Komentar i primjena reforme u postupku za proglašenje ništavnosti ženidbe
Kategorija:
Vijesti

web-zecKnjiga crkvenog pravnika doc. dr. sc. Slavka Zeca: “Mitis Iudex Dominus Iesus. Blagi sudac Gospodin Isus. Komentar i primjena” predstavljena je 20. ožujka u Velikoj dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci. O knjizi koja analizira smjernice pape Franje koje se odnose na parnice za proglašenje ništavnosti ženidbe, govorili su profesor kanonskog prava na Teologiji u Rijeci, generalni vikar Riječke nadbiskupije i sudski vikar Interdijecezanskog ženidbenog suda mons. mr. sc. Emil Svažić te pročelnik Katedre kanonskog prava KBF-a u Zagrebu i sudski vikar Međubiskupijskih sudova prof. dr. sc. Josip Šalković.

Knjiga analizira promjene pri postupku proglašenja ništavnosti ženidbe u 21 kanonu Zakonika crkvenog prava koje je donio Motuproprio pape Franje objavljen 8. rujna 2015. godine i naslovljen Mitis Iudex Dominus Iesus (Blagi sudac Gospodin Isus). Promjene se odnose na ubrzanje postupka proglašenja ništavnosti, davanje većih ovlasti biskupima, uključivanje laika u crkvena sudišta i smanjenje troškova postupka. „Ova knjiga uz analizu kanona i promjena koje je donio motuproprio donosi i komentar i upute za primjenu da bi se lakše uočilo u čemu je novost pojedine reformirane kanonske odredbe te će zasigurno biti dragocjena pomoć dijecezanskim sudovima“, ustvrdio je mons. Svažić.

„Knjiga je vrijedan znanstveni doprinos u domeni Kanonskog prava“, istaknuo je dr. Šalković. „Plod je autorovog znanstvenog istraživanja, ali i iskustva u praktičnoj primjeni. Ovu Papinu reformu još nitko nije ovako temeljito obradio“, rekao je dr. Šalković.

Autor knjige dr. Slavko Zec, sudski vikar Krčke biskupije i docent kanonskog prava na Teologiji u Rijeci, zahvalio je svima koji su sudjelovali u nastajanju knjige, posebno Hrvatskom kanonističkom društvu i Glasu koncila koji je kao izdavač knjigu objavio kao 10. izdanje u pravnom nizu „Studia Canonica Croatica“.  „Svjesni smo da je kanonsko pravo u ovom području vrlo dinamično i potrebno je stalno promišljati o tome. Kanonski sudski postupak uvijek mora biti na tragu nauka o sakramentalnosti ženidbe, ali s druge strane moramo promišljati kako što bolje izaći u susret vjernicima koji trebaju pomoć“, rekao je dr. Zec. Knjiga je predstavljena u okviru redovnih kulturnih tribina Teologije u Rijeci.

Skip to content