Spasitelj je dao život svoj kao otkupninu za mnoge

AE9C8DA4-AE8C-4A53-AAF8-9679E0C002A129. B kroz godinu

Spasitelj život svoj dade kao otkupninu za mnoge

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 10,3545):

Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu: “Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.” A on će im: “Što hoćete da vam učinim?” Oni mu rekoše: “Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.” A Isus im reče: “Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?” Oni mu rekoše: “Možemo.” A Isus će im: “Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.”

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: “Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.”

Spasiteljeva poruka današnjeg bogoslužja glasi: »Sin je došao da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.« Ova Spasiteljeva poruka trajno je ostavljena čovječanstvu. Posebno nas kršćane trajno podsjeća na drugu Božansku osobu – na Sina koji je došao među nas ljude da nam svima bude Spasitelj. Od Spasiteljeva vremena nadalje mnogi će željeti dobiti osigurano mjesto u nebu – uz Spasitelja u slavi. Takvi ljudi očekuju da im Bog bude nakon ovozemaljskog života sreća i spasenje – imati mjesto u nebu.

Međutim, Spasitelj nas odgaja kako spasonosno živjeti ovaj život na zemlji u zajednici i zajedništvu s onima koji će vjerovati njegovim djelima i riječima. To trajno čini pitanjem: »Možeš li piti čašu koju ja pijem?« »Možeš li se krstiti krstom kojim se ja krstim?« Spasiteljeva »čaša«, predstavlja sudbinu skorašnje Isusove muke. Spasiteljevo »krštenje«, označava uranjanje u bolnu kušnju. Ove dvije riječi sadrže sve ono što ga je slijedilo nakon Posljednje večere i molitve Ocu u Maslinskom vrtu. Ove dvije riječi sadrže sve što je Spasitelj utemeljio i ostavio nama da to činimo i po tome da živimo.

Spasitelj ne dopušta u crkvi – zajednici vjernika – natjecanje za osobna prvenstva i mjesta, ne dopušta strategiju i vlast u sebične svrhe. Usmjerava nas na odricanje, požrtvovnost, pomaganje, posluživanje: slabih, nemoćnih, siromašnih, potlačenih. Spasiteljevo razapinjanje na križ je jedincato djelo u svijetu davanja života za druge bez nadmetanja i bez proklinjanja.

Privlačna snaga davanja života za druge neka i nas kršćane vodi da želimo stati pod Kristov križ na svakom javnom mjestu gdje je podignut radi svjedočanstva davanja života za mnoge. Kršćanski vjernici stavljajuKristov križ u kuću ili stan da nas trajno podsjeća kako mi vjerujemo onome koji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge. Mi kršćani ne propustimo niti jedan dan, a da ne stavimo znak križa na sebe barem na početku i na kraju dana, te u svakom veoma važnom i presudnom trenutku ili poslu.

U Kristovu križu se nalazi snaga kršćanstva. Isus sebične težnje ljudiupravio je na ovu jedinu zdravu ambiciju: »služiti jedni drugima«, postati poslužitelji jedni drugima.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content