Obratite se i vjerujte evanđelju!

06B8ECE3-BE3B-4AB8-AEBF-33B19BA30ED6Obratite se i vjerujte evanđelju!

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 1,12-15):
Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služili.
A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!”

Radosna vijest objavljuje Spasitelja u samoći neposredno nakon što ga je Ivan krstio: »Poveden« od Duha, ostade u samoći pustinje četrdeset dana, iskušavao ga Sotona. Sotona je iskušavao njegovo sinovsko povjerenje u Boga. Iskušavani Spasitelj ovdje je Učitelj spasenja. On primjerom objavljuje nauk kako se odnositi prema kušnjama, kako se ponašati u kušnjama. Njegovo držanje prema kušnjama je vjerodostojno. Svojim držanjem objavio je poruku cijelom čovječanstvu da su sadržaji i ponude u kušnji uvijek usmjerene protiv Boga. Kušnje postoje u svijetu. Postoje i njezini ciljevi: zavoditi ljude u nevjerodostojno, u bezboštvo.  I vjera može biti stavljena na teške kušnje. Svijet u kojem živimo čini se često veoma daleko od onoga, o čemu nam vjera pruža pouzdanje. Kušnje su proturječe Radosnoj vijesti. Spasitelj ne prihvaća ponude kušnje od Napasnika. Spasiteljevo neprihvaćanje Napasnikove ponude kušnje postaje Radosna vijest spasenjskog događaja. On je ostao vjeran. On savršeno ispunjava poziv i objavljuje se kao Sluga Božji u svemu poslušan božanskoj volji. Spasiteljeva pobjeda nad napasnikom u pustinji objavljuje pobjedu muke s križa Otkupiteljeva, posvemašnjom poslušnošću njegove sinovske ljubavi prema Ocu. Kušanje Isusa iz Nazareta očituje kakva je spasonosnost Sina koji je postao čovjek začet po Duhu Svetom, ispunjen Božjim Duhom, suprotno onome što predlaže Sotona i što su mnogi skloni obožavati.

»Pošto je Ivan bio predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je Radosnu vijest: ‘Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!’« »Krist je, da izvrši Očevu volju, osnovao spasonosan poredak na zemlji, naziva ga nebesko Kraljevstvo«. A volja je Očeva, »ljude učiniti dionicima vječnog života nasuprot vječne propasti«. To čini sabirući ljude oko Sina, Isusa Krista. Sabrane ljude oko Krista Spasitelja naziva Crkva, koja na Zemlji predstavlja »klicu i početak« Kraljevstva Božjega.

Krist je u središtu toga ujedinjavanja ljudi u »Božje zajedništvo«. Oko sebe nas saziva svojom Riječju, svojim »znakovima« koji očituju Kraljevstvo Božje. Dolazak Božjeg poredka On će ostvariti nadasve velikim Otajstvom svoga prijelaza iz umiranja u život: iz smrti na križu u Uskrsnuće. »Kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi« Svi su ljudi pozvani na ovo sjedinjenje s Kristom. Svi su ljudi pozvani da uđu u zajedništvo s Kristom. Za pristup u Kraljevstvo, potrebno je prihvatiti Isusovu Riječ, Spasiteljev poziv: »Obratite se i vjerujte evanđelju!«
Vjerovati u Spasitelja i u onoga, koji ga je poslao radi našeg spasenja, nužno je da bismo se spasili. »Budući da je ‘bez vjere nemoguće omiljeti Bogu’ i prispjeti k zajedništvu njegove djece, nitko se nikada ne može bez nje opravdati i nitko neće postići života vječnoga ako u njoj ne ‘ustraje do kraja’«, odbijajući vjerom ponude kušnje do kraja.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content