Utemeljen Metropolijski pastoralni institut
Kategorija:
Vijesti

Na susretu biskupa Riječke metropolije održanom 15. rujna u Nadbiskupskom domu u Rijeci odobren je početak djelovanja Metropolijskog pastoralnog instituta.

Biskupi četiriju biskupija – Riječke nadbiskupije, Gospićko-senjske, Krčke i Porečke i pulske biskupije – odobrili su statut i programe ustanove koja bi trebala dati dodatni poticaj evangelizaciji i obrazovanju vjernika i svećenika.

Ravnateljem instituta imenovan je dr. Nikola Vranješ, svećenik Riječke nadbiskupije i doktor pastoralne teologije, a predstojnikom instituta dr. Natalija Bogović iz Krčke biskupije. Institut svoje radne prostore ima u zgradi Teologije u Rijeci na čiju se podršku oslanja, te surađuje s katehetskim i drugim pastoralnim uredima biskupija Riječke metropolije.

U listopadu započinje prvi projekt teološkog obrazovanja vjernika koji će okupiti odgojiteljice u vrtićima, župne pastoralne suradnike i animatore, te vjernike zainteresirane za pohađanje tečaja za teološku kulturu laika. Prvi semestar sve tri skupine odslušat će zajedno, a u veljači će se podijeliti po posebnim programima. Predavanja i radionice održavat će se svake subote.

Riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić i trojica biskupa te metropolije odlučili su se na osnivanje Instituta obrazlažući kako pokretanje ovakvog projekta nalažu suvremene društvene i pastoralne potrebe.

“Crkva Božja na području Riječke metropolije suočava se sa sve raširenijom sekularizacijom koja razara kršćansko tkivo našeg društva. Ta situacija stavlja biskupije Riječke metropolije pred nova pitanja i izazove, na koja treba tražiti odgovarajuće odgovore”, navodi se u obrazloženju odluke.

Institut je definiran kao crkvena istraživačka i odgojno-obrazovna ustanova kojoj je svrha pomagati pastoralno djelovanje Crkve Božje u Riječkoj metropoliji na području inicijalnog i permanentnog duhovnog i stručnog usavršavanja kleričkih i laičkih crkvenih službenika te traženja najprikladnijih pastoralnih odgovora na aktualne društvene i kulturne izazove.

Djelovanje Instituta obuhvaća tri razine koje uključuju trajno duhovno i intelektualno obrazovanje crkvenih službenika, odgojiteljica u predškolskim ustanovama, vjeroučitelja i župnih kateheta, župnih animatora i svećenika, zatim organiziranje tribina i stručnih skupova za unaprjeđenje pastoralnog djelovanja te uočavanje novih pastoralnih potreba s obzirom na društvena kretanja kao što su pitanja sekularizacije, ateizma i novih religioznih pojava, suvremene kulture, te doprinosa društvenog nauka Crkve u svijetlu društvenih i političkih trendova.

U prvoj godini djelovanja Institut će, kako bi bio što bolje uključen u pastoralna nastojanja opće Crkve i biskupija osnivača, posebni naglasak u svom programu staviti na ostvarivanje projekata vezanih uz Svećeničku godinu te projekata povezanih s nastojanjima Riječke nadbiskupije u sklopu Euharistijske godine, odnosno s pastoralnim nastojanjima ostalih triju biskupija u pastoralnoj godini. Stoga i ovogodišnji program Instituta nosi naslov “Svećenikovo pastoralno djelovanje i pastoral sakramenta euharistije”.

Istraživački dio djelovanja Instituta u ovoj pastoralnoj godini usmjeren je na prikupljanje podataka, teološko-pastoralno raspoznavanje pastoralne situacije te na prijedloge za unaprjeđenje pastoralnog djelovanja koji se odnose na dvije temeljne teme u započetoj pastoralnoj godini: stanje pastorala sakramenta euharistije i život i djelovanje svećenika na području metropolije. Predviđeno je provođenje anketa u župama ili bar u nekoliko župnih zajednica na području metropolije.

Jedan od važnijih ciljeva djelovanja Instituta je pomoć mjesnim Crkvama u evangelizaciji. Posebna pozornost posvetit će se osnaživanju evangelizacijske svijesti članova Crkve polazeći od aktivnog sakramentalnog života i euharistije.

Također, poseban segment istraživanja i projekata bit će mjesto i uloga svećenika u evangelizacijskom djelovanju Crkve. Institut će tako pokrenuti sustavna i prigodna događanja teološko-pastoralnog karaktera kako bi se doprinijelo podizanju svijesti svih članova Crkve o važnosti evangelizacijskog djelovanja u društvenoj sredini, s posebnim osvrtom na aktualnu društvenu i kulturnu situaciju.

Skip to content