Bez Krista ne možete učiniti ništa

uskrsna 5b

Bez Krista Spasitelja – ne možete učiniti ništa

Radosna vijest – Evanđelje objavljuje (Iv 15,18):

Reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.

Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.

 Usporedba Krist je trs, a mi loze, ukazuje da između njega i nas postoji životno zajedništvo, davanje i primanje istoga božanskoga života, besmrtnosti. »Biti loza«, »biti na trsu«, znači biti živ u Kristu.

Pred kršćane Spasitelj postavlja dva zahtjeva: »ostati u Kristu«, i »donijeti rod«. Ostati je uvijek uzajaman odnos: »Ostanite u meni i ja u vama« je poziv da se u njemu pronađe mogućnost nadvladavanja besplodnosti spasenja. Suha grana ne donosi rod jer je bez života? Tko živi odvojenost, razmrvljenost bez povezanosti s težnjom prema vječnosti, taj ustrajava u životnim neistinama i ne prihvaća Radosnu vijest spasenja.

Svijet prepun proturječnosti i napetosti, svijet bez vrijednosti života i plodova, svijet bez prihvaćanja zajedništva, svijet bez jezika u kojemu su riječi istine nositelji života – treba ovu Spasiteljevu prispodobu. Ovakvom svijetu nedostaje uporište, središte, te sesvakodnevno susreću životne nesigurnosti, a nerijetko i izgubljenost.

Ostanite u meni, zahtjeva Spasitelj od vjernika, skupite komadiće svoga znanja, svojih osjećaja, svojih iskustava; iscijelite raspršenost, izađite iz besplodnosti planova i nadmudrivanja koja proviru iz sebičnosti. Spasitelj je središte, trs na korijenu živog organizma kojemu pripadamo i koji pridonosi rastu. Životno tlo Crkve je KristSpasitelj da se Crkva ukorjenjuje kao vinograd Gospodnji.

Kršćanska se vjerodostojnost očituje u drugome zahtjevu – donijeti rod. Ta se radnja u danas objavljenom evanđelju ponavlja čak šest puta. Plod na trsu nije neki ukras, već daje trsu smisao. Tako i Crkva. Plodnost Crkve ne izvire iz ljudskih sposobnosti, iz savršene organizacije, već iz poziva da očituje Kristovo djelo. Crkva koja donosi plod vidi se kroz pobožno sudjelovanje u sakramentima, u prihvaćanju života u skladu s Božjom voljom i zapovijedima, u kršćanskom ponašanju. Po plodovima se vrednuje sve živo. Ponašanje kršćana bit će spasonosno po trajnom ostajanju u Kristovu djelu.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content