Kardinal Mario Grech najavio sudjelovanje na 1. Mediteranskim teološkim susretima u Lovranu
Kategorija:
Vijesti

Na poziv riječkog nadbiskupa koadjutora Mate Uzinića, glavni tajnik Sinode biskupa, kardinal Mario Grech, sudjelovat će u programu 1. Mediteranskih teoloških susreta, tijekom kojih će preko videopoziva održati predavanje na temu “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“, nakon čega će uslijediti dijalog sa sudionicima susreta.

Kako je već najavljeno, za studente treće, četvrte i pete godine studija teologije te apsolvente katoličkih, protestantskih i pravoslavnih teoloških fakulteta, kao i za studente poslijediplomskih studija teologije, Riječka nadbiskupija od 10. do 16. srpnja 2022. organizira ljetni program pod nazivom “Mediteranski teološki susreti”.

Tema programa je “Sloboda i odgovornost za izgovorenu riječ“, a sastoji se od niza predavanja i radionica. Kako je program ekumenski otvoren, među predavače su uz katoličke uključeni i pravoslavni i protestantski teolozi. Tako će na prvim Mediteranskim teološkim susretima predavači biti Marianne Heimbach-Steins (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Cyril Hovorun (University College Stockholm), Vukašin Milićević (Univerzitet u Beogradu), Luke Bretherton (Duke University in Durham) i Branko Murić (Sveučilište u Zagrebu).

Uz predavanje i dijalog na temu “Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje”, koje će iz Vatikana održati kardinal Mario Grech, glavni tajnik Sinode biskupa, u sklopu programa sudionici će imati prilike prisustvovati i predstavljanju knjige “Treba dignuti glas. Prihvat migranata, poziv na hrabrost”, autora Benoist de Sinetya, a u srijedu 13. srpnja 2022. u 20 sati, u Nadbiskupskom domu u Rijeci, održati će se javna tribina na kojoj sudjeluju svi predavači.

Mediteranski teološki susreti održati će se u Pastoralnom domu Riječke nadbiskupije u Lovranu gdje će studenti biti i smješteni. Studenti sami plaćaju putne troškove, dok su smještaj i hrana osigurani preko donacija i organizatora. Program će se odvijati na engleskom jeziku. Za prijavu je potrebno ispuniti obrazac koji se nalazi na poveznici: https: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelR1dbpXS6M5AaSioMsN3-y-jrDko4vPamncR1o_su_QHz8Q/viewform

Ukupan broj polaznika je 40 studenata, a zbog trajanja ispitnih rokova na fakultetima prijave su produžene do 26. lipnja 2022. godine.

 

 

Skip to content