Živimo li istinito?

5CF3923E-DD64-47D4-87DF-221D9B713C93-1299-00000181FDA843DA11A kroz godinu
Kršćanine, Spasiteljevo otkupljenje – živiš li istinito ?

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 9,36-10,8):
Isus vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: “Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.”
Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: “K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte! “

Božja nam riječ danas objavljuje činjenicu, događaj otkupljenja i pomirenja. Radi se o nama – mi smo otkupljenici. Bitno je biti svjesni svoga pomirenja s Bogom. Biti u miru s Bogom, ne u napetosti, ne u grijehu. Kristovo pomirenje nas uvodi u zajednicu pomirenih. Činjenica pomirenja je vidljiva po Isusovu umiranju. Tko ne mari za činjenicu Kristova umiranja na križu, ne može biti svjestan vrijednosti pomirenja.
Spasitelj uspostavlja zajednicu pomirenih, otkupljenih koji će u vrjednotu pomirenja imati povjerenje, vrjednoti pomirenja biti vjerni. Spasitelj je svjestan, on vidi, te naglašava: »Radnika je malo« u zajednici vjernika. Nema radnika, nema radne snage. Zašto? Ima osoba, a ima li u tim osobama volje da se radi, da se zauzima, da se vrjednuje ono što Spasitelj uspostavlja pomirenjem, otkupljenjem? Treba uvidjeti Spasiteljevo djelo, Spasiteljeve namjere – jednom riječju uvidjeti Božju volju.
U zajednici vjernika Krist ustanovljuje nove osobe odgovorne za zajednicu među kojom Dvanaestoricu spominje poimence, te im daje vlast, poslanje i neke upute. Krist pozvane »doziva k sebi«. Krist Spasitelj je središte pomirenog čovječanstva koje treba nastati pomirenjem i otkupljenjem. Krist ne poziva da nekoga posjeduje, već im daje poslanje da šire njegove darove: »besplatno ste primili, besplatno dajte!« Nitko u zajednici vjernika ne daje ništa svoje, nego daje ono što smo primili od Krista. U Kristovoj Crkvi nema računice – odgovara li mi ovo ili ono, sviđa li mi se ovo ili ono, već samo: »čujem li Božju ponudu, prihvaćam li Božje činjenice, sudjelujem li istinito u Božjem djelu otkupljenja i pomirenja?« Koji čuju, koji prihvaćaju, koji sudjeluju – njima se približilo Kraljevstvo nebesko.

msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content