“Praksa vjere za kvalitetan život. Živjeti dobro u svjetlu vjere”: nova knjiga svećenika Nikole Vranješa

Izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost iz Zagreba nedavno je izdala knjigu pod nazivom “Praksa vjere za kvalitetan život. Živjeti dobro u svjetlu vjere”, autora Nikole Vranješa, svećenika Riječke nadbiskupije i profesora pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ova knjiga predstavlja teološko-pastoralno djelo čiji je glavni cilj osvjetljavanje poveznica između kršćanske vjere i teme kvalitete života. Standard života, dobar život, ispunjen život, ostvaren život, sve su to sinonimi koje na neki način i do neke mjere u suvremenom društvu i kulturi predstavlja jezična kovanica kvaliteta života. Zato ne čudi da upravo ona predstavlja jedno od glavnih područja interesa suvremenih ljudi. Ova knjiga želi ukazati na činjenicu da i kršćani trebaju živjeti kvalitetno i promicati kvalitetan život, ali da ga oni primarno promatraju iz perspektive svoje vjere. Istinska vjera im ne priječi živjeti kvalitetno, već ih potiče da sa svime što je pozitivno u suvremenoj kulturi pronađu poveznice i tako vjeru pokažu kao jednu od ključnih dimenzija uistinu kvalitetnog življenja. Ova knjiga pokazuje koje su to poveznice, te kako danas spajati vjersku s različitim drugim dimenzijama života u cilju istinski kvalitetnog i cjelovitog življenja.

Knjiga, osim popisa skraćenica i uvoda na početku, te zaključka, popisa literature, izvadaka iz recenzija, kazala imena i sadržaja na kraju, donosi tri glavna poglavlja. U prvom poglavlju pod nazivom Kvaliteta života iz teološko-pastoralne perspektive ponajprije donosi temeljna terminološka određenja pojmova. Ukazuje se najprije na filozofsko značenje kvalitetnog života, a potom na teološke dimenzije njegova značenja. Na temelju uočenih poveznica i razlikovanja autor razrađuje pitanje odnosa pastorala ili crkvene prakse vjere i teme kvalitetnog života. Na temelju poduzetog razlučivanja dolazi se do zaključka da je naznačeni odnos više nego važan za istinski vjerski život i dobru crkvenu praksu, osobito u suvremenim okolnostima.

Drugo poglavlje naslovljeno je: Aktualni teološko-pastoralni naglasci u promicanju kvalitetnog života. Ovo poglavlje razrađuje ponajprije neka od najvažnijih područja života uopće, a koja u isto vrijeme predstavljaju neizostavne elemente pastoralnog djelovanja. Od njih se razlučivanje kreće prema nekim drugim tipično teološkim, ali i tipično ljudskim sastavnicama ljudske egzistencije koje je vjera pozvana osvijetliti novim svjetlom u vidu kvalitete. Tako se u ovome poglavlju razlučuje odnos kvalitete života i teme zajedništva, zatim obitelji, župe, liturgije, molitve, duhovnosti, karitasa, volontarijata i dr. U odnosu na te teme izdvajaju se elementi koji su danas posebno aktualni s obzirom na pitanje unaprjeđenja kvalitetnog življenja.

Treće poglavlje nosi naslov: Određeni izazovi i perspektive unaprjeđenja kvalitete života u povezanosti s vjerom. Specifikum ovog poglavlja krije se u činjenici isticanja izazovnijih stvarnosti za život u vjeri po pitanju kvalitete. Neke su od tih stvarnosti općeljudske, a vjerski im je život pozvan dati produbljeno značenje, dok su neke također općeljudske, ali u vjerskom životu nisu dovoljno uvažavane po pitanju kvalitete. Tako se u ovome poglavlju razlučuju pitanja zdravlja, patnje, bolesti, smrti, nesigurnosti (osobito u doba covida-19), krize, ali i rada, odmora, putovanja, sporta, zabave, hobija i umjetničkog izražavanja. Cilj je ovoga poglavlja pokazati kako sve te stvarnosti povezati s vjerom i živjeti kvalitetno u svima njima.

Na kraju knjige donesen je zaključak koji pokušava objediniti njezinu poruku. Važno je za istaknuti da se u njemu iznova prepoznaje nastojanje isticanja glavnih naglasaka razlučivanja koje spaja temu kršćanske vjere s temom kvalitetnog života. Još jednom se pokazuje da vjera životu može i treba dati posebnu notu kvalitete, ali da i ona sama može biti obogaćena i produbljena u susretu s mnogim općeljudskim stvarnostima koje za većinu ljudi predstavljaju preduvjet kvalitetnog življenja.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content