Preminuo p. Ivan Androić MSC
Kategorija:
Vijesti

Javljamo svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim vjernicima Riječke i Zagrebačke nadbiskupije te Požeške biskupije kao i svoj subraći reda Misionara srca Isusova, pokojnikovoj rodbini, bližnjima i znancima da je p. Ivan MSC nakon duge i teške bolesti na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela 29. rujna u Rijeci blago preminuo u Gospodinu. Dobrome Bogu, Gospodaru života i smrti zahvaljujemo na daru redovničkoga i svećeničkog služenja.

Ivan Androić rođen je u Pakracu 10. ožujka 1954. godine od oca Josipa i majke Agate. Osnovnu školu završio je u Pakracu. Na njegovo svećeničko i redovničko zvanje uvelike je utjecao prečasne uspomene župnik Josip Pašić.

Nakon srednjoškolskoga obrazovanja Ivan je upisao Katolički bogoslovni fakultet kao svećenički kandidat. Nakon završene dvije godine prekinuo je sa studijem i uključio se u Zagrebački Caritas gdje je pomagao starima i bolesnima. U kongregaciju misionara Presvetog Srca Isusova ulazi u Salzburgu. Novicijat i studij teologije završava u Kamerunu te pastoralno djeluje u Kamerunu i Kongu.

Vječne zavjete polaže 6. siječnja 1994., a za prezbitera je zaređen po zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću 10. lipnja 2000. godine. Vršio je službe: župnog vikara u župi Krista Kralja u Zagrebu, župnog vikara u Stenjevcu, župnika na župi sv. Mateja na Viškovu, ravnatelja pastoralnog centra Srca Isusova u Dramlju, župnika u Vrbovskom te župnika u Ičićima. Na vlastiti zahtjev radi narušenoga zdravlja umirovljen je u rujnu 2021. godine.

Molimo vječnu nagradu za sve dobro koje je za života napravio. Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika biti će u njegovoj rodnoj župi u Pakracu u utorak 5. listopada u 16 sati.

Kriste budi mu život ti! Ožalošćeni: Misionari Srca Isusova, Zagrebačka nadbiskupija, Riječka nadbiskupija, Požeška biskupija, najuža obitelj i ostala tugujuća rodbina i prijatelji.

Skip to content