Pastoralne promjene i imenovanja
Kategorija:
Vijesti

????????????????????????????????????

Završetkom pastoralne godine uobičajene su promjene svećenika u župama i ustanovama Riječke nadbiskupije, a primopredaja službi provodi se uglavnom tijekom kolovoza.

S namjerom da što primjerenije odgovori na aktualne pastoralne i administrativne potrebe župa i nadbiskupijskih ustanova ove je godine po prvi put odluke o imenovanjima svećenika na nove službe donosio riječki nadbiskup koadjutor mons. mr. Mate Uzinić. Tako je ovog ljeta nove službe ili razrješenja dobilo 37 svećenika, a promjene su zahvatile 16 župa. Nadbiskup koadjutor imenovao je i novog generalnog vikara te vikara za pastoral i vikara za kler.

Novim generalnim vikarom i prvim pomoćnikom riječkih nadbiskupa imenovan je vlč. dr. Mario Tomljanović koji je ujedno razriješen službe župnika župe Uznesenja BDM u Crikvenici. Službe generalnog vikara razriješen je mons. mr. Emil Svažić koji ostaje u službi vikara Interdijecezanskog ženidbenog suda prvog stupnja u Rijeci te je imenovan  pastoralnim suradnikom u župi Uznesenja BDM u Rijeci.

Vlč. mr. Mario Gerić, rektor Bogoslovnog sjemeništa, imenovan je vikarom za pastoral, a vlč. Mato Berišić razriješen je službi koordinatora pastoralnih ureda i povjerenstava te privremenog povjerenika za pastoral pomoraca i selilaca te ostaje župnik župe sv. Ivana Krstitelja na Škurinju.

Don mr. Vjekoslav Đapić, duhovnik Bogoslovnog sjemeništa i sudac Interdijecezanskog ženidbenog suda, razriješen je službe župnika župe sv. Josipa u Praputnjaku te je imenovan vikarom za kler.

Vlč. mr. Đuliano Trdić, dr. med. razriješen je službe župnika župe sv. Nikole biskupa u Kraljevici i sv. Petra ap. u Bakarcu te drugih službi u Riječkoj nadbiskupiji i stavljen je na raspolaganje Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Vlč. mr. Piotr Modrzejewski, župnik župe sv. Obitelji u Rijeci, razriješen je službe bolničkog kapelana u KBC-u Rijeka – lokalitet Sušak te je imenovan voditeljem Ureda za gradnje i crkvena dobra Riječke nadbiskupije.

Don Luka Klarica, mladomisnik, razriješen je službe osobnog nadbiskupovog tajnika te je imenovan vicerektorom Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II“ u Rijeci. Ujedno će vršiti i službu župnog vikara u župama sv. Romualda i Svih Svetih u Rijeci te sv. Luke ev. u Rijeci. Osobnim tajnikom riječkih Nadbiskupa imenovan je bogoslov Josip Mijoč, kandidat za đakonat.

Mons. dr. Matija Matičić, rektor katedrale sv. Vida mč. i ekonom Riječke nadbiskupije, imenovan je kapelanom za Istražni zatvor u Rijeci i povjerenikom za pastoral pomoraca i selilaca (i migranata).

Vlč. Pave Điko razriješen je službe privremenog upravitelja župe sv. Petra i Pavla ap. u Bribiru i sv. Dujma mč. u Driveniku te je, uz službu župnog vikara u župama sv. Jakova ap. u Jadranovu, sv. Antuna op. u Šmriki i Presvetog Srca Isusova u Križišću, imenovan i župnim vikarom u župi sv. Dujma mč. u Driveniku.

Fra Antonio Lovrić, OFMCap. razriješen je službi župnog vikara u župi Gospe Lurdske u Rijeci i bolničkog kapelana u KBC-u Rijeka, a te službe preuzima fra Mirko Varga Ljubić, OFMCap.

Fra Marijan Jelušić, OFM TOR, razriješen je službe župnika župe sv. Franje Asiškog u Rijeci i na njegovo mjesto dolai fra Branko Janjić, OFM TOR.

Vlč. Mario Frlan, župni upravitelj župe sv. Filipa i Jakova ap. u Novom Vinodolskom, imenovan je upraviteljem župe sv. Petra i Pavla ap. u Bribiru. Župnim vikarom za ove je župe imenovan vlč. Hrvoje Mandić, mladomisnik.

Vlč. Ivan Šarić razriješen je službe župnika župe sv. Terezije od Djeteta Isusa u Rijeci te je imenovan bolničkim kapelanom u KBC-u Rijeka – lokalitet Sušak. Vlč. Matija Žugaj imenovan je župnikom župe sv. Terezije od Djeteta Isusa. Vlč. Lovro Perić razriješen je službe župnika in solidum u župi Uznesenja BDM u Rijeci i imenovan župnikom in solidum u župi sv. Ivana Krstitelja u Rijeci.

Vlč. Pero Ljubičić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, razriješen je službe župnika župa Blažene Djevice Marije Karmelske u Ledenicama, sv. Jakova ap. u Krmpotama i sv. Antuna Padovanskog u Zagonu pa je župnim upraviteljem ovih župa imenovan vlč. Jakov Filipović, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije.

Vlč. Jaroslav Wilczinsky, župnik župa sv. Jakova ap. u Jadranovu, sv. Antuna op. u Šmriki i Presvetog Srca Isusova u Križišću, preuzima i upravljanje župom sv. Dujma mč. u Driveniku.

O. Marko Stipetić, MSC, razriješen je službi upravitelja župe sv. Luke ev. u Rijeci, kapelana za Istražni zatvor u Rijeci, dušobrižnika Centra za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici i Centra za rehabilitaciju Brašćine te je imenovan župnikom župe Uznesenja BDM u Crikvenici.

Vlč. Luka Pranjić, svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, župnik župe sv. Romualda i Svih Svetih u Rijeci, preuzima upravljanje župom sv. Luke ev. u Rijeci, a povjerena mu je i dušobrižnička briga za korisnike i djelatnike Centra za rehabilitaciju Brašćine.

O. Zrinko Nikolić, SMM imenovan je župnim upraviteljem župe sv. Luke ev. u Rukavcu, a pastoralnim suradnikom imenovan je vlč. Tomislav Nikolić, đakon. Don Niko Cvitkušić razriješen je službe župnika župe u Rukavcu te je umirovljen, a službe pastoralnog pomoćnika u ovoj župi razriješen je mons. Nikola Uravić, ravnatelj Svećeničkog doma.

Don Petar Filipović, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije, razriješen je službe župnog vikara u župi sv. Nikole biskupa u Kraljevici i imenovan je župnim upraviteljem iste župe i župe sv. Petra ap. u Bakarcu, a povjerena mu je i dušobrižnička briga za korisnike i djelatnike Centra za rehabilitaciju – Fortica Kraljevica.

Vlč. Marinko Kajić, uz službe župnika u župama sv. Antuna op. u Dragi i Blažene Djevice Marije Karmelske u Krasici, imenovan je i upraviteljem župe sv. Josipa u Praputnjaku.

P. Ivan Tambolaš, DI, razriješen je službe župnika župe sv. Jakova ap. u Opatiji, a na njegovo je mjesto imenovan p. Mirko Vukoja, DI.

Don Josip Petrčić, SDB, razriješen je službe župnog upravitelja župe sv. Josipa u Rijeci, a župnikom je imenovan don Josip Kajić, SDB.

Mons. Nikola Imbrišak, umirovljeni svećenik, imenovan je dušobrižnikom sestara Presvetog Srca Isusova u Kući matici na Donjoj Drenovi.

Vlč. Luka Lučić razriješen je službe vicerektora Bogoslovnog sjemeništa „Ivan Pavao II.“ u Rijeci te povjerenika za pastoral pomoraca i selilaca.

Vlč. mr. Siniša Vujčić razriješen je službe župnog upravitelja župe sv. Ćirila i Metoda u Rijeci te je imenovan župnikom iste župe.

Skip to content