Milošću spašeni

05304823-F247-4532-9865-0745A6527330korizmena B4
Milošću spašeni da djela budu u Bogu učinjena

Radosna vijest o tome objavljuje (Iv 3,14-21):

Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.
Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.”

Ponovimo: Spasiteljev nauk je jasan i jasno ga možemo razumjeti. Spasitelj ima jasno stajalište i jasno je njegovo ponašanje. Stojimo pred naukom Isusa Nazarećanina o onome 1. kako će skončati njegov ovozemaljski život i 2. što znači za svijet takav svršetak njegova života.

1. Kako će dovršiti ovozemaljski život. »On ima biti podignut«. Objavljuje svoje pribijanje na križ. Unatoč težnji počinitelja da ga križem usmrte i uklone iz svijeta, Bog će izvoditi spasonosno liječenje grješnog čovječanstva. Raspeti Spasitelj na križu svojim naukom »ima biti podignut« postao je nezamjenjiv u našim životima. Kristov križ stoga ima neizostavno mjesto u molitvi i bogoslužju krštenih. Znakom križa označavamo sebe jer poštujemo znak svoga spasenja. Označavamo i prostorije u kojima mi kršćani boravimo i radimo. Podižemo križeve na raskršća i putove kojima prolazimo. Postavljamo križeve na naše grobove u kojim počivamo.
Spasitelj svojim naukom o križu i svojim stajalištem o svome razapinjanu naučava kakav je poredak Božji. Naučava koje mjesto ima Bog. Iz njegova čina i njegova govora ta pouka dopire i do nas da to naučimo, da to upamtimo, da to razumijemo. Spasitelj pokazuje svoj stajalište prema spasonosnom i vječnom. On se postavlja i živi svoje stajalište prema svemu što je nama spasonosno. Njegovo stajalište prema razapinjanu na križu postaje mjerilo našem kršćanskom znanju i stajalištu prema Raspetome i prema križu. On svoje stajalište ostvaruje svojim jasnim i dosljednim ponašanjem. Spasiteljevo ponašanje postaje jasnoća i dosljednost našeg kršćanskog ponašanja, naše kršćanske i vjerničke ljudskosti. Spasitelj prihvaća križ.

2. Što to znači. Bog je pred svakoga od nas postavio Raspetoga »da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni.« Nauk o vjerovanju i nauk o životu vječnom Bog je povezao s razapinjanjem Sina kroz grješno ljudsko djelovanje, da bi u taj nauk o vjerovanju i nauk o životu vječnom objavio i povezao s Božjim djelovanjem: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina da nijedan koji u njega vjeruje na propadne, nego da ima život vječni.« Ljudskom podizanju Sina na križ odgovara Božja milosrdna ljubav kojom Bog daje svoga Sina cijelom čovječanstvu koje je potrebno spasenja, koje je potrebno uzdignuća iz svojih grješnih djela, potrebno izlječenja grješnog čovječanstva. Na Božjem stajalištu davanja iz milosrdne ljubavi i Božjem poretku jasnog ponašanja kršćana prema Božjoj milosrdnoj ljubavi počiva vjera u Boga Spasitelja, vjera u život u zajedništvu s Bogom živim i milosrdnim, vjera u uskrsnuće tijela.
Život vjere očitovanje je jasnoće Kristova otkupljenja jer je prorekao o svojem uzdignuću, razapinjanju i smrti, darom Sina koji je znak savršene vjernosti prema svakoj ljudskoj osobi. Unatoč podizanju na križ i umiranju na križu prorekao je uskrsnuće, bit će podignut iz groba i sve će podići i obdariti životom vječnim koji prihvate vjerom nauk i djelo spasenja ako ostanu vjerni Božjoj milosrdnoj ljubavi kojom su preporođeni kod krštenja uranjanjem u Krista kada smo uvedeni da vjerno živimo taj dar u trajnom zajedništvu s Kristom Spasiteljem.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content