Spasitelj se čudi nevjeri

4FE06DA5-14D3-4819-A4B1-F4E85C003C4B14. B kroz godinu

Spasitelj se čudi nevjeri svojih najbližih

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 6,1-6):

Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: “Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?” I sablažnjavahu se o njega.

A Isus im govoraše: “Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.” I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri.

Iz evanđelja, danas u Dan Gospodnji, objavljuje se djelo Isusa Nazarećanina kad je došao u svoj zavičaj. U svom zavičaju sudjeluje u bogoslužju Dana Gospodnjeg. Zauzeto je počeo učiti u sinagogi. Iz Spasiteljeva vjerodostojnog odnosa prema sudjelovanju u bogoslužju naučiti nam je poštivati i svetkovati Dan Gospodnji savjesnim sudjelovanjem u bogoslužju koje je Krist Spasitelj vjerodostojno podario svima koji će njegovoj riječi i njegovim djelima cjelovito povjerovati.

Iz ponašanja slušatelja Isusova učenja u njihovoj sinagogi naučiti nam je kako se danas ne valja ponašati u kršćanskom bogoslužju svetih otajstava. Prenerazila ih je iznenadna mudrost dobro poznate osobe na svjetovnoj i rodbinskoj razini, te iznenadna silna djela po njegovim rukama na tjelesnoj razini. Pa su ostali na razini nevjere.

Spasiteljev nauk i njegova djela su na razini uspostave Božjeg uređenja, uspostave Božjeg poredka. Usmjerava u istinito, trajno, i vječno uređenje.Krist je ustanovio sveta otajstva da budu vjernima spasonosna. Ostavio ih je određenoj zajednici izabranih apostola i vjernika s nalogom ovo činite. U bogoslužju svetih otajstava vjerni narod vjerom uzima udjela u Božjemu djelu spasenja za narod.

Današnja objava evanđelja sadrži temeljni nauk o bogoslužju: vjera spašava – nevjera je nemoć. »Nije mogao ondje učiniti ni jedno čudo«. »I čudio se njihovoj nevjeri«. I današnju nevjeru i manjak vjere u mnogih kršćana rasvjetljuje objava iz evanđelja. Davanjem prednosti drugim stvarima zamagljuju se mudra i čudesna usmjerenja iz Božjih normi (zapovijedi), zamagljuje se objavljena istina, te se prihvaća hotimičnim odbijanjem pristati uz nju.

Svim kršćanima potrebna je svijest o Spasiteljevu čuđenju: »Kako se danas Spasitelj čudi nad mojim vjerničkim ponašanjem prema njegovim mudrim riječima i čudesnim djelima? Što mu po sudjelovanju (ili nesudjelovanju) u bogoslužju dana Gospodnjeg dopuštam da učini spasonosno na meni?«

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content