i još važniji i teži izazovi.  Jedan od njih je izazov suočavanja sa svijetom, uključenja u ljudsku povijest koja će često biti obilježena podjelama, progonima i neredima, a u kojoj bi kršćani trebali živjeti drugačijom logikom. Isus zna da oni njegovi ne pripadaju svijetu. On zna i da će ih svijet zbog toga mrziti. Ali on zna i to da je ostanak u Očevom imenu, ono biti jedno s Ocem kao što su on i Otac jedno, jedna sigurnost za njihovo posvećenje i ostvarenje zadaće koju dobivaju. To je zadaća da mijenjaju i posvećuju svijet. I zato moli: „Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.“

Isus je molio Oca i da one koji su njegovi posveti u istini. Toj molitvi dodao je i tvrdnju da je Očeva riječ istina. Ovaj dodatak nam objašnjava da je Isus sam Očeva riječ. Isus moli Oca da nas posveti u njemu, u Isusu. Molitva za naše posvećenje u istini ne znači da smo mi, zato što smo njegovi, u posjedu istine. To što smo mislili i što mislimo da smo u posjedu istine, bilo i jest uzrok mnogih podjela i sukoba. I krivih odgovora na mržnju svijeta. Misliti da smo u posjedu istine je izdaja istine koju nam je Isus objavio. To je izdaja Isusa koji je Istina. Kad Isus moli Oca da nas posveti u istini, onda moli Oca da se mi, mi koji smo njegovi učenici, oblikujemo i živimo u svijetu u skladu s istinom o Bogu i  čovjeku koju nam je on objavio. Isus Krist je Božja istina i o Bogu i o čovjeku! To je istina o Bogu koji je ljubav. To je istina i o čovjeku, koji se može ostvariti kao čovjek samo kroz ljubav i služenje iz ljubavi. Zato je molitva da budemo posvećeni u istini povezana s molitvom da budemo očuvani od Zloga i njegove laži, one koja je svijet i dovela u stanje mržnje prema Isusu i njegovoj riječi. To je ona laž koja je od početka zavela čovjeka i koja na nas neprestano vreba, sugerirajući nam da Bog ima nešto protiv čovjeka, da Bog ne želi čovjekovu sreću i ostvarenje. Dok je Isus bio s učenicima on se s tom laži znao nositi. Sad kad odlazi – a odlazi da bi čovjeku vratio onu izgubljenu bogosličnost, a s njom i ono izgubljeno povjerenje u Boga – Isus moli Oca da ne bismo ponovo upali pod utjecaj Zloga i bili zavedeni njegovom laži, nego da bismo bili posvećeni u istini da je Bog ljubav i da nas Bog ljubi i ponovno bili sveti, onakvi kakvima nas je Bog od početka zamislio i kakvima će nas Isus ponovo oblikovao po svom posvećenju za nas.

 

Skip to content