Razrješenja, imenovanja i premještaji u Riječkoj nadbiskupiji 2023.

Završetkom pastoralne godine uobičajene su promjene svećenika u župama i ustanovama Riječke nadbiskupije. Riječki nadbiskup  Mate Uzinić, u vidu što primjerenijeg odgovora na aktualne pastoralne i administrativne potrebe pojedinih župa, odnosno središnjih ustanova Riječke nadbiskupije, izvršio je slijedeće personalne promjene:

 

Dekretom br.:

224/2023 od 15.2.2023. – Ivan Šarić, svećenik razriješen je službe bolničkog kapelana KBC Sušak i povjerenika za pastoral bolesnika i medicinskog osoblja te je poslan na odmor

226/2023 od 15.2.2023. – Eugen Pavlek, svećenik imenovan je povjerenikom za pastoral bolesnika i medicinskog osoblja

227/2023 od 15.2.2023. – Siniša Vujčić, svećenik imenovan je bolničkim kapelanom KBC-a Sušak i razriješen je službe odvjetnika Interdijecezanskog ženidbenog suda

324/2023 od 6.3.2023. – Zrinko Nikolić, svećenik imenovan je privremenim župnim upraviteljem s ovlastima župnika Župe sv. Josipa – Ičići

345/2023 od 8.3.2023. – Vjekoslav Đapić, svećenik – imenovan je sužupnikom župe Uznesenja BDM – Crikvenica

800/2023 od 16.5.2023. – Ivan Devčić, svećenik – imenovan je ekonomom Pripravničkog sjemeništa sv. Ivan Pavao II., Svećeničkog doma i KOŠ-a “Josip Pavlišić”

833/2023 od 22.5.2023 – Matija Matičić, svećenik – ekskardiniran je iz Riječke nadbiskupije i inkardiniran u biskupiju St. John’s – Basseterre na Antigvi i Barbudi

838/2023 od 24.5.2023. – Antonio Vučković, svećenik – razriješen je službe tajnika nadbiskupa Mate Uzinića i imenovan župnim vikarom župa Uznesenja BDM – Crikvenica, sv. Katarine dj. i mč. – Selce, sv. Martina – Grižane

958/2023 od 23.6.2023. – Goran Ž.L. Casalonga, svećenik, imenovan je odvjetnikom Interdijecezanskog ženidbenog suda

981/2023 od 3.7.2023. – Tunjo Blažević, svećenik – razriješen je službe župnika Župe Marije Pomoćnice – Rijeka

982/2023 od 3.7.2023. –  Josip Tafra, svećenik – imenovan je župnim upraviteljem  Župe Marije Pomoćnice – Rijeka

983/2023 od 3.7.2023. –  Pave Điko, svećenik – razriješen je službe tajnika nadbiskupa Devčića i imenovan je pomoćnikom Svećeničkom domu na Sušaku

985/2023 od 3.7.2023. –  Mario Tomljanović, svećenik – imenovan je crkvenim asistentom javnog vjerničkog društva „Omnia Deo“

986/2023 od 3.7.2023. –  Mato Berišić, svećenik – razriješen je službe župnika Župe sv. Ivana Krstitelja i imenovan je privremenim pastoralnim suradnikom u Župi sv. Mateja – Viškovo

987/2023 od 3.7.2023. –  Sanjin Francetić, svećenik – razriješen je službe duhovnika KOŠ „Josip Pavlišić

988/2023 od 3.7.2023. – Ivan Nikolić, svećenik – razriješen je službe župnika Župe sv. Mateja – Viškovo i imenovan je župnikom župe sv. Ivana Krstitelja – Škurinje.

989/2023 od 3.7.2023. – Tadija Tomkić, svećenik – razriješen je službe župnika Župe sv. Ivana Krstitelja – Delnice i imenovanje župnikom Župe sv.  Mateja – Viškovo

990/2023 od 3.7.2023. – Ivan Milardović, svećenik – razriješen je službe župnika Župe sv. Mihovila arkanđela – Jelenje i imenovan je župnikom Župe sv. Ivana Krstitelja – Delnice

991/2023 od 3.7.2023. – Tomislav Ćurić, svećenik – razriješen je službe župnika Župe sv. Katarine dj. i mč. – Selce i župe sv. Martina – Grižane i imenovan je župnikom Župe sv. Mihovila arkanđela – Jelenje

992/2023 od 3.7.2023. – Mateo Šutić, svećenik – razriješen je službe župnog vikara župa sv. Filipa i Jakova ap. – Novi Vinodolski, sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, Pohođenja BDM – Tribalj, Sv. Dujma mč. – Drivenik i imenovan je župnim upraviteljem župa sv. Petra i Pavla – Bribir i sv. Martina – Grižane

993/2023 od 3.7.2023. – Mario Frlan, svećenik – razriješen je službe župnog upravitelja župa sv. Petra i Pavla ap. – Bribir, Pohođenja BDM – Tribalj, Sv. Dujma mč. – Drivenik

994/2023 od 3.7.2023. – Nikola Luketić, svećenik – imenovan je župnim upraviteljem Župa Pohođenja BDM – Tribalj i sv. Dujma mč. – Drivenik

995/2023 od 3.7.2023. – Vjekoslav Đapić, svećenik – razriješen je službe duhovnika u Bogoslovnom sjemeništu „Ivan Pavao II.“ i imenovan je župnikom župe sv. Katarine dj. i mč. – Selce

996/2023 od 3.7.2023. – Antonio Vučković, svećenik – razriješen je službe župnog vikara župa sv. Martina – Grižane

997/2023 od 3.7.2023. – Ivan Seletković, svećenik – razriješen je službe dušobrižnika samostana Družbi sestara Presvetog Srca Isusova na Pomeriu i službe pastoralnog suradnika u Župama sv. Bartola ap. – Cernik, sv. Franje Asiškog – Kukuljanovo i Presvetog Srca Isusova – Škrljevo i imenovan je duhovnikom KOŠ „Josip Pavlišić“

998/2023 od 3.7.2023. – Lovro Perić, svećenik – razriješen je službe župnika in solidum Sv. Ivana Krstitelja – Rijeka i imenovanje pastoralnim suradnikom u Župama sv. Bartola ap. – Cernik, sv. Franje Asiškog – Kukuljanovo i Presvetog Srca Isusova – Škrljevo

999/2023 od 3.7.2023. – Mario Gerić, svećenik – razriješen je službe rektora Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ i imenovan je duhovnikom talijanske zajednice u Katedrali sv. Vida

1000/2023 od 3.7.2023. – Franko Gržičić, svećenik – razriješen je službe župnog vikara župe sv. Mateja ap. – Viškovo i upućen je na daljni studij duhovnosti na sveučilištu Gregoriana u Rim

1001/2023 od 3.7.2023. – Miroslav Pergl, svećenik – razriješen je službe župnika in solidum župe sv. Mihovila arkanđela – Jelenje i imenovan je dušobrižnikom samostana Družbe sestara Presvetog Srca Isusova na Pomeriu te kancelarijskim bilježnikom

 

Skip to content