U rujnu počinju upisi na Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci
Kategorija:
Vijesti

web-plakatNa tragu poziva Crkve na novu evangelizaciju, osobito poziva pape Franje, Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci nudi pomoć u formaciji vjernika laika. Za laike Riječke metropolije koji žele raditi na osobnoj vjerskoj izgradnji u teološkom i duhovnom smislu Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci (MPI) u obrazovnoj godini 2021./2022. organizira sljedeće seminare:

Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore (TKSP)

Seminar za teološku kulturu laika (TKL)

Teološko-katehetski seminar za odgojitelje/ice u vjeri u predškolskim ustanovama (TKSO)

Tečaj biblijskog razmatranja (TBR)

Tečaj novinarstva (TN) – Odgoj za medije

Seminari na MPI-u organiziraju se na bazi od najmanje 10 polaznika. Onaj seminar za koji se ne prijavi dovoljan broj polaznika odgađa se eventualno za iduću obrazovnu godinu. Potvrdnice MPI-a ne omogućuju znanstveni stupanj, ali služe polaznicima za ostvarenje željenog angažmana u župi.

Svih pet seminara MPI-a imaju za cilj produbljivanje vlastite vjere. To znači poželjeti biti uvijek što autentičnijim svjedokom Ljubavi, Istine i Svjetla, sve boljim učenikom Isusa Krista. Stoga je osnovna briga Instituta da polaznici ovim programima budu osnaženi novim poticajnim saznanjima kako bi iz toga crpili i razvijali odlučnost i hrabrost te onda vlastitu vjeru i potvrdili konkretnim životom i angažmanom.

Nastavu, uz Upravu Instituta, drže uglavnom profesori s Teologije u Rijeci s nekolicinom stručnih suradnika iz Rijeke i Zagreba.

Predavanja za polaznike svih seminara odvijaju se u isto vrijeme, subotom od 09.00 do 12.25 sati. Službeni upisi su u rujnu, ali se polaznici mogu i ranije javiti kako bi osigurali mjesto na željenom Seminaru. Na web stranici MPI-a mogu se naći obrasci za službeni upis u rujnu, a mogu se dobiti i u Upravi Instituta. Detaljnije o seminarima može se pročitati u priloženom letku: Letak 2021

Za sve ostale informacije zainteresirani se mogu na:

Metropolitanski pastoralni institut u Rijeci

Omladinska 14, 51000 RIJEKA

Tel. (051) 345-139 ili na mob. 091 1984 984.

Web stranica: www.mpi-ri.com

E-mail adresa: mpi.rijeka.hr@gmail.com.

Skip to content