Ivan je Preteča, Prorok i Krstitelj

457AF73B-07AA-4091-ACFD-5630F3F53262Sv. Ivan Krst. 2018.

Ivan je Preteča, Prorok i Krstitelj

Radosna vijest o tome objavljuje (Lk 1,5766):

Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome. Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca – Zaharija, no mati se njegova usprotivi: “Nipošto, nego zvat će se Ivan!” Rekoše joj na to: “Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.”

Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa “Ivan mu je ime!” Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji su god čuli, razmišljahu o tome pitajući se: “Što li će biti od ovoga djeteta?” Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime. Dječak je međutim rastao i duhom jačao. Boravio je u pustinji sve do dana svoga javnog nastupa pred Izraelom.

Dolazak Sina Božjega na zemlju kao Spasitelja događaj je takve važnosti za ljude da ga Bog pripravlja kroz vjekove. Bogoslužje i znakovi»Prvog Saveza« usmjeravaju prema Kristu Spasitelju; naviješta ga po ustima proroka u Izraelu; budi i u srcu pogana neko iščekivanje tog dolaska.

Sveti Ivan neposredni je preteča Spasiteljev, poslan da mu pripravi put. Njime započinje Evanđelje: već iz majčinog krila pozdravlja Kristov dolazak i nalazi svoju radost u tome da bude »prijatelj zaručnika«, koga će označiti kao »Jaganjca Božjega … koji oduzima grijeh svijeta«. Prethodeći Isusu »u duhu i sili Ilijinoj«, Ivan svjedoči za nj propovijedanjem, krštenjem obraćenja i na kraju svojim mučeništvom. Oganj Duha ga čini pretečom Gospodina koji dolazi i dovršuje »pripremanje Gospodinu naroda spremna«.

Sveti Ivan je »Prorok Svevišnjega« najveći i posljednji od svih proroka.U njemu Duh Sveti završava »govoriti po prorocima«. Slavljem rođenja i mučeništva Crkva se sjedinjuje s njegovom željom: »On treba da raste, a ja da se umanjujem«. Ivan je proročki vidio i pokazao u Isusu »Jaganjca Božjega koji oduzima grijeh svijeta«. On, vjerni svjedok, tako očituje da je Isus u isti mah i Sluga patnik koji se, šuteći, pušta voditi na klanje noseći grijeh mnoštva. Sav život Kristov izražava njegovo poslanje: »da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge«.

Sveti Ivan je Krstitelj, koji najavljuje Krista kao onoga koji će »krstiti Duhom Svetim i ognjem«, to jest Duhom o kome će Isus reći: »Oganj dođoh baciti na zemlju, pa kako bih želio da je već planuo!« Duhovna predaja zadržat će ovaj simbolizam ognja kao jedan od najizražajnijih za djelovanje Duha Svetoga. »Duha ne gasite«.

Svetkovina svetog Ivana Krstitelja uči nas kršćane naučiti istinito živjeti kršćansku vjeru po objavi: »Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, tko ne uzvjeruje, osudit će se«. Ako se sakrament krštenja dostojno slavi vjerom, on podjeljuje milost spasenja koju označuje.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content