Poslanje Riječke Majke u duhu nove Papine pobudnice

RV30896_Articolo

Nedavno je u Vatikanu predstavljena nova apostolska pobudnica pape Franje „Gaudete et exsultate – Radujte se i kličite“, o pozivu na svetost u suvremenom svijetu. Pobudnica još uvijek nije prevedena na hrvatski jezik, no čitajući je uočili smo puno poveznica Papine pobudnice s našom, riječkom službenicom Božjom Majkom Marijom Krucifiksom Kozulić.

Papa Franjo objašnjava da se svecem postaje živeći u skladu s Blaženstvima, to jest idući uzvišenim putom, protiv struje svijeta. Prema koncilskom učenju svi smo pozvani na svetost i Crkva je oduvijek učila da je riječ o općem pozivu koji svatko može ostvariti, kao što to svjedoče brojni sveci „iz susjedstva“. Živjeti i koračati putem svetosti znači biti povezan sa životom milosrđa, ključem neba, kaže papa.

Može se reći da je i službenica Božja Majka Marija Krucifiksa Kozulić shvatila svoj kršćanski poziv na svetost tako što je njezin životni program i cilj prema kojemu je ona rasla služeći bijednima bio da u životu konkretno posvjedoči ili ostvari evanđeoska Blaženstva i to  prvotno kao aktivna laikinja, a kad je prigrlila redovnički život i kao redovnica te utemeljiteljica Družbe. Njezino se apostolsko poslanje prije svega ogledava u životnom programu koji je otvoren prema drugima, siromašnima, rubnima, malenima i slabima jer ju je duboko dirala ljudska patnja. Papa Franjo u Pobudnici govori da je svetac upravo onaj koji zna biti dirnut i pokrenuti se kako bi pomagao nevoljnima i zaliječio jade. To je u svoje vrijeme činila i Marija Kozulić, a o čemu svjedoči njezina skrb za siromašnu i napuštenu djecu.

web-rijecka-majka-zavodSveti Otac govoreći o svetosti i što bi svetost bila, iznad svih teorija, ističe Blaženstva. Majka Marija Krucifiksa se već samim time, što se stavila na stranu siromašnih, slabih, nemoćnih i napuštenih da im osigura život dostojan čovjeka, opredijelila za pravednost pred Bogom i pred ljudima. U borbi za malene i nemoćne zauzimala se kod crkvenih i svjetovnih vlasti. Kad se njezin Zavod prenapučio siromašnom djecom i vidjevši da im neće moći svima sve priskrbiti, obraćala se i imućnicima ovoga svijeta ne bi li pokrenula i njihova srca prema potrebnima. U svom apostolatu bila je vođena pravednošću, poletom, hrabrošću i snagom jer je sve radila na slavu Božju, snažno se zalažući za duhovno i materijalno dobro bližnjega. Također, molila je za sve one koji su bili gladni pravednosti jer su bili obespravljeni i gurnuti na rub društva bez najosnovnijih potreba za život. Molila je trajno za svoje siromahe, a osobito za djecu i mladež, koji su u svojoj nejakosti trpjeli zbog oskudice osnovnih potreba za život zbog društvene nepravde. No, napokon zauzimanje za pravednost Majku Mariju Krucifiksu dovelo je i do vlastitog progonstva koje je ona prihvatila kao izraz Božje volje, jer njezina pravednost nije bila tek vlastiti osjećaj, nego  vršenju volje Božje.

 

 

Skip to content