Ovo je Sin moj ljubljeni

D2E10CA7-ABFE-4F78-AD0F-766235FA539Ekorizmena B2
»Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!«

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 9,2-10):

Uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku, u osamu, same, i preobrazi se pred njima. I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem te razgovarahu s Isusom.
A Petar prihvati i reče Isusu: “Učitelju, dobro nam je ovdje biti! Načinimo tri sjenice: tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.” Doista nije znao što da kaže jer bijahu prestrašeni.
I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: “Ovo je Sin moj, Ljubljeni! Slušajte ga!” I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok Sin Čovječji od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo “od mrtvih ustati”

Stojimo pred Isusom Nazarećaninom. Pred jasnoćom njegovih ljudskih riječi i jasnoćom njegovih ljudskih djela što nam objavljuje evanđelje (radosna vijest). Danas stojimo i pred nebeskim sjajem, otajstvom njegova preobraženja. U središtu je glas, duboka jasnoća samoga Boga, jasnoća zajedništva i ljubavi Oca i Sina: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni!« Pozvanim svjedocima učenicima Spasitelj objavljuje svoju božansku jasnoću. Oni su mogli vidjeti kako se božanska jasnoća silovito razlila po njegovoj ljudskoj duši i prelila na njegovo tijelo, na njegovu odjeću.

Krist je iznenada zasjao u božanskoj jasnoći i osvijetlio učenike. Isus Spasitelj svojom božanskom jasnoćom posreduje spasenje. On svojom patnjom i smrću dovodi u zajedništvo s Bogom jer objavljuje da će od mrtvih ustati. Krist također pobjeđuje zlo, jer je u njemu čovještvo sasvim jasno, neoskvrnjeno i nedirnuto utjecajem đavolskog poretka kneza ovoga svijeta. Odbijanjem sotonskih ponuda objavio nam je kako se usmjeriti od svega što nudi Sotona. Preobraženjem nam je objavio da se usmjerimo po uskrsnuću k samom Ocu nebeskom koji potvrđuje Sina ljubljenoga. Ljudsku molitvu za podizanjem tri sjenice u kojoj će dobro biti Spasitelj ne uslišava, već silazi s gore da izvrši spasenje nakon smrti po uskrsnuću.

Sišao je da se trudi na zemlji, da služi na zemlji, da bude prezren i razapet na zemlji. Sišao je Život da bude ubijen; sišao je Kruh da ogladni; sišao je Put da se od puta umori; sišao je Izvor da ožedni. Tako se ponaša Spasitelj da sve to preobrazi. I nas zove stati pred Raspetoga, pred križ i jasnoćom njegova srca i duše primiti preobraženje, urediti kršćansku osobnost, urediti kršćansku ljudskost, usmjeriti kršćansko ponašanje prema nebeskom.

Krštenik je na početku svojega »puta«, u krštenju, odjenut u bjelinu Kristove slave, i pozvan je da sjaj Kristove slave vjerno čuva i životom odražava. Život vjere očitovanje je jasnoće Kristove slave. Spasiteljeva slava rasvjetljuje i usmjerava do nebeskog preobraženja po molitvi za oproštenje u uzdahu s križa: »sjeti me se, Gospodine, u kraljevstvu svome« i uslišanje molitve od Krista raspetoga: »još danas bit ćeš u nebu sa mnom«.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content