Imati posla s Isusom ili đavlom

4. B kroz godinu
»Imati posla s đavlom ili imati posla s Isusom«

Radosna vijest objavljuje (Mk 1,21-28):
U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: “Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!”
Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivali: “Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.” I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.

Slušatelji Isusovog naučavanja radosne vijesti – evanđelja vide »zaneseni« da Isus nastupa kao nitko drugi. Taj neobični način Kristova poučavanja opisuje se riječju vlast. On poučava kao onaj koji je istina, koji ima vlast istine. Spasiteljev nauk nije običan već je nebeski, spasonosan. U središtu je Božje uređenje života, Božja vlast. Riječ »vlast« je ključna za razumijevanje Isusa Krista i njegovog nauka spasenja jer dovodi do ispovijesti vjere u božanstvo Isusa Krista. Za nas kršćane neobično je važna svaka Kristova riječ i svako Kristovo djelo, jer on ne govori i ne djeluje kao drugi. On govori i djeluje kao onaj koji »ima vlast«. On vlada onim što govori i vlada onim što čini.
Spasitelj poučava, ali on i djeluje. Konkretno, u današnjemu se evanđelju objavljuje istjerivanju nečistoga duha. Spasitelj ima vlast nad stvarnošću. Zao duh također pripada stvarnosti. Od samoga početka svojega javnog djelovanja Krist ima posla s đavlom. Đavao se protivi Spasitelju i poziva se na svoje znanje. Đavao se protivi Spasiteljevom nauku o spasenju i predstavlja se kao netko tko najbolje poznaje Isusa Nazarećanina i priznaje mu da je došao uništiti đavolska djela.
Protiv đavolskog zavođenja kršćanin se odlučuje za Kristovu riječ, za Božji poredak, (Kraljevstvo nebesko) da Krist »vlada«. Biti kršćanin je opredijeliti se biti pod vlašću istine i dobrote, biti u poretku istine i dobrote. Biti kršćanin znači prihvaćati i ponašati se prema Isusovom nauku; shvaćati i prihvaćati Spasiteljevo djelo otkupljenja koje je uspostavio u sakramentima.
Nedjeljno bogoslužje je Božje djelo na koje se sabiru vjernici oko Božje riječi, oko Spasitelja u kruhu i vinu. Ovim uređenjem kršćani se oslobađaju đavolskog zavođenja. Đavao nastoji spriječiti Božji naum spasenja i djelo otkupljenja ostvareno u Isusu Kristu. Đavao razdvaja ljude od Boga i sprječava kršćane da iskuse i žive Božje spasenje, dok je Spasiteljevo djelo, naprotiv, da kršćanin kao osoba bude odgojen i ispunjen Božjim Duhom koji će ga čuvati od đavolskog utjecaja.

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content