PLEŠCE – Presveto Trojstvo

Adresa: 51303 PLEŠCE, Antuna Muhvića 20
Tel. i fax (051) 825-155
E-mail: zupaplesce@gmail.com


Župni upravitelj: vlč. Josip Tomić, dek. 23.6.2020.


Župni blagdan: Presveto Trojstvo – nedjelja poslije Duhova

Crkve i kapele u župi: 

  • Župna crkva Presvetog Trojstva (Plešce)
  • Crkva Majke Božje od Pohođenja ili Majke lijepe Ljubavi (Zamost Pleški)
  • Sveti Josip kod mosta (Zamost)
  • Marija Pomoćnica kršćana (Plešce, prema Mandlima)
  • Majka Božja (ex sv. Izidor seljak, Kamenski Hrib)
  • Sveta Obitelj (Mandli)
Skip to content