Nadbiskupijski pastoralni plan i program za 2015./2016.
Kategorija:
Vijesti

GODINA OBITELJI

Uvod

U Riječkoj nadbiskupiji nastavlja se Godina obitelji. Poticaji za nastavak raznih pastoralnih pothvata u službi obitelji na župnoj, dekanatskoj i nadbiskupijskoj razini dolaze nam iz Nadbiskupove propovijedi na Večernoj uoči blagdana svetoga Vida, čiji se temelj nalazi u poslanici svetoga Pavla apostola Kološanima (Kol 3, 12 – 21.) Pozvani smo nastaviti započete pastoralne pothvate, produbiti nauk Crkve o braku i obitelji, a ponajviše pomoći našim obiteljima u ispunjavanju vlastitoga poslanja. Kako bi obitelj mogla ispuniti vlastito poslanje u crkvi i svijetu, potrebno je da, prije svega, ispuni poslanje unutar same sebe. Obitelji su pozvane obnoviti svoju vjeru, međusobne odnose, te obnoviti ono najvažnije – ljubav među svim članovima. Kako bi obitelj mogla živjeti duhovne vrijednosti koje joj nudi kršćanska poruka, ponajprije mora (iz)graditi one općeljudske. Potrebno je u našem pastoralnom i katehetskom djelovanju pomoći našim obiteljima da postanu što aktivniji subjekti nove evangelizacije na koju smo svi pozvani.

1. Temeljne napomene

U svojoj propovijedi Nadbiskup nas upućuje na temeljne smjernice za Godinu obitelji temeljene na naravnom i evanđeoskom moralu. Riječ je o vrijednostima koje omogućuju skladan i plemenit suživot, ne samo u obitelji, nego i općenito i u društvu. One bi trebale biti sastavni dio pastorala na svim razinama. Riječ je o smjernicama (vrijednostima) koje proizlaze iz poslanice Kološanima (Kol 3, 12-21): milosrđe, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, praštanje, ljubav, mir, zahvalnost, Božja riječ, poučavanje, razumijevanje, molitva, slava Božja, poslušnost, svjedočenje itd. U župnoj i obiteljskoj katehezi može se svaka pojedina vrijednost posebno razmatrati, tumačiti, kako bi se mogla i ispravno živjeti.

2. Pastoralni pothvati

a) Nastavak Godine obitelji  može se obilježiti na župnoj razini na početku pastoralne godine 2015./2016.
b) Sastanak župnih pastoralnih vijeća i predstavljanje Nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za novu pastoralnu godinu 2015./2016. (rujan)
c) Izrada Župnog pastoralnog kalendara usklađenog s Nadbiskupijskim pastoralnim kalendarom (rujan 2015.)
d) Župna kateheza roditelja kao početak kateheze u obitelji – kontinuirani rad sa roditeljima prvopričesnika i krizmanika koji će pomoći roditeljima katehizirati djecu u obitelji
e) Suradnja sa nadbiskupijskim Uredom za obitelj gledom na moguće daljne inicijative pastorala obitelji u župi
f) Iznalaženje raznih novih modela za osnivanje obiteljskih zajednica u župi
g) Suradnja svećenika i laika u pastoralu i katehezi obitelji
h) Formacija župnih obiteljskih animatora na Metropolitanskom pastoralnom institutu (2 godine) ili u organizaciji Ureda za obitelj (jednom mjesečno)
i) Proučavanje i razmatranje biblijskog teksta Kol 3, 12 – 21
j) Nastavak proučavanja dokumenata crkvenog Učiteljstva na temu braka i obitelji. Ove godine možemo staviti naglasak na Pismo obiteljima papa Ivana Pavla II.
k) Nastaviti na pastoralu rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih osoba
l) Razni susreti/tribine/okupljanja posvećeni dozivanju svijesti važnosti uloge i poslanja obitelji u Crkvi i društvu
m) Iskoristiti medije (župni listić, župna web stranica, društvene mreže, župna panel ploča, lokalna radio postaja…) za dozivanje u svijest važnost i ulogu kršćanske obitelji za Crkvu i društvo, posebice u sadašnjem aktualnom trenutku
n) Osnaživati obitelji u prenošenju i odgajanju vjere svojoj djeci
o) Pozvati stručnjake na župne tribine na temu komunikacije u obitelji
p) Duhovne obnove za razne dobne i interesne skupine

3. Ostvarivanje plana i programa

Uz župnu, dekanatsku i nadbiskupijsku razinu, vrlo je važno uočiti i onu ne manje bitnu razinu. Riječ je o obiteljskoj razini. Na obiteljskoj razini bi se trebali događati pozitivni pomaci: u komunikaciji, u življenju vrijednosti općeljudskih i kršćanskih, kao i u svjesnom i nezaobilaznom odgoju vjere djece.

3.1.   Prvo razdoblje od lipnja do prosinca 2015.

3.1.1. Nadbiskupijska razina

 • produženje Godine obitelji u katedrali uoči blagdana svetoga Vida
 • izrada i tisak Nadbiskupijskog pastoralnog kalendara za Godinu obitelji
 • suradnja nadbiskupijskih ureda i povjerenstava sa župama s ciljem lakšeg ostvarivanja pastoralnih pothvata gledom na pastoral braka i obitelji
 • susreti/sastanci/skupovi na temu Godine obitelji

3.1.2. Dekanatska razina

 • tribine/okupljanja/događanja na temu odnosa u obitelji (praštanje, komunikacija, odgoj vjere djece itd. – zamoliti profesore s Teologije u Rijeci ili druge stručnjake npr. psihologe da dođu na dekanatske susrete održati predavanje)
 • nastavak dekanatskih sastanaka svećenika s predstavnicima ženidbenog suda o problematici rastavljenih i ponovno civilno vjenčanih s pravnog aspekta – mogućnosti rješavanja problema na ženidbenom sudu
 • susreti krizmanika na temu braka i obitelji s naglaskom na Kol 3, 12 – 21 u navedenim terminima u pastoralnom kalendaru ili po dogovoru s dekanom u drugom terminu (susret organiziraju svećenici iz dekanata uz pomoć suradnika)
 • susreti župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća s naglaskom na temu osnivanja obiteljskih zajednica u župi
 • mogućnost suradnje s Uredom za obitelj gledom na pastoral braka i obitelji

3.1.3. Župna razina

 • produženje Godine obitelji – rujan 2015.
 • nastavak molitve za brak i obitelj prije ili poslije svete mise ili poslije popričesne molitve
 • sastanak župnog pastoralnog vijeća – rujan 2015.; upoznavanje s NPK-om
 • izrada župnog pastoralnog kalendara
 • mjesečna/prigodna pisma roditeljima prvopričesnika i krizmanika u smislu katehetskih pouka/poruka, kako bi se pomoglo roditeljima u odgoju njihove vjere, te kako bi se roditelji što aktivnije uključili u pripremu vlastite djece za sakramente
 • naglasak na pastoralu i katehezi obitelji – obiteljska zajednica
 • naglasak na katehezi u obitelji (zajednička molitva i poučavanje u vjeri u obitelji; zajedničko čitanje Svetoga pisma i razgovor; razgovor o sadržaju i temeljnim istinama vjere, sakramentima, zapovijedima, itd.)
 • rad s djecom, ministrantima i mladima s katehetskim naglaskom na vrijednost obitelji
 • proslava važnijih obljetnica braka (25. i 50.)
 • tjedna/mjesečna klanjanja za obitelji
 • pomoć siromašnim obiteljima i obiteljima s više djece (mogućnost osnivanja fonda za obitelji s više djece)
 • korištenje novih medija i društvenih mreža za pastoral braka i obitelji
 • poticaj i animiranje obitelji na obnovu vjere
 • čitanje knjiga za produbljivanje bračne i obiteljske temetike (primjerice:
  • Pismo obiteljima pape Ivana Pavla II., Ika, Zagreb, 1994.
  • Renzo Bonetti, Obitelj, vrelo zajedništva. Nove kateheze o ženidbi i obitelji, „Josip Turčinović“ d.o.o, Pazin, 2015.
  • Fernando Corominas, Kako odgajati volju, Verbum, Split – Zagreb, 2011.
  • Antonio Vazquez, Brak za novo vrijeme, Verbum, Obiteljsko obogaćivanje, Split – Zagreb, 2013.
  • Rosa Pich-Aguilera Roca, Kako biti sretan s 1,2,3…djece?, Verbum, Obiteljsko obogaćivanje, Split – Zagreb, 2014.
 • mogućnost održavanja župnih tribina za roditelje prvopričesnika i krizmanika na temu komunikacije u braku/obitelji. Ovdje se može zamoliti za suradnju Ured za obitelj i/ili Hrvatsku zajednicu bračnih susreta (predstavnik za naše područje je vlč. Anton Zec, mob.: 0915428908 koji na poziv župnika dolazi u župu s bračnim parom održati tribinu)
 • rad s ministrantima; osmišljavati modele rada s ministrantima; pripremati ministrante i njihove roditelje na posjet Bogoslovnom sjemeništu (po dekanatima)

3.2. Drugo razdoblje od siječnja do lipnja 2016. 

3.2.1. Nadbiskupijska razina

 • nastavak suradnje nadbiskupijskih ureda i povjerenstava (njihovih voditelja i/ili predstavnika) sa župama
 • Tjedan za obitelj (Dan života, Svjetski dan braka…)
 • korizmena hodočašća u katedralu Svetoga Vida u znaku obitelji
 • animiranje katoličkih udruga i pokreta s područja Nadbiskupije na sudjelovanje u proslavi nadbiskupijskog zaštitnika Svetoga Vida (Marijina legija, Vojska Bezgrješne, Šenštatska obitelj itd.)
 • analiza provođenja Nadbiskupijskog pastoralnog plana i programa

3.2.2. Dekanatska razina

 • nastavak pastoralnih pothvata iz prvog razdoblja pastoralne godine

3.2.3. Župna razina

 • nastavak pastoralnih pothvata iz prvog razdoblja pastoralne godine
 • priprema i obilježavanje Dana života (prva nedjelja u veljači)  i Svjetskog dana braka (druga nedjelja u veljači) – Tjedan za obitelj
 • sastanak župnog pastoralnog vijeća s osvrtom na učinjeno

 

MOLITVA ZA BRAK I OBITELJ

Gospodine, Bože naš,
Ti si već u stvaranju čovjeka odredio jedinstvo između muža i žene.
Htio si da brak bude nerazrješiv savez sloge, ljubavi i mira,
plodan djecom – sinovima i kćerima Tvojim.
U nazaretskoj obitelji povjerio si svoga Sina Isusa i njegovu Majku
Mariju odgovornosti svetoga Josipa.
Po njihovu zagovoru štiti i blagoslovi naše hrvatske obitelji:
čuvaj ih od obmana i iskrivljenih shvaćanja,
od pogrda i obeščašćenja,
od zanemarivanja i raspada.
Daj da u našim obiteljima vlada mir,
duh prave molitve
i pouzdanje u Tvoje upravljanje.
Udijeli nam mudrosti u promicanju uzvišenosti obitelji:
odvažnosti da je odlučno branimo,
spremnosti da se za nju žrtvujemo,
snage da u toj revnosti ustrajemo.
Vjeru nam umnoži – da ne posumnjamo u svetost obitelji,
nadu učvrsti – da se njenom dobru uvijek radujemo,
ljubav ražari – da neprestano nad njom bdijemo.
Tebi višnji Oče, sa Spasiteljem Isusom, u jedinstvu Duha Svetoga
neka bude slava uvijeke! Amen.

Skip to content