Čestitka riječkog nadbiskupa koadjutora Mate Uzinića u povodu Međunarodnog dana žena

Riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić uputio je 8. ožujka čestitku u povodu Međunarodnog dana žena. Učinio je to na svojoj facebook stranici, a tekst prenosimo u cijelosti:

Drage prijateljice,

danas se prisjećamo jednog događaja koji je postao simbol borbe za vaša ženska prava. I što god mislili o nekim ideološkim korištenjima ovog događaja, on je imao i ima vrlo važnu ulogu u prepoznavanju jedne od temeljnih kršćanskih istina, koju smo nažalost i mi sami u Crkvi zaboravili i nismo u skladu s njom živjeli, a to je istina da svi ljudi – žene i muškarci – imaju jednako dostojanstvo. Ona je nešto što smo dužni propovijedati, ali još više nešto u skladu s čim moramo živjeti svoje odnose. Ta istina od svih nas zahtijeva zalaganje za zaštitu jednakog dostojanstva i jednakih prava svih ljudi, a što uključuje i jednako dostojanstvo i jednaka prava i vas žena. Ona nas obvezuje na napuštanje različitih stereotipa koji se protive toj jednakosti i stvaranje ozračja u kojemu će se moći čuti vaš glas i problemi s kojima se susrećete u Crkvi, društvu, ali i u svojim obiteljskim zajednicama. Potreban nam je hrabar iskorak kojega, upravo na primjeru odnosa prema vama i problemima koji vas muče, papa Franjo, u post-sinodalnoj pobudnici Christus vivit br. 42, objašnjava razlikovanjem između bojažljive i žive Crkve. Prema njemu, „Crkva koja je odviše bojažljiva i strukturirana može vječito biti kritična prema diskursima o obrani prava žena i stalno ukazivati na potencijalne opasnosti i zablude takvih zahtjeva.“ Za razliku od ovakve Crkve, kojoj nažalost često i sami pripadamo, „živa Crkva može reagirati tako da posveti pozornost legitimnim zahtjevima onih žena koje traže veću pravdu i jednakost. Ona može podsjetiti na povijest i prepoznati dugu nit autoritarnosti muškaraca, podložnosti, raznih oblika porobljavanja, zlostavljanja i maskulinističkog nasilja. S tim gledištem ona i sama može podupirati zahtjeve za poštivanjem ženskih prava i ponuditi uvjerljivu potporu većoj uzajamnosti između muškaraca i žena, premda se ne slaže sa svime što neke feminističke skupine predlažu.“

U duhu ovih misli koje pretvaram u želju da naša Crkva prestane biti bojažljiva Crkva i postane živa Crkva koja se ne boji ni jedne teme kad je u pitanju zaštita dostojanstva i jednakih prava svakog čovjeka, žene i muškarca, želim zahvaliti svima vama ženama koje bespoštedno darujete sebe i svoje snage, kako u osobnom tako i u društvenom životu, dajući značajan doprinos promjenama i razvoju Crkve i društva. Hvala vam za bezbroj načina na koji nam svjedočite evanđelje i što u Crkvi zauzeto djelujete na različitim područjima i u različitim službama. Zalaganje za vašu veću uključenost u donošenje odluka u Crkvi i u društvu te za vašu prisutnost na položajima odgovornosti, kao i za jednaku plaću za isti rad, znači zalaganje ne samo za vas, nego za sve nas, za boljitak Crkve i društva. To je zadaća koju smo svi pozvani vršiti želimo li s vama biti i ostati živa Crkva i društvo koje ima budućnost.

Sretan vam Dan žena!

U Rijeci, 8. ožujka 2021.

Mate

Skip to content