Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika

Polazeći od potrebe zaštite maloljetnika i ranjivih osoba te bolje formacije i edukacije svih onih koji se u svom radu susreću s maloljetnicima i ranjivim osobama Riječka je nadbiskupija 16. ožujka usvojila Smjernice za postupanje u zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba od spolnog zlostavljanja.

U smjernicama se jasno navode oblici spolnog nasilja koji se svrstavaju u kategoriju zabranjenih ponašanja, odnosno kaznenih djela za koja su propisane i kaznene mjere, kako crkvenim odredbama, tako i zakonima Republike Hrvatske. Među ostalim definirani su i pojmovi kao što su spolno uznemiravanje, zlostavljanje ili iskorištavanje te drugi oblici zabranjenog  ponašanja.

Dalje se u dokumentu ističu preporučeni načini rada s maloljetnicima pri čemu je potrebno poštivati osnovna pravila ponašanja, izbjegavati potencijalno opasne situacije i poštivati psihološke granice svakog maloljetnika i ranjive osobe. Osobama koje rade s djecom savjetuje se da ukoliko sumnjaju na moguće zlostavljanje maloljetnika što prije u predmetni slučaj uključe i druge odgovorne osobe te ako je to potrebno, institucije.

U tu je svrhu u Riječkoj nadbiskupiji uspostavljeno Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba, a na razini Riječke metropolije Ured u kojemu surađuju povjerenici iz svih biskupija.

Dokument u cijelosti možete pogledati u PDF formatu klikom na ovu poveznicu.

Skip to content