Natječaji za ravnatelja/ravnateljicu i tajnika/tajnicu Hospicija
Kategorija:
Vijesti

Na temelju odredbi članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93,  29/97,  47/99  i  35/08,127/19),  odredbe članka čl. 85 Zakona  o zdravstvenoj zaštiti (Narodne  novine  broj100/18,  125/19  i  147/20)  te  odredbe  čl. 25.  Statuta Ustanove  za  palijativnu  zdravstvenu  skrb – Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić (dalje označeno i kao: Hospicij), Upravno vijeće Hospicija, na temelju Odluke donesene na 5. sjednici održanoj 08. srpnja 2021.godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb – Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić. Detalji natječaja:

Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Hospicija

Na temelju čl.23. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN128/2017) i čl. 23.  Pravilnika  o  unutarnjem  ustrojstvu  i  sistematizaciji  radnih  mjesta  za  Ustanovu  za palijativnu zdravstvenu skrb -Hospicij Marija Krucifiksa Kozulić, Tizianova 15, Rijeka(u daljnjem tekstu: Hospicij), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. Tajnik / tajnica Hospicija, 1 izvršitelj(M/Ž), na neodređeno puno radno vrijeme. Detalji natječaja:

Natječaj za tajnika/tajnicu Hospicija

Skip to content