Izašao je novi broj Riječke Majke
Kategorija:
Vijesti

web-Rijecka-MajkaPostulatura službenice Božje Majke Marije Krucifikse Kozulić predstavila je javnosti peti broj glasila koje čitatelje upoznaje sa životom i djelovanjem Riječke Majke, kao i njezinim sljedbenicima. Uz redovan pregled događaja, u novom broju pročitajte crtice iz kronike o apostolatu Majke Marije Krucifikse Kozulić u Risiki na otoku Krku, ali i notni zapis himana za kojega je tekst napisala s. Nikodema Stojak, SJC, a uglazbio prof. mo. Miroslav Martinjak.

U povodu Godine milosrđa, novi broj glasila donosi prilog o službenici Božjoj kao Ženi milosrdne ljubavi, koje je usvojila milosrđe dobrog Samarijanca i ljubavlju svoga srca liječila malene, slabe, napuštene te osamljene i bolesne. Novi broj možete nabaviti u Postulaturi u samostanu Družbe Presvetog Srca Isusova na Pomeriju u Rijeci ili naručiti putem e-mail adresa: postulatura.m.k.kozulic@gmail.com i dobroslavam@yahoo.it

Skip to content