„Na pragu vječnosti – Promišljanja o pastoralu umirućih“
Kategorija:
Vijesti

Novinsko-izdavačka kuća Glas Koncila iz Zagreba izdala je ovog tjedna knjigu riječkog pastoralnog teologa doc. dr. sc. Nikole Vranješa pod naslovom: “Na pragu vječnosti – Promišljanja o pastoralu umirućih”

Knjiga je posvećena teološko-pastoralnim promišljanjima o pastoralnoj skrbi za umiruće osobe, ali i promišljanjima o kršćanskom shvaćanju smrti i umiranja, o konkretnom djelovanju u susretu s umirućim osobama, kao i promišljanjima o pastoralu tugujućih. U skladu s tim knjiga je i podijeljena ne četiri poglavlja: 1. Pastoral umirućih kao integralni dio crkvenog djelovanja; 2. Elementi pastorala umirućih; 3. U susretu s umirućima; 4. Pastoral tugujućih. 

Knjiga je namijenjena svim članovima crkvene zajednice, a osobito onima koji se nalaze bliže prijelazu praga vječnosti, kao i članovima njihovih obitelji, ali i svećenicima, kao i drugim pastoralnim djelatnicima koje skrbe za umiruće. Kao vrijednu pozornosti mogu je prepoznati i sve osobe koje su zainteresirane za upoznavanje kršćanskog odnosa spram smrti i umiranju. Između ostalog, osobitost je ove knjige i pokušaj ukazivanja na značenje suradnje između pastoralnih djelatnika i osoba koje su angažirane u palijativnoj medicini i u oblicima hospicijske skrbi, posebno imajući u vidu vrijednu djelatnost riječkog hospicija ‘Marija Krucifiksa Kozulić’.

Doc. dr. sc. Nikola Vranješ djeluje kao docent iz pastoralne teologije na Teologiji u Rijeci – područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pored više radova iz područja pastoralne teologije, 2013. godine objavio je i svoju prvu knjigu pod naslovom Pastoral danas. Izabrane teme iz pastoralne teologije. 

Skip to content