Ostanite u mojoj ljubavi

C0C738D8-BCE1-4793-A223-C1FFB083BF8Cuskrsna 6b

Spasitelj zove»ostanite u mojoj ljubavi«

Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Iv 15,917):

Reče Isus svojim Učenicima: „Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.”

 Isus ljubi svoje učenike onako kako je njega ljubio Otac. Samo je jedan apsolutni izvor ljubavi: Otac nebeski. Svi drugi uzvraćaju na primljenu ljubav. Primaju je i daju drugima. Tko nije dobio ljubav Oca nebeskoga, jedva da je može dati. Stoga je početak sposobnosti ljubavi odnos s Ocem nebeskim. Iskustvo da Otac ljubi prvi i da ljubi beskonačno i besplatno, stoji u temelju naše sposobnosti da ljubimo druge ljude. Spasitelj zove svoje da ostanu u njegovoj ljubavi, da ostanu povezani s Bogom.

Kako se ostaje u Isusovoj ljubavi? Tako da se čuva njegove zapovijedi, da ih se prihvaća, da ih se živi. Spasitelj nas odgaja: »budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi.« Odgojeni kršćanin znade Božje zapovijedi spasenja. Odgojeni kršćanin znade Spasiteljeve upute o sakramentima spasenja. Kršćanima je potrebno danas upamtiti Spasiteljevu riječ: »ostanite u mojoj ljubavi«. Riječ »ostanite« odvraća kršćane od napuštanja svega čime smo odgojeni. Spasiteljeva riječ »ostanite« neka pomogne svakom pripravniku na sakramente da ostane u zajednici primanja sakramenata, neka pomogne kumovima da ostanu u zajednici vjernika ako su istinito ispovjedili vjeru.

Spasiteljeva riječ »čuvajte moje zapovijedi« potrebna je svakom kršćaninu da ispita svoje kršćansko ponašanje, da ispita je li istinito naučio i poslušao Spasiteljeve zapovijedi. Kada se vjernici nedjeljom hrane ovim Isusovim riječima iz evanđelja i nedjeljnogeuharistijskog slavlja dobra je prigoda za iskustvo radosti koja se od Oca preko Isusa prelijeva u zajednicu, a preko nje i njezinih članova dotiče svijet. Primajući radost Uskrsloga vjernici iz slavlja odlaze s osjećajem da mogu davati ljubav i radost koju su upravo primili. I tako njihova radost raste, a svijet preko njih dobiva od Isusove ljubavi i radosti.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content