„Ili napreduješ ili nazaduješ“
Kategorija:
Vijesti

Održan prvi radni sastanak voditelja županijskih stručnih vijeća za odgojitelje u vjeri i školske vjeroučitelje

U Nadbiskupskom domu u Rijeci, 13. rujna, u organizaciji Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije održan je radni sastanak voditeljica županijskih stručnih vijeća za odgojitelje u vjeri i školske vjeroučitelje u povodu nove školske/pedagoške i pastoralne godine 2022./2023. s ciljem definiranja plana i programa godišnje stručne formacije. Uz voditeljice pojedinih vijeća, za osnovnu školu vjeroučiteljice savjetnice Kristine Zubalj i Tomislave Milušić, za srednju školu vjeroučiteljice mentorice Ivane Kamenar Borčić i za predškolski vjerski odgoj s. Kristine Tunić, sastanku su nazočili riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić, predstojnik Agencije za odgoj i obrazovanje Podružnica Rijeka, ujedno viši savjetnik za vjeronauk, Tomislav Tomasić i predstojnica Katehetskog ureda Ksenija Rukavina Kovačević.

U uvodnom dijelu, nakon molitvenog početka, nadbiskup Uzinić izrazio je zahvalnost nazočnima na dosadašnjem uloženom trudu u brizi za trajnu stručnu edukaciju odgojitelja u vjeri i vjeroučitelja u školi te istaknuo važnost povezanosti različitih obrazovnih tijela u društvu koja u svom programu rada imaju za cilj permanentno obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika. Osvrćući se na pozitivna iskustva koja je do sada stekao u osobnim razgovorima s vjeroučiteljima i na temelju dobivenih informacija o njihovu radu iz Katehetskog ureda, nadbiskup Uzinić je izrazio zadovoljstvo i naglasio da je potrebno uvijek raditi na sebi u duhovnom i profesionalnom smislu bez obzira na sva postignuća i kvalitete jer stagnacija uvijek za sobom povlači nazadak po principu „ili napreduješ ili nazaduješ“. U tom smislu potaknuo je voditelje stručnih vijeća da osmisle teme za stručne skupove na način koji će obuhvaćati trajno obogaćivanje i rast u ljudskim, profesionalnim i kršćanskim vrijednostima.

Predstojnica Katehetskog ureda zahvalila je nadbiskupu Uziniću na prisustvu i na podršci voditeljima vijeća u izradi plana i programa rada. Posebno se zahvalila višem savjetniku za vjeronauk Tomislavu Tomasiću na višegodišnjoj kvalitetnoj suradnji Katehetskog ureda i Agencije. Analizirajući tematske mogućnosti stručne formacije za ovogodišnje razdoblje na različitim razinama realizacije, istaknula je kao prijedlog nekoliko širih tematskih cjelina: društveno, profesionalno i crkveno dostojanstvo vjeroučitelja; Katolički vjeronauk i nove odgojno-obrazovne ponude u školi („Škola i zajednica“, „Kritičko mišljenje“); evangelizacijski okviri školskog vjeronauka (očekivanja i kapaciteti); društvena dimenzija Katoličkog vjeronauka; digitalni alati u Katoličkom vjeronauku; verbalne i neverbalne kompetencije vjeroučitelja u stvarnom i u virtualnom pedagoškom kontekstu; elementi govora vjere u nastavi Katoličkog vjeronauka (riječ, odnos, dijalog, razlučivanje); interdisciplinarnost u nastavi Katoličkog vjeronauka, i drugo.

Viši savjetnik za vjeronauk Tomasić iznio je dosadašnja iskustva u planiranju tema i provedbi stručnih skupova za Katolički vjeronauk. Poseban naglasak je stavio na važnost komunikacije u nastavi, ali i one među školskim kolegama. Rezultat kvalitetne komunikacije je zajedništvo i u tom smislu smatra da županijska stručna vijeća uvijek trebaju biti plodno tlo za razmjenu mišljenja, iskustava i dobre prakse među vjeroučiteljima, odnosno da u njima bude što više razgovora i rasprave, a što manje plenarnog rada. Posebno se osvrnuo na sustav vrednovanja u nastavi, što još uvijek predstavlja poteškoću u konkretnom vjeroučiteljskom radu, i na važnost rada s darovitom djecom i s djecom s teškoćama u razvoju.

Voditeljice županijskih stručnih vijeća iznijele su rezultate anketnog ispitivanja vjeroučitelja na zadnjem stručnom vijeću prošle školske godine i naglasile da većina vjeroučitelja želi što više primjera dobre prakse u području sustava vrednovanja, vođenja pedagoške dokumentacije, razredničkih i drugih zaduženja. Voditeljica stručnih skupova za predškolski vjerski odgoj s. Kristina Tunić iznijela je problematiku nedostatka predškolskog vjerskog odgoja u riječkim vrtićima, što je uglavnom uvjetovano činjenicom loših ili gotovo nikakvih financijskih mogućnosti osnivača za taj vid odgoja, ali i slabe kolektivne svijesti roditelja o važnosti vjerskog odgoja njihove djece u predškolskoj dobi.

U drugom dijelu sastanka predstojnica Katehetskog ureda upoznala je voditelje s pastoralnim programiranjem pripremnog razdoblja za slavlje prve biskupijske sinode Riječke nadbiskupije i u tom smislu najavila potrebu izrade pastoralnih aktivnosti i susreta s vjeroučiteljima i po tom pitanju. Zaključeno je da će glavne ovogodišnje teme županijskih stručnih vijeća za školske vjeroučitelje biti interdiciplinarnost, kriteriji vrednovanja, rad s djecom s teškoćama u razvoju te medijacija i rješavanje sukoba, a za odgojitelje u vjeri simboli u vjerskom odgoju i širi sustav vrednovanja odgojnih aktivnosti u pedagoškom i vrijednosnom smislu.

Skip to content