Odreći se sam sebe

ED0D8255-2A45-4C52-9EEF-A0FCFCC5651B24. B kroz godinu

Spasitelj: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom.«

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 8,27-35):

Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: “Što govore ljudi, tko sam ja?” Oni mu rekoše: “Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.” On njih upita: “A vi, što vi kažete, tko sam ja?” Petar prihvati i reče: “Ti si Pomazanik – Krist!” I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.

I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: “Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!”

Tada dozva narod i učenike pa im reče: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Evanđelje je svjedočanstvo o Isusovu djelovanju. Predstavljen je u pitanjima o govorenju i stajalištu drugih ljudi, te mišljenju samih apostolao njemu. Petar ispred svih odgovara kako ga smatraju Kristom, Pomazanikom. Isus ne odbija taj naslov već ih poučava i odgaja da ga slijede na putu otkupljenja. Vjernik uz slušanje Spasiteljevih uputa i pouka slijedi njegovo življenje. Stoga Isus najprije govori, a onda poziva da se uzme svoj križ i ide za njim. Vjera nije ‘prtljaga’ koja se nosi, nego put kojim se hodi za Kristom. Da bi mogli ići njegovim putem, valja naučiti da on nije Pomazanik po ljudsku. Krist najavljuje muku i smrt jer je svijet sve manje živio prema Božjim zapovijedima. Krist uspostavlja Božjiporedak, kraljevstvo koje se ravna prema Božjim zapovijedima i volji.

Božji plan i volja nije svemoćni i slavodobitni Pomazanik, nego onaj po kome će se otkriti Božje milosrđe i oproštenje. Nije cilj kazna grješnika, nego njihovo obraćenje, a ono se ne ostvaruje djelima sile i moći, nego darom vlastitoga života u službi spasenja.

Isus je prihvatio službu Pomazanika i vjernima doziva u svijest: Sluga ćezbog Riječi Božje biti progonjen, ali zahvaljujući njoj može nadvladati sve patnje je mu ona jamči život ako se prihvaća u povjerenju. Poslanjespasenja je dar, ali i snaga za izvršenje.

»Odreći se samoga sebe« i »uzeti svoj križ« jest put nasljedovanja Krista. Odreći se sebe znači odreći se svoje slike o Bogu, prihvaćajući onu objavljenu u Kristu; sliku predanja, umiranju sebi za druge. Što nam ječiniti osim: Odreći se samih sebe i uzimati kruh života, Krista uskrsloga.Odreći se nametanja svoje volje i pouzdati se u darovanu, spasonosnu i vjerodostojnu volju Božju.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content