Naučiti vidjeti činjenicu

812D576A-3685-4563-868C-B050B0B018EB27. B kroz godinu

Spasitelj: »Pustite dječicu neka dolaze k meni

Radosna vijest o tome objavljuje (Mk 10,216):

Pristupe farizeji pa, da Isusa iskušaju, upitaše: “Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?” On im odgovori: “Što vam zapovjedi Mojsije?” Oni rekoše: “Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.”

A Isus će im: “Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!”

U kući su ga učenici ponovno o tome ispitivali. I reče im: “Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub. I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.”

Donosili mu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: “Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.” Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.

Isus poučava i odgaja svoje vjernike također i gestama prema dječici koju zagrli i blagoslivlje. Gestu blagoslivljanja čini nakon što je izrekao riječi: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.«

Iz Spasiteljeve pouke i odgoja nužno je vidjeti činjenicu pouke i učinjenog. Ponavljam, naučiti uvidjeti činjenicu. U našem ljudskom životu jedino su činjenice stvarnost, činjenice su život, činjenice su istina. Samo na činjenicama, kojima nas je obdario Spasitelj svojim riječima i svojim djelima, mi možemo donositi životne odluke, zaključke, i svoja razmišljanja. Kršćanske župne zajednice i roditelji u njima ne smiju se ponašati i biti protiv činjenica koje je Spasitelj učinio i objavio, jer se to danas objavljuje i nama radi nas i radi našega spasenja. Ovo se objavljuje i roditeljima radi njihova spasenja i spasenja njihove djece.

Činjenice iz Spasiteljeva života i djelovanja su mjerilo naše uključenosti u slavlja otajstva našega spasenja i spasenja vaše djece. Odrasle treba potresti na razmišljanje, na povjerenje, na obraćenje, na mijenjanje i usklađivanje kršćanskog života prema Spasiteljevoj pouci: »Tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Tko se ne obazire na Spasiteljeve činjenice, isključuje ih. Isključio je istinitost vjere iz ponašanja u svome životu. Isključio je istinitost govorenja o vjeri u svome životu. Isključio je istinitost sudjelovanja u sakramentima, tj u otajstvima svoga spasenja.

Kršćanski roditelji i njihova djeca koji ne sudjeluju u Kristovim sakramentima, tj. u otajstvima spasenja – ne žive i ne ponašaju se u duhu Spasiteljevog odgoja u vjeri: »Pustite dječicu k meni!« Isus govori i poziva s namjerom da se to dogodi, da se dođe, da se bude uveden u otajstva spasenja, da se sudjeluje u sakramentima. Neka se roditelji kršćani zapitaju prepoznajem li sebe u Spasiteljevim riječima? Je li Spasitelj to izgovorio radi nekih dugih, a mene se to ne tiče?

Božje riječi, Božja pouka, Božji odgoj i slavlje otajstava našega spasenja neka nas sve prati i bude s nama u našem kršćanskom životu.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content