U zaštitu braka i obitelji
Kategorija:
Vijesti

Zagreb, (IKA) – Komisija HBK Iustitia et pax predstavila je u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu u četvrtak, 28. studenoga izjavu o zaštiti obitelji, kao i o potrebi dijaloga države s Crkvama i zajednicama uvjerenja o etičkim pitanjima od općeg dobra, naslovljena “U zaštitu braka i obitelji – o obitelji i prvo-prosinačkom referendumu”. 

Komisija ističe kako se referendumom ne dira u ničija prava. Ovaj referendum može spriječiti hirovite promjene ustanove braka mogućom političkom samovoljom saborske većine, bez obzira na volju naroda, kao što je pokazao francuski slučaj. Stoga, uspjeh ovog referenduma osigurat će da se ustanova kao zajednica žene i muškarca, koji sam po sebi daje i pravnu osnovu za osnivanje obitelji, trajnije pridrži onoj zajednici koja je najbolje okruženje za svako dijete – odgovornoj zajednici ljubavi majke i oca, ističe se u izjavi.

U izjavi se podsjeća kako se ustanova braka unošenjem u Ustav samo osnažuje, budući da je brak ustanova žene i muškarca, koju svečano proglašavaju univerzalni dokumenti o ljudskim pravima današnjih demokracija, kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima i Pakt o građanskim i ljudskim pravima UN-a, te navlastito Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe. Navedenu Deklaraciju Hrvatska je usvojila, a Pakt i Europsku konvenciju ratificirala, pa nas ti dokumenti obvezuju.

Na kraju izjave se upozorava kako je inicijativa “U ime obitelji”, koja nikako nije samo katoličke, ili kršćanske provenijence, nego i muslimanske i židovske i agnostičke i ateističke, pokazala da u Hrvatskoj o pitanjima temeljnih vrijednosti nema dijaloga, posebice ne institucionaliziranog dijaloga zakonodavne i izvršne vlasti s religijskim zajednicama. Stoga Komisija predlaže da hrvatska Vlada i Sabor bilo kod promjene Ustava, bilo kroz koji ustavni zakon slijedi primjer Europske unije, te uvede “redovit, otvoren i transparentan dijalog” s Crkvama i drugim zajednicama uvjerenja.

Predstavljanju izjave nazočili su članovi Komisije, a riječ pozdrava uputio je predsjednik Komisije sisački biskup Vlado Košić. Izjavu je novinarima pročitala članica Komisije prof. dr. Aleksandra Korać Graovac.

Skip to content