GRIŽANE – Sv. Martin biskup

GRIŽANE – Sv. Martin biskup

Adresa: 51244 GRIŽANE 9 Tel. i fax: (051) 764-185 E-mail: tomcur333@gmail.com Upravlja iz župe Selce: preč. Tomislav Ćurić, dek. 19.6.2009. Župni blagdan: Sv. Martin biskup, 11. studenoga Kapele: sv. Ana (Barci) M. B. Sniježna(Belgrad) sv. Mihovil sv. Rok sv. Križ(Kalvarija)

Read More
 GEROVO – Sv. Hermagor i Fortunat

GEROVO – Sv. Hermagor i Fortunat

Adresa: 51304 GEROVO, Eugena Kvaternika 40 Tel./Fax: (051) 823-115 E-mail: markovicivan@outlook.com Župni upravitelj: vlč. Ivan Marković, dek. 23.6.2020. Župni blagdan: Sv. Hermagor i Fortunat, 12. srpnja Kapele: Bl. Djevica Marija (Sveta Gora) Gospa Snježna (Lividraga) sv. Ana (Mali Lug) sv. Obitelj (Vode) sv. Rok (Gerovo)

Read More
 FUŽINE – Sv. Antun Padovanski

FUŽINE – Sv. Antun Padovanski

Adresa: 51322 FUŽINE, Dr. Franje Račkoga 18 Tel./Fax: (051) 835-371 E-mail: tomislavzeko@yahoo.com Župnik: vlč. dr. sc. Tomislav Zečević, dek. 29.6. 2017. Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski, 13. lipnja Crkve i kapele u župi: Gospa Lurdska (Vrata) Sveti Križ (Benkovac F.)

Read More
 DRIVENIK – Sv. Dujam mučenik

DRIVENIK – Sv. Dujam mučenik

Adresa: 51242 DRIVENIK 1 Tel. i fax: (051) 248-078 Župni blagdan: Sv. Dujam mučenik, 7. svibnja Upravlja iz Jadranova: vlč. vlč. Jaroslav Wilczynski, dek. 03.07.2021. E-mail: jaroslawadam918@gmail.com Župni vikar: vlč. Pave Điko, dek. 03.07.2021. E-mail: dikopave@gmail.com Kapele: Kalvarija sv. Martin sv. Stjepan

Read More
 DELNICE – sv. Ivan Krstitelj

DELNICE – sv. Ivan Krstitelj

Adresa: 51300 DELNICE, Frana Supila 219 Tel./Fax.: (051) 811-573 E-mail: ttadija@gmail.com Župnik: vlč. Tadija Tomkić, dek. 24.6.2016. Župni blagdan: Sv. Ivan Krstitelj, 24.lipnja Kapele: sv. Antun Padovanski (Dedin) sv. Josip (Lučice) Sveti Križ (Kalvarija) Majka Božja Utješiteljica (Marija Trošt)

Read More
 CRIKVENICA – Uznesenje Blažene Djevice Marije

CRIKVENICA – Uznesenje Blažene Djevice Marije

Adresa: 51260 CRIKVENICA, Šetalište V. Nazora 2 Tel/fax: (051) 243-136 Župni blagdan: Uznesenje Blažene Djevice Marije, 15. kolovoza Župnik: o. Marko Stipetić, dek. 03.07.2021. E-mail: uznesenja.bdm.crikvenica@gmail.com i markostipetic@yahoo.com Raspored misa: LJETNI RASPORED (1. svibnja – 14. rujna) PONEDJELJAK u 8:00 sati UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK I PETAK u 19:00 sati SUBOTA u 8:00 sati NEDJELJA u […]

Read More
 CRIKVENICA – Sv. Antun Padovanski

CRIKVENICA – Sv. Antun Padovanski

Adresa: 51260 CRIKVENICA, Pavla Radića 8 Tel/fax: (051) 242-395 Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski – 13. lipnja Župnik: fra Ivan Gavran, OFM, dek. 7.11.2019. član franjevačke provincije sv. Jeronima iz Zadra. E-mail: ivan.gavran.hr@gmail.com Svete mise: nedjeljom: 9:00, 11:00 i 18:30 od ponedjeljka do petka u 18:30 subotom u 7:30 Ljetni raspored misa nedjeljom: 9:00 i […]

Read More
 CERNIK – Sv. Bartol apostol

CERNIK – Sv. Bartol apostol

Adresa: 51219 ČAVLE, Cernik 52 Tel:/Fax: 051) 259-638 Mobitel: 091/532-14-67 E-mail: dondomagojduvnjak@gmail.com Župni blagdan: Sv. Bartol apostol – 24. kolovoza Župni upravitelj: mr. Domagoj Duvnjak, dek. 9.7.2020. Stanuje u župi Cernik: don Josip Radić, voditelj vjerničkog društva Omnia Deo Kapele: Krista Kralja na groblju

Read More
 ČABAR – Sv. Antun Padovanski

ČABAR – Sv. Antun Padovanski

Adresa: 51306 ČABAR, Trg kralja Tomislava 1 Tel./Fax.: (051) 821-054 E-mail: mzderic07@gmail.com Župni blagdan: Sv. Antun Padovanski , 13. lipnja Župnik: vlč. Marijan Žderić, dek. 23.6.2020. Kapele: Srce Isusovo – Tropeti M.B. Lurdske – Potok Sv. Ivan Nepomuk (Čabar)

Read More
 BRSEČ – Sv. Juraj mučenik

BRSEČ – Sv. Juraj mučenik

Adresa: 51418 BRSEČ 32 Tel: 051 737 201 Župni blagdan: Sv. Juraj mučenik, 23. travnja Upravlja: vlč. Ivan Zimmerman iz župe Mošćenice, dek. 24.6.2016. Raspored misa: Radnim danom: 16.00 ili 18.00 Nedjeljom i blagdanom: 15.00 Kapele: sv. Jelena sv. Križ sv. Martin sv. Nikola sv. Stjepan

Read More
 BROD na KUPI – sv. Marija Magdalena

BROD na KUPI – sv. Marija Magdalena

Adresa: upravlja iz Plešci, nema župne kuće tel. i fax: (051) 825-155 E-mail: kupskadolina.upravazupa@gmail.com Župni blagdan: sv. Marija Magdalena, 22. srpnja Upravlja: vlč. Josip Tomić, dek. 6.2.2018. Kapele u župi: Uskrsnuće Isusovo (groblje) Majka Božja Kraljica (Donji Ložac) Majka Crkve (Gornje Tihovo) Sveti Andrija ap. (Rogi) Kraljica svete Krunice (velika Lešnica) Sveti Rok (Zakrajc B.)

Read More
 BROD MORAVICE – Sv. Nikola biskup

BROD MORAVICE – Sv. Nikola biskup

Adresa: 51312 BROD MORAVICE, Ivana Gorana Kovačića 1 Tel. i fax: (051) 817-240 E-mail: tomislavravnjak76@gmail.com Župni blagdan: Sv. Nikola biskup, 6. prosinca Župnik: preč. Tomislav Ravnjak, dek.16.6.2014. Kapele u župi: Sveti Rok (Brod Moravice) crkva Majke Božje Karmelske (Moravička Sela) Sveti Josip (Stari Laz) Sveti Duh (Male Drage) Srce Isusovo (Velike Drage) Sveti Andrija (Parg, […]

Read More
 BRIBIR – Sv. Petar i Pavao apostoli

BRIBIR – Sv. Petar i Pavao apostoli

Adresa: 51253 BRIBIR 22 pp 11 Tel. i faks (051) 248-510 Župni blagdan: Sv. Petar i Pavao apostoli, 29. lipnja Upravlja iz Novog Vinodolskog: vlč. Mario Frlan, dek. 03.07. 2021. Župni vikar: vlč. Hrvoje Mandić, dek. 03.07.2021. Kapele: sv. Josip sv. Ante sv. Stjepan sv. Juraj sv. Martin sv. Barbara sv. Nikola Tavelić. Kapele-ruševine: Ime […]

Read More