Duhovi, rođendan Crkve

E0FE3CE0-1D67-4E85-9AF7-97A7DEF7D891Duhovi b

Duh Sveti je očitovan, darovan i priopćen

Radosna vijest o tome objavljuje (Iv 20,19-23):

I dok su uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: “Mir vama!” To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina.

Isus im stoga ponovno reče: “Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.” To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.” Spasitelj šalje učenike: »Kao što mene posla Oca, i ja šaljem vas. Primite Duha Svetoga«. Poslanje učenika isto je kao i njegovo poslanje. Kao što je Krist svoje poslanje primio od Oca, tako njegovisvoje poslanje primaju od njega, Uskrsloga. Tamo gdje je Isusu stajao Otac, kršćanima stoji Spasitelj. Poslanje je isto. Crkva nema neko drugo ili drukčije poslanje od Kristova. Crkva, zajednica kršćana nastavlja Spasiteljevo poslanje.

Sin je svoje poslanje započeo nakon što je na njega na Jordanu sišao Duh Sveti. Učenici počinju svoje poslanje nakon što od Isusa prime istoga Duha.

Kada se zajednica vjernika nedjeljom sabire oko oltara, ona je svjesna da je povezana s Kristom koji je »u sredini« i da iz njega i od njega prima Duha Svetoga kojim vrši svoje poslanje u svijetu i otvara vrata svima koji žele za Isusom, otpuštajući im grijehe, prevodeći ih sakramentom krštenja iz vlasti smrti i grijeha u svijet spašenosti i života. Objava iz evanđelja o Duhu Svetom, kojega je Uskrsli dahnuo u svoje, dovodi u veliku blizinu s prvom Crkvom i njezinim iskustvom. Unatoč strahu i zatvorenosti, unatoč protivnostima i odbačenosti od svijeta, vjernici primaju Duha i znaju da su poslani svijetu naviještati da je Uskrsli živ i da su svakome, tko u njega potpuno povjeruje, otvorena vrata u život i radost.

Otvorena vrata za život i radost imaju primatelji obećanog dara spasenja: »Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršitemoje naredbe.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content