Zapovijedi je došao ispuniti

6A kroz godinu
Zapovijedi nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

Spasitelj nas poukom poziva na pravednost. Život u pravednosti odvija se po Božjim zapovijedima. Bog jasno govori da ljudi imaju mogućnost izbora, ali da svaki izbor nije jednako dobar jer neki vodi u život, a neki u smrt. Spasitelj nas poučava da nije svejedno za što se opredjeljujemo i kako se ponašamo. Spasitelj ponavlja svoju pouku da nije svejedno i da ne može biti jednakovrijedno ono što ljude spašava i ono što ih upropaštava.

Mjerilo je živjeti zapovijedi kako ih Spasitelj živi. Vanjsko obavljanje pravde i reda po zapovijedima, Spasitelj produhovljuje spasonosnom poukom. Poziva sve da svoj život uskladimo s Božjom voljom, a to je život u skladu s našom istinskom duhovnom naravi – biti osoba s dušom, osoba sa srcem. Spokoj osjećamo dok vršimo Božju volju, a nemir i nesreću kada se odmetnemo od njegove volje i živimo po svojim pretpostavkama.

Božje nas zapovijedi trajno uče i vode kako živjeti. Spasiteljev uzvik: »zapovijedi nisam došao ukinuti, nego ispuniti« prožima nas tako da osobno isto odlučimo, da prema Božjim zapovijedima živimo, da Božje zapovijedi ispunjavamo jer je Spasitelj kršćane poučio: »Tko ukine jednu od tih … zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u Kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom«. Ovo je ponuda da spasonosno prihvatimo.
Spasiteljeva pouka: »ja vam kažem« je evangelizacija božanskog djelovanja. Njome nas on odgoja i iznutra izgrađuje da usvojimo sadržaj Božje riječi ponašanjem prema Božjim normama po kojima se Spasitelj, svojim čovještvom, uprisutnio u naš ljudski svijet. Budimo otvoreni prema Spasiteljevoj pouci kojom nas usmjerava na koji način živjeti i održavati temeljnu kršćansku opredijeljenost.

O ovome Radosna vijest objavljuje (Mt 5,17-37):
Reče Isus svojim učenicima: “Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.
Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
“Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.
“Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar. Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.
“Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao. Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.
Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom.
Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.”

Msgr. Nikola Imbrišak

Skip to content