Slavljena sv. Misa u povodu početka propedeutske godine
Kategorija:
Vijesti

U povodu početka propedeutske godine u kapeli Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci  u utorak 4. listopada slavljena je sv. Misa koju je predvodio riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić. Suslavili su generalni vikar Riječke nadbiskupije vlč. Mario Tomljanović, rektor Bogoslovnog sjemeništa vlč. Mario Gerić i rektor Pripravničkog sjemeništa sv. Ivan Pavao II. u Rijeci vlč. Ivan Devčić.

Mons. Uzinić je u propovijedi kandidatima kazao da svakodnevno prije mise moraju reći ‘Moj grijeh’, što nije važno samo zbog njih, nego i zbog drugih. Životi svetaca svjedoče nam da Bog nikada ne odustaje od čovjeka i nemojte to zaboraviti. Proces vlastitog obraćenja je nužan proces obnove Crkve.

Naveo je primjer sv. Franje Asiškoga, čiji blagdan se toga dana slavio, a koji je dobio zadaću od Boga obnoviti Crkvu. Franjo je mislio kako je treba materijalno obnoviti, a što se i danas događa jer se često previše brinemo oko materijalne obnove naših crkava. No, Franjo je bio poslan obnoviti zajednicu vjernika i duh Crkve. Da bi to ostvario, morao je obnoviti samoga sebe i tek nakon toga mogao je obnoviti Crkvu, rekao je propovjednik.

Kandidatima je poručio da nisu pozvani i poslani sutra biti svećenici samo radi sebe i osobnog statusa, nego zbog Crkve i uključenosti u njezino poslanje. Sveti Franjo je to predivno činio, rekao je mons. Uzinić dodajući da Crkvi i nama pojedincima nikada nije dosta obnove te da se Crkva treba trajno obnavljati. Pozvani ste biti oni koji pomažu u njezinoj obnovi.

Govoreći o pročitanom evanđeoskom ulomku (Lk 10, 38 -42) i u kontekstu ranije rečenoga, istaknuo je bitne stavke u procesu obraćenja vlastitoga života i obnove Crkve. Važno je biti gostoljubiv prema Isusu i biti njegov prijatelj. Nadam se da ćete u ovom procesu u kojega ste zakoračili dopustiti Isusu da ‘uđe u vaš stan’, ‘vašu kuću’ te da ćete kasnije Krista prepoznati u drugima. Isusa kojega ćemo ugostiti i poslužiti slušajući ga, trebamo pronaći i u braći i sestrama, u onima s kojima jesmo. Na kraju, kandidate je ohrabrio da u odgojnom procesu u kojega su zakoračili, po uzoru na sv. Franju, ali i Mariju Majku Crkve kojoj je posvećena bogoslovna kapeli, budu oni koji slušaju i čuvaju Božju riječ.

Propedeutska godina novost je na riječkoj Bogosloviji. Riječ je o svojevrsnom „novicijatu“, odnosno o vremenu u kojemu kandidati za bogoslovno sjemenište imaju priliku kvalitetno razlučiti postoji li doista duhovni poziv. Godina se sastoji od četiri faze: prva se bavi ljudskom formacijom, druga obuhvaća duhovnu dimenziju, treća intelektualnu, a četvrta pastoralnu dimenziju.

 

Skip to content