Evo Jaganjca Božjega

2. B kroz godinu
»Evo Jaganjca Božjega!«

Radosna vijest objavljuje (Iv 1,35-42):
Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!” Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom.
Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: “Što tražite?” Oni mu rekoše: “Rabbi” – što znači: “Učitelju – gdje stanuješ?” Reče im: “Dođite i vidjet ćete.” Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: “Našli smo Mesiju!” – što znači “Krist – Pomazanik”. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: “Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!” – što znači “Petar – Stijena”.

Kršćanima se danas u bogoslužju uprisutnjuje Ivan Krstitelj kao posrednik objave. Svojim učenicima on pokazuje Isusa i proziva ga: »Evo Jaganjca Božjega!« Objava o Isusu »Jaganjcu Božjem« pokreće svakoga tko je čuje s povjerenjem. Objava pokreće i kršćane da vjeruju o Spasitelju pod imenom Jaganjac. Imenom koje će svjedočiti o njegovu ponašanju i djelovanju – bit će i ponašat će se kao janje.
Svakome tko je pokrenut objavom o Jaganjcu Božjem – pokrenut je prema Jaganjcu Božjem. Imenovani Jaganjac postavlja pitanje: »Što tražite?« Evanđelje objavljuje ovo pitanje kao prvu riječ koju je izgovorio Isus svakome tko je pošao k njemu ili krenuo za njim. Spasitelj ovom pitanju »što tražite«, daje veliku važnost. Presudno je za kršćane ovo pitanje ne zaboraviti. Kršćanin treba uvijek i svagdje znati što je kod njegova krštenja odgovoreno Bogu Spasitelju. Odgovor na pitanje »što tražite?« je početni korak vjere po kojemu kršćanin živi stvarnost vjerničkoga iskustva i poziva.

Kod krštenja odgovor na pitanje: »što tražite? sadrži obećanje o dosljednom i vjerodostojnom odgoju krštenoga. Neće biti kršćanski odgojen nitko tko od krštenja traži samo nešto za sebe, svoju volju, samoostvarenje, zaštitu svojih nauma i očekivanja. Kršćanski će biti odgojeni oni koji traže i nađu »Učitelja«. Presudno je prihvatiti objavu iz Evanđelja Isus je Učitelj. Samo postojanje osobe Isusa nazarećanina, pa k tomu postojanje njegovih riječi, njegovih prispodoba, njegovih rasprava, njegovih odgovora, te na kraju postojanje njegova ljudskoga života i djela od začeća do smrti i pokopa je veliki nauk za čovječanstvo, a pogotovu je spasonosan i otajstven nauk za svakog kršćanina.
Neka današnje nedjeljno bogoslužje i objava Evanđelja pomogne svakom kršćaninu otkriti smjer kršćanskog življenja i ponašanja kako je obećano na krštenju i kako nas odgaja Učitelj – Isus Krist Spasitelj.

Ulaz
Sva zemlja, Bože, nek ti se klanja i nek ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!
Ps
Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!
Aleluja
Našli smo Mesiju, koji je Krist:
po njemu nasta milost i istina.
Pričesna
Mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama
i povjerovali joj.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content