RIJEKA, KRNJEVO – Sv. Nikola biskup

Adresa: 51000 RIJEKA, Smolikara 22
Tel./Fax: (051) 643-499
E-pošta: sv.nikola.biskup.ri@gmail.com
Web adresa: Župa sv. Nikole biskupa


Župnik: vlč. Slobodan Bunoza, dek. 12.7.2018.


Župni blagdan: sv. Nikola biskup, 6. prosinca


  • Raspored misa:

    • Ponedjeljkom i srijedom : 8.00
    • Utorkom, četvrtkom i petkom: 18.00
    • Subotom: 8.00  (iznimno 1. subota u mjesecu u sklopu Cenakula Svećeničkog marijanskog pokreta: 11.00)
    • Nedjeljom: 8.00, 11.00 i 18.00
Skip to content