Završen biskupijski proces kauze sluge Božjeg fra Ante Tomičića

User comments

Pod predsjedanjem preuzv. gosp. Ivana Devčića, nadbiskupa riječkog, u utorak 22. rujna 2015. održana je zaključna sjednica dopunske istrage u kauzi sluge Božjega za koju je od veljače 2014. mjerodavna Kongregacija za proglašenje Svetaca. Dopunska istraga je trajala od siječnja do kolovoza 2015., saslušano je 25 svjedoka od Rijeke do Dubrovnika.

Zaključni čin održao se u svečanoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata uz prisutstvo mons. Milana Simčića suca delegata, vlč. Vjekoslava Đapića promicatelja pravde, s. Dobroslave Mlakić bilježničarke, fra Carla Calloni  generalnog postulatora OFMCap iz Rima, fra Jure Šarčevića provincijala kapucina, fra Stanka Dodiga vicepostulatora, fra Zlatka Šafarića pisca životopisa Sluge Božjega te vlč. Josipa Tomića, tajnika nadbiskupa.

Sjednica je započela molitvom i pozdravom te je poslije pročitan zapisnik o zaključnoj sjednici. Uslijedilo je svečano potpisivanje dokumenta i ovjeravanje istih pečatima Nadbiskupa i članova sudišta. Potom su svi spisi zamotani i zapečaćeni pečatom Nadbiskupa riječkog. Za nositelja svih spisa i akata dopunske istrage Kongreaciji u Rimu izabran je gore spomenuti generalni postulator OFMCap. koji je položio prisegu da će vjerno izvršiti povjereni mu zadatak. Nadbiskup je tada svojom prisegom, potpisom i pečatom potvrdio i zajamčio vjerodostojnost svih spisa i akata što je u ovoj dopunskoj istrazi napisala bilježničarka.

Ujedno je obavljen čin zamatanja i pohrane izvornog hrvatskog teksta ove istrage te prvobitnog prijevoda na talijanski jezik. Po obavljenom činu pakovanja i pečaćenja istih omota, napisan je kratki izvještaj (instrumentum clausurae) što su ovjerovili Nadbiskup, članovi sudišta i nositelj, te je primjerak umetnut u posebnu omotnicu u kojoj su pisma Nadbiskupa, sudca delegata i promicatelja pravde u kojima iznose kardinalu A. Amatu, prefektu Kongregacije za proglašenje svetih, svoja osobna mišljenja (votume) o istrazi i zaključcima.

fra ante3Dva primjerka dopunske istrage su zapečaćeni i pohranjeni u Nadbiskupskom arhivu. Nakon završetka tog dijela, Preuzvišeni Nadbiskup zahvalio je svima na sudjelovanju i radu, osobito istaknuvši neumorni rad mons. Milana Simčića,  vlč. Đapića i s. Dobroslave. Pozvao je također i na molitvu za što uspješniji zaključak kauze u Rimskoj kuriji i potaknuo oo. Kapucine da pripreme stručnu biografiju Sluge Božjega te je na završetku sjednice podijelio biskupski blagoslov.

Skip to content