U Rijeci predstavljena knjiga Marka Medveda o augustincima iz samostana sv. Jeronima
Kategorija:
Vijesti

U Rijeci je 1. listopada 2021. predstavljena znanstvena monografija „Filius conventus Fluminensis. Augustinci pustinjaci sv. Jeronima u Rijeci“ autora izv. prof. dr. sc. Marka Medveda. Knjiga je predstavljena u Gradskoj vijećnici Rijeke, prostoru samo nekoliko metara udaljenom od bivšeg augustinskog samostana i crkve sv. Jeronima. Knjiga je predstavljena u sklopu VI. kongresa hrvatskih povjesničara koji se od 29. rujna do 2. listopada održavao na Sveučilištu u Rijeci. Predstavljanje je vodio povjesničar prof. dr. sc. Damir Agičić, u ime izdavačke kuće Srednja Europa koja je, u sunakladništvu s Katoličkim bogoslovnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, prošle godine objavila knjigu. Crkveni povjesničar Marko Medved je za spomenutu knjigu od Grada Rijele ove godine primio godišnju nagradu „za kapitalno izdanje o riječkim augustincima kojim se nadopunjuje identitet grada Rijeke“. O knjizi su govorili izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović, doc. dr. sc. Daniel Patafta i autor izv. prof. dr. sc. Marko Medved. Predstavljač doc. dr. sc. Daniel Patafta istaknuo je kako se rijetko događa da se povijest neke redovničke zajednice, koja poput augustinaca više ne obitava na ovome području, analizira ovako opsežan način kao što je to autor učinio na više od 750 stranica. Istaknuo je da ovo djelo, utemeljeno na arhivskoj građi koja osvjetljava dugu i bremenitu povijest riječkih augustinaca, iznosi vjersku, društvenu i kulturnu relevantnost ove zajednice ne samo za Rijeku, već i za Kvarner i njegovo srednjoeuropsko zaleđe. Naveo je primjere nekoliko važnih intelektualaca augustinaca koji su rođeni ili formirani u Rijeci i dali su doprinos cijelom redu i tadašnjem austrijskom društvu. Istaknuo je kako je ovo djelo svojim pristupom i opsežnošću, kao i obrađenim arhivskim gradivom upotpunilo mnoge praznine hrvatske crkvene i nacionalne povijesti. Predstavljač izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović izrazio je uvjerenje kako je knjiga namijenjena znanstvenicima istraživačima medijevističkog i ranonovovjekovnog usmjerenja, ali i studentima povijesti i drugih srodnih društveno-humanističkih znanosti te široj publici koju zanima hrvatski srednji i rani novi vijek iz crkvene i društvene perspektive. Istaknuo je kako je ovo djelo prof. Medveda iznimno vrijedno i izvorno znanstveno djelo, prilog valorizaciji uloge najstarijeg riječkog samostana u srednjoeuropskom kontekstu, posebice u visokoškolskom kontekstu teologije i visokog školstva. Autor, višegodišnji predavač crkvene povijesti na Teologiji u Rijeci, zahvalio se predstavljačima koji su ujedno i recenzenti zajedno s dr. sc. Željkom Bistrovićem. Zahvalio se izdavačkoj kući Srednja Europa na čelu s prof. Agičićem na iskazanom interesu za objavu knjige, za razliku od nekih drugih kuća koje bi po temi možda bile pozvanije da to učine ali nisu pokazale zanimanje. Istaknuo je kako povijest Rijeke nije samo povijest luke i industrije ili torpeda, već da postoji i razdoblje koje prethodi industrijalizaciji i koje treba poznavati. Drugim riječima, ova je knjiga doprinos poznavanju prošlosti Rijeke u pred-industrijskoj fazi. S obzirom na to da je samostan sv. Jeronima bio vlasnikom velikog dijela dobara zapadno i sjeverno od centra grada (Žabice, Mlake, Škurinja, i dr.), opatije sv. Jakova u današnjem Gradu Opatiji, vinograda na otoku Krku, dijelova Klane i više selišta u Sloveniji, samostan je važan izvor poznavanja života u srednjem i ranom novom vijeku šireg riječkog područja. Objasnio je da je arhivsko gradivo istraživao pet-šest godina u crkvenim i društvenim arhivima u Rijeci i Zagrebu, Ljubljani, Beču, Budimpešti, Münchenu​, Vatikanu i Rimu i zahvalio brojnim djelatnicima tih ustanova. Prof. dr. sc. Damir Agičić je objasnio proces nastanka ove knjige i financijsku podršku koju je društvo pokazalo prepoznavši znanstvenu relevantnost monografije. Istaknuo je i buduće planove oko populariziranja ove knjige među građanima Rijeke.

Predstavljanju knjige nazočio je riječki nadbiskup koadjutor mons. Mate Uzinić. Među prisutnima je bio i prior dominikanskog samostana Ivan Dominik Iličić, zajednice koja se u prostoru bivšeg augustinskog samostana nalazi od 1951. Prof. Medved je posebnu zahvalu izrazio pokojnom velikom riječkom dominikancu prof. Marijanu Jurčeviću, koji ga je, kao i mnoge Riječane, upoznao sa sv. Augustinom.

Skip to content