Bog nas utvrđuje u istini

uskrsna 7b

Spasitelj moli   »Posveti ih u istini«

Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Iv 17,11b-19):

»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni.

A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina.

Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«

Spasitelj moli za nas u dvorani Posljednje večere pred svoju muku i smrt. U njoj nam on ostavlja posljednje upute prije svoje smrti. Dijeli nam svoju ostavštinu. Stavlja nam na srce ono što mu je najvažnije. Izgovara nam svoje najiskrenije riječi. »Sačuvaj ih da budu jedno kao i mi.« Govori nam istinu o istinitom zajedništvu s Bogom. Odgaja vjernike za istinu riječi Božje da nam istina bude naša vrednota u svijetu. On nas utvrđuje u istini.

Ali istina je također da oni koji pripadaju samo svijetu ne vole Božju riječ – oni je mrze. Oni ne žele s Božjom riječju imati posla. Spasitelj ne prikriva opasnu stvarnost koja je u mržnji svijeta prema onome što je živio i naučavao. Oni koji ne vole Božju riječ razdvajaju stvarnost, ne priznaju jedinstvenost i jednost Božjeg stvorenja. Ne dopuštaju da se Bog umiješa u jedinstvenost i zajedništvo svijeta. Ne dopuštaju istinu da je Bog tu, prisutan u svijetu. Oni dijele svijet, a Bog po Spasitelju donosi jedinstvo. Razdvajanje je djelo Zloga. A jedinstvo je djelo Božje.

Spasiteljev primjer životvorne prisutnosti u svijetu i nama je poticaj činiti isto. Istinitom vjerom biti povezani s Bogom i živjetiistinu Božju o svijetu. Kršćanima je mjesto među ljudima u svim zbivanjima koja život čine. Naše mjesto življenja svog kršćanskog poslanja je ovdje gdje je Bog u Isusu došao. Naše je mjesto poslanja i kršćanskog života u našem vremenu.

Svetkovanjem silaska Duha Svetoga utvrđujemo se u istinitom zajedništvu. Zajednica kršćana, Crkva u našem vremenu i društvu, u našoj ovozemaljskoj domovini poslana je i pozvana naviještati i svjedočiti istinito zajedništvo i istinu o Božjem spasenju.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content