Crkva želi komunicirati
Kategorija:
Vijesti

U dvorani Nadbiskupskog doma u Rijeci 24. ožujka predstavljene su dvije knjige: „Teološki govor o Duhu Božjem“ dr. Nele Veronike Gašpar i  „Crkva i svijet medija“ dr. Jerka Valkovića. Predstavljanje je organizirala Teologija u Rijeci, a o knjigama su govorili dr. Josip Grbac i dr. Richard Pavlić. Moderatorica tribine bila je dr. Veronika Reljac dok je u glazbenom dijelu nastupio Nadbiskupijski zbor pod ravnanjem Giovannija Geracija. 

Teološki govor o Duhu Božjem

„Knjiga autorice Gašpar dogmatske je naravi, a bavi se pitanjem trinitarne teologije, odnosno pneumatologije što otkriva i sam naslov“, rekao je Pavlić. Dodao je kako se u podnaslovu ‘Od vječnosti do čovječnosti’ prepoznaje antropološka nota koja se na osobit način ističe u zadnjem dijelu knjige. „Teološki govor o Duhu Božjem” podijeljen je u sedam poglavlja i tri velike cjeline. Prva cjelina predstavlja biblijske teme – govor u Duhu Božjem u Bibliji čemu su posvećena prva dva poglavlja, rekao je predstavljač. Govoreći o drugoj cjelini kojoj su posvećena tri poglavlja istaknuo je kako se bave povijesnim pregledom razvoja teološkog govora dok zadnje poglavlje i dodatak predstavljaju antropološku notu djela, govor o ‘novom čovještvu’ – od vječnosti do čovječnosti.

Pavlić ističe kako autorica ne zanemaruje optimizam II. vatikanskog koncila o sveopćem djelovanju Duha u religijama, ljudskoj kulturi i napretku i u tom kontekstu podsjeća na elemente Rahnerove transcendentalne antropologije prema kojoj se ‘iskustvo Duha događa uvijek kada se čovjek u spoznaji i slobodi nadilazi i otvara prema iskustvu transcendentnoga.’ Predstavljač je zaključio riječima autorice: „Kad bismo došli do božanskog iskustva, svetog života, moramo poći od iskustva u koje smo uronjeni samim svojim postojanjem, i dopustiti da u njega bude udahnut novi duh, Božji duh.”

Crkva i svijet medija

 

Važnost knjige dr. Valkovića je dvostruka, problematika kojom se bavi i trenutak kada je izašla, rekao je Grbac. „Današnji odnosi Crkve prema medijima u Hrvatskoj još uvijek su prilično nepoznati”, rekao je govoreći o trenutku izlaska knjige i pritom istaknuo kako je u Hrvatskoj nedovoljno razvijena kultura medijskog komuniciranja i mnogi novinari su u svijet medija ušli zahvaljujući nekom senzacionalističkom tekstu. „Ova knjiga je važna za naobrazbu novinara, osobito onih koji promiču kršćanski svjetonazor.”

U nastavku je istaknuo da autor u djelu argumentirano pokazuje kako ne bi trebao postojati ‘ontološki’ strah Crkve i njezinih djelatnika u odnosu na medije i to što mnogi sadržaji nisu primjereni kršćanskom svjetonazoru nije pomodarstvo, nego problem s kojim se Crkva suočava oduvijek. Crkvi nije prioritet ‘getoizirati’ se i osnivati vlastite medije, nego biti prisutna u svjetovnim medijima, poručio je Grbac. „Ova knjiga ukazuje na put i metodologiju kako bi na taj izazov Crkva i kršćanski medijski djelatnici trebali odgovoriti.” Dodao je da autor naglašava da svijet medija nije samo pitanje tehnike ophođenja među ljudima ili Crkve prema svijetu, nego je to svijet komunikacije koja je puno više od informacije. „Crkva želi komunicirati i knjiga je svojevrstan udžbenik svakome tko se želi usavršavati u ‘umjetnosti’ vlastite komunikacije, poručio je dodavši da knjiga utvrđuje osnovne etičke kriterije koje bi svaki medijski djelatnik trebao usvojiti.

Autor ne zanemaruje problematiku radijskog i televizijskog prijenosa misnih slavlja i Grbac ističe da bi Hrvatska biskupska konferencija morala paziti tko i kako prenosi misno slavlje. Autor daje osnovne parametre koje novinar mora pročitati prije nego počne govoriti o teološkim sadržajima, zaključio je Grbac i dodao da u Hrvatskoj ne postoji knjiga sličnog sadržaja. Na kraju tribine autori su se zahvalili svima koji su bili uključeni u stvaranje njihovih djela.

Skip to content