Zajedništvo i jedinstvo u Bogu

56F27EAF-FC34-4E5B-A214-C6493AC993A1PresvetoTrojstvo B

Zajedništvo  i  jedinstvo  u  Bogu  je  sveto  i  istinito

Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Iv 17,11b-19):

Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjašeIsus im pristupi i prozbori: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.”

Upoznavati Boga u ovome svijeta ima polazište u povijesti spasenja. Iz stvarnosti postojanja upravljamo oči vjere prema »Ocu Gospodina našega Isusa Krista«, prema Isusu, Sinu rođenom od Boga prije svih vjekova, koji je došao na svijet da nam objavi Božjudobrotu, te prema Duhu Svetome koji živi u Crkvi i boravi u našim dušama s Ocem i Sinom.

Slavlje ove svetkovine u prvom redu svraća pozornost na Sina i na način kako on govori o Ocu i kako ljubi Oca, kao što je svetkovinaDuhova govorila o Duhu koga oni šalju, da se izgovaraju također uzvišene riječi: Presveto Trojstvo.

Otajstvo o Trojstvu objavljeno je u povijesti spasenja. Biblija nas snažno uči o različitim osobnostima Oca, Sina i Duha Svetoga, a u isto vrijeme odgaja nas štovati, moliti i klanjati se jedinstvu koje ispovijedamo u ispovijesti vjere: vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega… i u Isusa Krista, jedinorođenoga Sina njegova… i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca. Riječima: »U ime Oca i Sina i Duha Svetoga« kršteni smo. Postali smo kršćani. Te je riječi ostavio Spasitelj i Učitelj svojoj zajednici vjernika. Istim naučenim riječima i znakom križa počinjemo svaku svoju osobnu i zajedničku molitvu, svoja bogoslužja. Počinjemo ne u svoje ime nego u ime jednoga pravoga Boga.

Riječima: »U ime Oca i Sina i Duha Svetoga« prihvaćamo zajedništvo Božanskih osoba. Njihovo zajedništvo sveto i istinitousmjerava nas prihvaćati drugoga i živjeti zajedništvo s drugima u svetosti i istini. Kršćanin koji živi po Božju nije osamljen, ne nameće svoju samovolju drugima jer se nalazi u Božjem zajedništvu i zajedništvu s bližnjima.

Svetkovanje Dana Gospodnjeg sudjelovanjem u nedjeljnom bogoslužju drži nas u zajedništvu vjernika i u zajedništvu s Bogom, ako to činimo istinito po Božju: »U ime Oca i Sina i Duha Svetoga«.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content