Ne boj se, samo vjeruj!

7AB00354-E33D-4839-A9FF-9AAE9E8E590A13. B kroz godinu

Spasitelj učini da zasja život po evanđelju

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 5,2143):

Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: “Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!” I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga. A neka je žena dvanaest godina bolovala od krvarenja, mnogo pretrpjela od pustih liječnika, razdala sve svoje i ništa nije koristilo; štoviše, bivalo joj je sve gore. Čuvši za Isusa, priđe mu među mnoštvom odostraga i dotaknu se njegove haljine. Mislila je: “Dotaknem li se samo njegovih haljina, bit ću spašena.” I odmah prestane njezino krvarenje te osjeti u tijelu da je ozdravila od zla. Isus odmah u sebi osjeti da je iz njega izišla sila pa se okrenu usred mnoštva i reče: “Tko se to dotaknu mojih haljina?” A učenici mu rekoše: “Ta vidiš kako te mnoštvo odasvud pritišće i još pitaš: ‘Tko me se to dotaknu?’” A on zaokruži pogledom da vidi onu koja to učini.Žena, sva u strahu i trepetu, svjesna onoga što joj se dogodilo, pristupi i baci se preda nj pa mu kaza sve po istini. On joj reče: “Kćeri, vjera te tvoja spasila! Pođi u miru i budi zdrava od svojega zla!” Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom. “Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?” Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: “Ne boj se! Samo vjeruj!” I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođe u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: “Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.” A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: “Talita, kum!” što znači: “Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!” I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

Spasiteljeve riječi i djela za vrijeme njegova skrovitog života i javnog djelovanja bili su već spasenjski. Otajstva Kristova života osnova su onomu što Krist, sada, po bogoslužju Crkve, podjeljuje u sakramentima, jer je »ono što bijaše vidljivo u našem Gospodinu prešlo u njegova otajstva«. Spasitelj nas poučava da su sakramenti spasenjski, sakramenti spasenja kao što su bili spasenjski njegovi čini u Palestini. Naučimo pojedinosti iz Spasiteljevih djela. »Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« molio je otac za kćerkicu osobno Isusa Nazarećanina.

Tako isto prije svakog sakramenta obraćamo se Bogu da Spasiteljeva Božja ruka takne, da se dogodi istinito ozdravljenje, spasenje. U isto vrijeme javljaju se u mnoštvu odvraćanja i propusti vezana uz bogoslužja sakramenata. Odvraćanja su Bogu ne prihvatljiva, pa poukom i ohrabrenjem: »Ne boj se! Samo vjeruj!« Spasitelj zove molitelja imaj povjerenje u svoje traženje. Tražio si sakrament, ne boj se, ne gubi povjerenje. Nadvladaj ono što te odvraća i nadvladaj one koji te odvraćaju.Spasiteljev primjer poučava svakog molitelja da se ne prikloni onima kojibuče i plaču, već povjerenju u Božju silu i Božji život i Božje uređenje.

»Ne boj se! Samo vjeruj!« udahnjuje snagu molitvi bogoslužja, stavlja molitelja, tražitelja za sakrament u istiniti odnos s Božjom stvarnošću, s Božjim djelom, s onim što Bog zapovijeda: »Zapovijedam ti, ustani

Kristovi sakramenti su sakramenti vječnoga života. Nauk o sakramentima u Katekizmu temelji se na evanđelju današnje nedjelje tj. na riječima i djelu Spasiteljevog susreta s moliteljem, s objavljivanjem izlaska sile iz njega nakon doticanja, s odstranjivanjem onih koji odvraćaju od vjere i buče, s utvrđivanjem u vjeri i povjerenju do podizanja iz smrti u život – po riječi »Vjera te tvoja spasila«, istinita vjera u Božje povjerenje i Božje uređenje.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content