Muka Kristova

96762F11-75F2-45E1-9457-B5152F415F50korizmena B6
Muka Gospodina našega Isusa Krista po Marku (Mt 14,1 – 15,47)
Čitač: Za dva dana bijaše Pasha i Beskvasni kruhovi. Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da ga na prijevaru uhvate i ubiju. Jer se govorilo:
Svi: “Nikako ne na Blagdan da ne nastane pobuna naroda.”
Čitač: I kad je u Betaniji, u kući Šimuna Gubavca, bio za stolom, dođe neka žena s alabastrenom posudicom prave skupocjene nardove pomasti. Razbi posudicu i poli ga po glavi. A neki negodovahu te će jedan drugomu:
Svi: “Čemu to rasipanje pomasti? Mogla se pomast prodati za više od tristo denara i dati siromasima.”
Čitač: I otresahu se na nju. A Isus reče:
Isus: “Pustite je, što joj dodijavate? Dobro djelo učini na meni. Ta siromaha svagda imate uza se i kad god hoćete možete im dobro činiti, a mene nemate svagda. Učinila je što je mogla: unaprijed mi pomaza tijelo za ukop. Zaista, kažem vam, gdje se god bude propovijedalo evanđelje, po svem svijetu, navješćivat će se i ovo što ona učini – njoj na spomen.”
Čitač: A Juda Iškariotski, jedan od dvanaestorice, ode glavarima svećeničkim da im ga preda. Kad su oni to čuli, obradovali su se i obećali mu dati novca. I tražio je zgodu da ga preda. Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa:
Svi: “Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?”
Čitač: On pošalje dvojicu učenika i rekne im:
Isus: “Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.”
Čitač: Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu. A uvečer dođe on s dvanaestoricom. I dok bijahu za stolom te blagovahu, reče Isus:
Isus: “Zaista, kažem vam, jedan će me od vas izdati – koji sa mnom blaguje.”
Čitač: Ožalošćeni, stanu mu govoriti jedan za drugim:
Svi: “Da nisam ja?”
Čitač: A on im reče:
Isus: “Jedan od dvanaestorice koji umače sa mnom u zdjelicu. Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!”
Čitač: I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče:
Isus: “Uzmite, ovo je tijelo moje.”
Čitač: I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče:
Isus: “Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.”
Čitač: Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. I reče im Isus:
Isus: “Svi ćete se sablazniti. Ta pisano je: Udarit ću pastira i ovce će se razbjeći. Ali kad uskrsnem, ići ću pred vama u Galileju.”
Čitač: Nato će mu Petar:
Petar: “Ako se i svi sablazne, ja neću!”
Čitač: A Isus mu reče:
Isus: “Zaista, kažem ti, baš ti, danas, ove noći, prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti.”
Čitač: Ali on je upornije uvjeravao:
Petar: “Bude li trebalo i umrijeti s tobom – ne, neću te zatajiti.”
Čitač: A tako su svi govorili. I dođu u predio imenom Getsemani. I kaže Isus svojim učenicima:
Isus: “Sjednite ovdje dok se ne pomolim.”
Čitač: I povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Spopade ga užas i tjeskoba pa im reče:
Isus: “Duša mi je nasmrt žalosna! Ostanite ovdje i bdijte!”
Čitač: Ode malo dalje i rušeći se na zemlju molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe ovaj čas. Govoraše:
Isus: “Abba! Oče! Tebi je sve moguće! Otkloni čašu ovu od mene! Ali ne što ja hoću, nego što hoćeš ti!”
Čitač: I dođe, nađe ih pozaspale pa reče Petru:
Isus: “Šimune, spavaš? Jedan sat nisi mogao probdjeti? Bdijte i molite da ne padnete u napast. Duh je, istina, voljan, no tijelo je slabo.”
Čitač: Opet ode i pomoli se istim riječima. Ponovo dođe i nađe ih pozaspale. Oči im se sklapale i nisu znali što da mu odgovore. Dođe i treći put i reče im:
Isus: “Samo spavajte i počivajte! Gotovo je! Dođe čas! Evo, predaje se Sin Čovječji u ruke grešničke! Ustanite, hajdemo! Evo, izdajica se moj približio!”
Čitač: Uto, dok je on još govorio, stiže Juda, jedan od dvanaestorice, i s njime svjetina s mačevima i toljagama, poslana od glavara svećeničkih, pismoznanaca i starješina. A izdajica im njegov dade znak:
Juda: “Koga poljubim, taj je! Uhvatite ga i oprezno odvedite!”
Čitač: I kako dođe, odmah pristupi k njemu i reče:
Juda: “Učitelju!”
Čitač: I poljubi ga. Oni podignu na nj ruke i uhvate ga. Jedan od nazočnih trgnu mač, udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu uho. Isus im prozbori:
Isus: “Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama da me uhvatite. Danomice bijah vam u Hramu, naučavah i ne uhvatiste me. No neka se ispune Pisma!”
Čitač: I svi ga ostave i pobjegnu. A jedan je mladić išao za njim, ogrnut samo plahtom. I njega htjedoše uhvatiti, no on ostavi plahtu i gol pobježe. Zatim odvedoše Isusa velikom svećeniku. I skupe se svi glavari svećenički, starješine i pismoznanci. Petar je izdaleka išao za njim do u dvor velikog svećenika. Tu je sjedio sa stražarima i grijao se uz vatru. A glavari svećenički i cijelo Vijeće, da bi mogli pogubiti Isusa, tražili su protiv njega kakvo svjedočanstvo, ali nikako da ga nađu. Mnogi su doduše lažno svjedočili protiv njega, ali im se svjedočanstva ne slagahu. Ustali su neki i lažno svjedočili protiv njega:
Svi: “Mi smo ga čuli govoriti: ‘Ja ću razvaliti ovaj rukotvoreni Hram i za tri dana sagraditi drugi, nerukotvoreni!’”
Čitač: Ali ni u tom im svjedočanstvo ne bijaše složno. Usta nato veliki svećenik na sredinu i upita Isusa:
Svećenik: “Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoče protiv tebe?
Čitač: A on je šutio i ništa mu nije odgovarao. Veliki ga svećenik ponovo upita:
Svećenik: “Ti li si Krist, Sin Blagoslovljenoga?”
Čitač: A Isus mu reče:
Isus: “Ja jesam! I gledat ćete Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi s oblacima nebeskim.”
Čitač: Nato veliki svećenik razdrije haljine i reče:
Svećenik: “Što nam još trebaju svjedoci? Čuli ste hulu. Što vam se čini?”
Čitač: Oni svi presudiše da zaslužuje smrt. I neki stanu pljuvati po njemu, zastirati mu lice i udarati ga govoreći:
Svi: “Proreci!”
Čitač: I sluge ga stadoše pljuskati. I dok je Petar bio dolje u dvoru, dođe jedna sluškinja velikoga svećenika; ugledavši Petra gdje se grije, upre u nj pogled i reče:
Sluškinja: “I ti bijaše s Nazarećaninom, Isusom.”
Čitač: On zanijeka:
Petar: “Niti znam niti razumijem što govoriš.”
Čitač: I iziđe van u predvorje, a pijetao se oglasi. Sluškinja ga ugleda i poče opet govoriti nazočnima:
Sluškinja: “Ovaj je od njih!”
Čitač: On opet nijekaše. Domalo nazočni opet stanu govoriti Petru:
Svi: “Doista, i ti si od njih! Ta Galilejac si!”
Čitač: On se tada stane kleti i preklinjati:
Petar: “Ne znam čovjeka o kom govorite!”
Čitač: I odmah se po drugi put oglasi pijetao. I spomenu se Petar one besjede, kako mu ono Isus reče:
Isus: “Prije nego se pijetao dvaput oglasi, triput ćeš me zatajiti.”
Čitač: I briznu u plač. Odmah izjutra glavari svećenički zajedno sa starješinama i pismoznancima – cijelo Vijeće – upriličili su vijećanje pa Isusa svezali, odveli i predali Pilatu.
Čitač: I upita ga Pilat:
Pilat: “Ti li si kralj židovski?”
Čitač: On mu odgovori:
Isus: “Ti kažeš.”
Čitač: I glavari ga svećenički teško optuživahu. Pilat ga opet upita:
Pilat: “Ništa ne odgovaraš? Gle, koliko te optužuju.”
Čitač: A Isus ništa više ne odgovori te se Pilat čudio. O Blagdanu bi im pustio uznika koga bi zaiskali. A zajedno s pobunjenicima koji u pobuni počiniše umorstvo bijaše u okove bačen čovjek zvani Baraba. I uziđe svjetina te poče od Pilata iskati ono što im običavaše činiti. A on im odgovori:
Pilat: “Hoćete li da vam pustim kralja židovskoga?”
Čitač: Znao je doista da ga glavari svećenički bijahu predali iz zavisti. Ali glavari svećenički podjare svjetinu da traži neka im radije pusti Barabu. Pilat ih opet upita:
Pilat: “Što dakle da učinim s ovim kojega zovete kraljem židovskim?”
Čitač: A oni opet povikaše:
Svi: “Raspni ga!”
Čitač: Reče im Pilat:
Pilat: “Ta što je zlo učinio?”
Čitač: Povikaše još jače:
Svi: “Raspni ga!”
Čitač: Hoteći ugoditi svjetini, Pilat im pusti Barabu, a Isusa izbičeva i preda da se razapne. Vojnici ga odvedu u unutarnjost dvora, to jest u pretorij, pa sazovu cijelu četu i zaogrnu ga grimizom; spletu trnov vijenac i stave mu na glavu te ga stanu pozdravljati:
Svi: “Zdravo, kralju židovski!”
Čitač: I udarahu ga trskom po glavi, pljuvahu po njemu i klanjahu mu se prigibajući koljena. A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. I dovuku ga na mjesto Golgotu, što znači Lubanjsko mjesto. I nuđahu mu piti namirisana vina, ali on ne uze. Kad ga razapeše, razdijele među se haljine njegove bacivši za njih kocku – što će tko uzeti. A bijaše treća ura kad ga razapeše. Bijaše napisan i natpis o njegovoj krivici: “Kralj židovski.” A zajedno s njime razapnu i dva razbojnika, jednoga njemu zdesna, drugoga slijeva. Prolaznici su ga pogrđivali mašući glavama:
Svi: “Ej, ti, koji razvaljuješ Hram i sagradiš ga za tri dana, spasi sam sebe, siđi s križa!”
Čitač: Slično i glavari svećenički s pismoznancima rugajući se govorahu jedni drugima:
Svi: “Druge je spasio, sebe ne može spasiti! Krist, kralj Izraelov! Neka sad siđe s križa da vidimo i povjerujemo!”
Čitač: Vrijeđahu ga i oni koji bijahu s njim raspeti. A o šestoj uri tama nasta po svoj zemlji – sve do ure devete. O devetoj uri povika Isus iza glasa:
Isus: “Eloi, Eloi lama sabahtani?”
Čitač: To znači:
Isus: “Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?”
Čitač: Neki od nazočnih čuvši to govorahu:
Svi: “Gle, Iliju zove.”
Čitač: A jedan otrča, natopi spužvu octom, natakne na trsku i pruži mu piti govoreći:
Svi: “Pustite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.”
Čitač: A Isus zavapi jakim glasom i izdahnu. I zavjesa se hramska razdrije nadvoje, odozgor dodolje. A kad satnik koji stajaše njemu nasuprot vidje da tako izdahnu, reče:
Satnik: “Zaista , ovaj čovjek bijaše Sin Božji!”
Čitač: Izdaleka promatrahu i neke žene: među njima Marija Magdalena i Marija, majka Jakova Mlađega i Josipa, i Saloma – te su ga pratile kad bijaše u Galileji i posluživale mu – i mnoge druge koje uziđoše s njim u Jeruzalem. A uvečer, budući da je bila Priprava, to jest predvečerje subote, dođe Josip iz Arimateje, ugledan vijećnik, koji također isčekivaše kraljevstvo Božje: odvaži se, uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Pilat se začudi da je već umro pa dozva satnika i upita ga je li odavna umro. Kad sazna od satnika, darova Josipu tijelo. Josip kupi platno, skine tijelo i zavije ga u platno te položi u grob, koji bijaše izduben iz stijene. I dokotrlja kamen na grobna vrata. A Marija Magdalena i Marija Josipova promatrahu kamo ga polažu.
Riječ Gospodnja.

Spoznajmo – Spasitelj svojim govorom i djelima poučava i odgaja

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content