Vlč. Benković obranio licencijatski rad
Kategorija:
Vijesti

Vlč. Marijan Benković obranio je 9.1.2018. licencijat teoloških znanosti iz područja pastoralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu Obitelj kao privilegirano mjesto prenošenja vjere. Briga Riječke nadbiskupije za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri. Licencijatski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Denis Barić, predsjednik, prof. dr. sc. Ružica Razum, mentorica – član i prof. dr. sc. Josip Šimunović, član.

Rad se sastoji od 4 poglavlja. Prvo poglavlje obrađuje nauk Crkve o braku i obitelji. Najprije je riječ o stvarnosti i izazovu obitelji u rascjepu „kulture smrti“ i kulture života te o važnosti crkvenoga nauka o braku i obitelji. Zatim je predstavljen nauk Drugoga vatikanskoga sabora o temelju braka i obitelji, bračnoj ljubavi i odgovornom roditeljstvu, kao i poslijesaborsko učenje.

Drugo poglavlje se bavi pitanjem brige opće Crkve za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri. Riječ je o učenju Drugoga vatikanskoga sabora o prenošenju vjere kao temeljnom poslanju kršćanske obitelji pri čemu se obitelj ističe kao kao kućna Crkva sa svojim odgojnim i evangelizacijskim poslanjem. Poslijesaborska učenja o obiteljskom vjerskom odgoju ističu roditelje kao prve odgojitelje u vjeri, katehetsko poslanje obitelji, katehezu o obitelji i obitelj kao privilegirano mjesto prenošenja vjere. Važno mjesto zauzima nauk trojice papa: Ivana Pavla II., Benedikta XVI. i Franje.

Treće poglavlje se bavi pitanjem brige Crkve u Hrvatskoj za obitelj i njezino katehetsko poslanje od osnutka Hrvatske države do danas. Riječ je o dokumentima Hrvatske biskupske konferencije, porukama i pismima kao poticaju cjelokupnom pastoralnom i katehetskom nastojanju naše Crkve oko brige za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri.

Četvrto poglavlje govori o Riječkoj nadbiskupiji u ostvarenju brige za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri od osnutka 2000. g. do danas. Najprije je riječ o promišljanjima i brizi za obitelj i njezino poslanje odgoja u vjeri u Riječkom teološkom časopisu. Zatim je riječ o porukama, propovijedima i govorima riječkoga nadbiskupa i metropolite msgr. dr. Ivana Devčića u kontekstu braka, obitelji i obiteljskog vjerskog odgoja od 2000. g. tj. od uspostave Riječke nadbiskupije u sadašnjem obliku do danas, povodom blagdana sv. Vida i početaka pastoralnih godina. Poglavlje se zatim bavi pregledom pitanja braka i obitelji te bračnog i obiteljsko poslanja u mjesečniku za kršćansku kulturu „Zvona“, radom Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije te nadbiskupijskim pastoralnim planovima i programima u službi osnaživanja braka i obitelji i bračnog i obiteljskog poslanja.

Skip to content