Godina obitelji

Nadbiskupovo pismo za početak nove pastoralne godine

Propovijed na Večernjoj uoči svetkovine sv. Vida 2015. (Čit. Kol 3, 12-21) 

Draga braćo i sestre!

1. Prije godinu dana, u ovo doba dana, Večernjom uoči svetkovine sv. Vida, našeg nebeskog zaštitnika, otvorili smo proslavu Godine obitelji u Riječkoj nadbiskupiji. Tom godinom željeli smo naše obitelji što bolje pripremiti za Drugi nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, kojemu je naša Nadbiskupija, odlukom Hrvatske biskupske konferencije, bila domaćin. Smatrali smo, naime, potrebnim, usporedo sa zahtjevnim organizacijskim pripremama samog susreta, intenzivnije raditi i na duhovnoj i pastoralnoj obnovi obitelji u našoj nadbiskupiji. O pripremi Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji brinuo se organizacijski odbor u kojem su, pod predsjedanjem mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, bili predstavnici svih biskupija Riječke metropolije, kao i gvardijan trsatskog samostana i čuvar trsatskog svetišta fra Antun Jesenović. U ovoj prigodi želim zahvaliti svim članovima organizacijskog odbora, kao i trsatskim franjevcima za izvrsno gostoprimstvo koje su pružili mnogobrojnim vjernicima iz svih krajeva naše domovine, Bosne i Hercegovine i od drugud. Bilo je to divno svjedočanstvo u prilog obiteljima i obiteljskim vrijednostima. Zahvaljujem svećenicima koji su tijekom godine pripremali vjernike i dopratili ih na Trsat, kao i brojnim volonterima koji su ih dočekali, te svima od ceremonijara do pjevača za dostojanstveno odvijanje samog slavlja. Neka Gospa Trsatska, koja nam je izmolila idealno vrijeme, pomogne da i plodovi ovog susreta budu bogati, kako bi se po njima doista mogli prepoznati znakovi duhovne obnove naših obitelji, a to znači i cijelog naroda.

2. U našoj su nadbiskupiji tijekom Godine obitelji, od 14. lipnja 2014. do 19. travnja 2015., nastavljene već uhodane i pokrenute neke nove inicijative na razini pastorala obitelji. Posebno su hvale vrijedni stari i novi pothvati Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije, iz čega posebno izdvajam: redovne pripreme za brak u Rijeci, Delnicama i Dramlju te provođenje programa Praćenje mladih bračnih parova u četiri dječja vrtića u Rijeci i Viškovu, u koji je ove godine bilo uključeno 48 bračnih parova s kojima je obrađivana tema Partnerstvo i kako ga ostvariti. Pored toga, održavani su kontinuirani radni susreti sa župnim animatorima za obiteljski pastoral, na kojima je obrađivana tema gesla Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji: Obitelj – nositeljica života i Obitelj nada i budućnost Hrvatske. Cilj je bio osposobiti animatore za pomoć u osnivanju obiteljskih zajednica u župama, kao i za bolju organizaciju rada onih koje već postoje, te za uspješnije ostvarivanje sveukupnog župnog pastorala. Za pohvalu je i održavanje Tjedan Za obitelj, od 1. do 8. veljače, od Dana života do Dana braka, prvi takav pokušaj u našoj nadbiskupiji. Tjedan je počeo svečanim unošenjem u katedralu Spomen svijeće nacionalnih susreta hrvatskih katoličkih obitelji i prigodnom službom svjetla, a završen blagoslovom bračnih parova na Dan braka, u Svetištu Majke Božje Trsatske. U međuvremenu su održane radionice za bračne parove na temu: Kako razgovaramo u braku i obitelji, te tribina o Obiteljskim odnosima. Čitavog tjedna priređivane su molitve i pobožnosti klanjanja u raznim crkvama i župama. Zbog pozitivnih iskustava predviđeno je da će se ovakav tjedan nastaviti održavati svake godine u isto vrijeme, a sve u vidu podržavanja obitelji u njihovim nastojanjima da žive bračni i obiteljski život u skladu s kršćanskim moralnim načelima.  

Valja istaknuti i podatak da su 43 obitelji iz naše nadbiskupije sudjelovale u studenom prošle godine na 12. obiteljskoj školi Riječke metropolije, koja je bila posvećena temi „Obitelj i pravo danas“. Također je više župnika pozivalo djelatnice Ureda za obitelj da održe u njihovim župama predavanja o dostojanstvu braka i obitelji, kao i o evangelizacijskoj ulozi kršćanske obitelji danas. Istovremeno se u raznim prigodama redovnog pastorala i katehizacije propovijedalo i poučavalo o Božjem naumu s brakom i obitelji. Iako smo svjesni da se na nekim razinama moglo učiniti puno više, ne možemo ne zahvaliti Bogu za ono što smo uspjeli učiniti i što će, nadamo se, uz njegovu pomoć i suradnju samih obitelji, uroditi željenim plodovima. 

3. Braćo i sestre, pastoralna skrb o obitelji bila je također tema proljetne sjednice Pastoralnog vijeća Riječke nadbiskupije, koja je održana 21. ožujka ove godine. Svjesni s jedne strane složenosti obiteljske problematike danas, a s druge činjenice da je obitelj bila i ostala osnovna stanica Crkve i društva, vijećnici su predložili da se Godina obitelji u našoj nadbiskupiji nastavi, kako bi se započete inicijative mogle produbiti i proširiti, a i nove pokrenuti. Rado sam prihvatio taj savjet te večeras objavljujem da ćemo Godinu obitelji produžiti do Vidova 2016. Predlažem da se – u svjetlu čitanja iz poslanice sv. Pavla Kološanima, koje smo upravo čuli – tijekom tog vremena usredotočimo na promišljanje obiteljskih odnosa, propitkujući kakvi su oni u stvarnosti, a kakvi bi trebali biti prema Božjoj zamisli.

4. Sv. Pavao nam u spomenutom čitanju najprije doziva u svijest da smo Božji izabranici, sveti i ljubljeni. Ta je činjenica temeljna za našu samosvijest, kao i za naše međusobne, pa i obiteljske odnose. Prije svega, svatko si osobno treba dozvati u svijest: Bog me je izabrao, on me ljubi. To nas mora ispuniti radošću, ali i više od toga: mora nas nadahnjivati i određivati naše konkretne odnose prema ljudima s kojima živimo, a to znači i obiteljske odnose. Zato Pavao, nakon što nam je dozvao u svijest što smo u očima Božjim, odmah dodaje kako se treba ponašati u skladu s tim što jesmo, pa kaže: „Zaodjenite se u milosrdno srce, dobrostivost…“ To znači: ljubav koju Bog ima prema nama treba biti motiv da se i sami na isti način odnosimo jedni prema drugima, tj. milosrdno, dobrostivo, blago, strpljivo, opraštajući jedni drugima. Pavao bez okolišanja kaže: „Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!“ Evanđelje ne iznalazi nove vrijednosti, nego omogućuje kako ih na nov način živjeti. Opraštanje je sastavni dio svakog zajedničkog života ukoliko želimo da bude trajan. Ali Kristov primjer daje nam snažan poticaj i snagu da „idemo do kraja“ u ljubavi koja oprašta. Štoviše, iskustvo pokazuje da bez Krista, u nekim slučajevima, oprostiti nadilazi naše ljudske sile. Ali ni to nije sve! Tvrdeći: „A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva!“, Pavao želi reći da nasljedovanjem Kristove ljubavi mi svoje odnose ne samo možemo spasiti  nego i usavršiti, dovodeći ih do punine.

5. Vidljivo je dakle, braćo i sestre, da iz ovog Pavlovog teksta možemo izvesti čitav program za Godinu obitelji, kako pod antropološkim tako i pod teološkim vidom, jer se naravni i evanđeoski moral ne suprotstavljaju nego nadopunjuju tako da prvi dobiva u drugom svoju pravu mjeru i normu. A ta mjera i norma je ljubav kojom nas Bog u Kristu ljubi. Ona objašnjava i omogućuje pokoravanje i poslušnost, strpljivost i blagost, opraštanje i pomirenje, tj. istinske odnose kako između supružnika tako i između njih i njihove djece. Stoga će biti potrebno podrobnije analizirati ovaj tekst kako bismo iz njega mogli izvući glavne teme za promišljanje u ovoj Godini obitelji i ciljeve koje njome želimo ostvariti. Neka nas u tome svojim zagovorom prati i pomaže sv. Vid, naš nebeski zaštitnik, koji je iskusio što znači Pavlova opomena: „Očevi, ne ogorčujte svoje djece!“ Ali mu je vjera da ga Bog ljubi dala snage da zbog očevih ogorčavanja ne klone duhom. Neka te vjere ne ponestane našim obiteljima, niti ikome od nas. Amen. 

„Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite! Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu! Žene, pokoravajte se svojim muževima kao što dolikuje u Gospodinu! Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, ta to je milo u Gospodinu! Očevi, ne ogorčujte svoje djece da ne klonu duhom.“

(Kol 3, 12-21)

Skip to content